Op dit moment zijn er 625 lopende wegwerkzaamheden
Actuele Werkzaamheden
Smitsvest

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Smitsvest
Wanneer: De gehele dag van 23-03-2015 t/m 01-03-2018
Soort activiteit: Definitieve afsluiting voor gemoteriseerd verkeer i.v.m. herinrichting openbare ruimte / ontwikkeling Scheldevesting.
Schepenakker, Baanakker, ,

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Schepenakker, Baanakker,
Wanneer: Van                         Tot
13-04-2015 [00:00:00] / 26-06-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Zuideinde; Woningbouwplan De Pauw (de Rijp), Bouwactiviteiten
Omschrijving: Bouwrijp maken en realisatie woningbouwplan "De Pauw"
Momenteel wordt gewerkt aan fase 1, bouwrijpmaken.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Via het Klant Contact Centrum tel. 14072 bij dhr. Marcel Twint
Hof van de Paltz

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hof van de Paltz
Wanneer: De gehele dag van 01-08-2015 t/m 01-09-2016
Soort activiteit: Reconstructie wegen
N359 Vervangen brug Stroomkanaal

Wanneer: van 03-08-2015 t/m 01-06-2016
Wittenhagen, Harderwijk

Wanneer: van 30-09-2015 t/m 30-06-2016
Afsluiting op weg,

Afsluiting
wegwerk
Wanneer: Van                         Tot
16-11-2015 [00:00:00] / 31-12-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fietspad Noordvliet -Schilkampen, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Gestremd vanwege sloop en nieuwbouw flats Schieringen
Afsluiting op weg,
Schepenlaan, ,

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Schepenlaan,
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [07:00:00] / 19-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Wegafsluiting kruispunt Schepenlaan/Bolder te Medemblik, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Opnemen bouwweg en herstraten in definitieve vorm. Aanbrengen verhoogt kruispunt.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Gemeente Medemblik (0229) 85 60 00
Reitemakersrijge, , Groningen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Reitemakersrijge, , Groningen
Wanneer: Van                         Tot
29-10-2015 [08:00:00] / 18-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Reitemakersrijge, Overige
Omschrijving: Deze weg is gestremd ivm bouwwerkzaamheden van nieuwe woningen, vanaf 29-10-2015 tot omstreeks week 12 2016.
De rijrichting in de Ganzevoortsingel (gedeelte Zuiderkuipen-Stationsstraat) is in deze periode gewiijzigd vanaf 28-10-2015.
Afsluiting op weg,
Waterlandseweg, Waterlandseweg/Stevenspoort, Waterlandseweg/Starleypoort, , Almere

Hinder
wegwerk
Locatie: Waterlandseweg, Waterlandseweg/Stevenspoort, Waterlandseweg/Starleypoort, , Almere
Wanneer: Van                         Tot
17-08-2015 [00:00:00] / 02-02-2017 [23:59:00]
01-09-2015 [08:00:00] / 20-02-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
16114 N305 Waterlandseweg, verbreding waterlandseweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Stedelijke bereikbaarheid Almere: baanverdubbeling Waterlandseweg

2016: start grondwerk (voorbelasting)
2016 en 2017: aanlegwerkzaamheden
Van Starkenborghkan Z.Z., , Zuidhorn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van Starkenborghkan Z.Z., , Zuidhorn
Wanneer: Van                         Tot
31-08-2015 [06:00:00] / 01-03-2017 [18:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Brug - Vervangen Spoorbrug Zuidhorn , Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Voor het vervangen van de spoorbrug is het nodig om een werkvak af te bakenen en om het verkeer te attenderen op de stremming bij het werkvak.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Secretariaat afdeling Beton- en Waterbouw, tel.nr 050-3164667 / info@provinciegroningen.nl
Nieuwbouw Oosterpoortsbrug en herinrichting Oud Kaatsveld

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Oud Kaatsveld, Franekeradeel
Wanneer: Van                         Tot
05-10-2015 [06:00] / 27-05-2016 [16:00]
Soort activiteit: Als onderdeel van het Programma Franeker Waddenpoort wordt de Oosterpoortsbrug gebouwd, incl. kademuren Oud Kaatsveld / Molenpolle en de herinrichting van het Oud Kaatsveld.

LET OP: Bocht Zuiderkade / Turfkade is open voor alle verkeer, m.u.v. week 43.
Contact publiek: 14 0517
Reconstructie Oosterbierum

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Oosterbierum, Franekeradeel
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00] / 29-07-2016 [17:00]
Soort activiteit: Reconstructie doorgaande wegen Oosterbierum en centrum
Contact publiek: Omgevingsmanager aannemer WMR dhr Braaksma 06-22763065
RYKSWG, Heerenveen

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A32,Re 60,7 tot A32,Re 64,7 Tussen aquaduct Leppa-Aquaduct en afrit 15 Sneek, Heerenveen
Wanneer: Van                         Tot
06-10-2015 [14:00:27] / 17-06-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Fase: Afzet systeem: 96a-430 : Rijdende maatregel (korter dan 1 dag)
Versmalling op rijstroken,
Groeneweg, , Leeuwarden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Groeneweg, , Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
15-08-2015 [00:00:00] / 22-08-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Groeneweg fietsers en voetgangers, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Bouwactiviteiten St Antoon
Afsluiting op weg,
Krommezijl, , Leeuwarden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Krommezijl, , Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
31-08-2015 [06:00:00] / 11-09-2015 [19:00:00]
11-09-2015 [00:00:00] / 01-07-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Krommezijl fietsroute, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Gewijzigde route voor fietsers Zuiderburen / Hempens
Afsluiting op weg,
Sint Eustatiusstraat, , Leeuwarden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Sint Eustatiusstraat, Arubastraat, Bonairestraat, , Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
14-09-2015 [00:00:00] / 14-10-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Sint Eustatius-, Bonaire- en Arubastraat, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Sloop en nieuwbouw
Afsluiting op weg,
OVERYSSELSELN, Leeuwarden

