Welkom

Vanaf 2006 tot 1 oktober 2019 heeft op dit adres het systeem voor aanmelden, afstemmen en informeren over wegwerkmeldingen gedraaid. Dit systeem was ontwikkeld en werd beheerd door Goudappel Coffeng / DAT.Mobility

Door de Nationale Databank Wegverkeergegevens is het syteem 'Melvin' ontwikkeld waarin meldingen landelijk worden verwerkt. Klik hier om naar de publiekssite van Melvin te gaan: https://melvin.ndw.nu/public;branding=