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A32,Li 68,4 tot A32,Li 66,4 Tussen afrit 15 Sneek en afrit 16 Wirdum, Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
06-10-2015 [14:00:34] / 17-06-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Fase: Afzet systeem: 96a-430 : Rijdende maatregel (korter dan 1 dag)
Versmalling op rijstroken,
Dokkumertrekweg, , Leeuwarden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Dokkumertrekweg, , Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
09-11-2015 [00:00:00] / 10-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Eeskwerd, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: bouwwerkzaamheden
Afsluiting op weg,
Prins Bernhardstraat, , Leeuwarden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Prins Bernhardstraat, , Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
25-01-2016 [00:00:00] / 11-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Prins Bernhardstraat , Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: bestratingswerk (gefaseerde uitvoering)
Afsluiting op weg,
N356 (van Harinxmaweg)

Hinder
wegwerk
Locatie: Tussen Nijega en Burgum, in beide richtingen, Smallingerland
Wanneer: Van                         Tot
30-03-2015 [00:00] / 01-07-2016 [00:00]
Soort activiteit: Aanleg van Centrale As
Centrale As Zuid2

Wanneer: van 30-03-2015 t/m 01-07-2016
Afsluiting Polderdyk en Susterwei t.p.v. kruising N356

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kruising met van Harinxmaweg (N356), Smallingerland
Wanneer: Van                         Tot
03-09-2015 [00:00] / 17-05-2016 [24:00]
Soort activiteit: Onderdoorgang in de Centrale As
Blauwe As Fase 2

Wanneer: van 01-01-2014 t/m 30-06-2016
Blauwe As

Wanneer: van 19-05-2014 t/m 30-12-2016
Stadsboulevard

Wanneer: van 23-06-2014 t/m 28-09-2018
Nobellaan, Assen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen het Kanaal NZ en het Kanaal ZZ, Assen
Wanneer: De gehele dag van 01-07-2015 t/m 26-02-2016, tot eind februari 2016
Soort activiteit: Aanleg van verkeersbrug
station NS, Assen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: busstation, Assen
Wanneer: De gehele dag van 01-12-2015 t/m 14-02-2016, 07.00u - 17.00u
Soort activiteit: Reconstructie
Contact publiek: Gemeente Assen
Het Kanaal ZZ, Assen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Jan Fabriciusstraat en Industrieweg, Assen
Wanneer: De gehele dag van 11-12-2015 t/m 01-04-2016, 11 dec 07.00u - 1 apr 17.00u
Soort activiteit: Reconstructie
Contact publiek: Gemeente Assen
Industrieweg, Assen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: op de kruising Industrieweg - Het Kanaal, Assen
Wanneer: De gehele dag van 11-12-2015 t/m 29-04-2016, 11 dec 07.00u - 29 apr 17.00u
Soort activiteit: aanleg brug
.

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Coevorden
Wanneer: De gehele dag van 09-03-2015 t/m 30-09-2016, 24u
Soort activiteit: De provincie Drenthe start op 9 maart 2015 met werkzaamheden aan de zes draaibruggen in de Verlengde Hoogeveensche Vaart tussen Zwinderen en Veenoord. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren in totaal ongeveer anderhalf jaar.
Tussen maart en oktober 2015 worden de Driftbrug en de Hesselerbrug vernieuwd.
Van september 2015 tot september 2016 wordt de Haarbrug vernieuwd, worden de Klenckerbrug en Hoolbrug omgebouwd tot fietsbruggen en wordt de Dalerbrug verwijderd.
De werkzaamheden zijn nodig omdat met name de fundaties van de huidige bruggen bijna 100 jaar oud zijn en niet meer bestand zijn tegen de zware belastingen door het huidige gebruik. Ook zijn de draaibruggen te smal voor het tegenwoordige verkeer. Dat leidt regelmatig tot schade, waardoor de jaarlijkse onderhoudslasten hoog zijn.
De te vernieuwen bruggen houden een klassiek uiterlijk dat past in de stijl van de negentiende eeuw.

Als gevolg van deze werkzaamheden gelden diverse tijdelijke verkeers-maatregelen zoals beperking maximumsnelheid, inhaalverbod, doorgaanverbod, verkeerslichten en omleidingsroutes.
Contact publiek: www.verkeer.drenthe.nl, www.drenthe.nl Algemeen nummer provincie Drenthe; 0592-365555
vervangen Leeuwerikenbrug

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Monierweg, Coevorden, Coevorden
Wanneer: De gehele dag van 05-01-2016 t/m 02-12-2016
Soort activiteit: I.v.m. het vervangen van de Leeuwerikenbrug wordt deze voor al het doorgaande verkeer afgesloten. De omleidingen worden d.m.v. borden aangegeven.
Contact publiek: STN 0548-820990 (verkeersmaatregelen)
P. Slaghuis 06-20418313 (aannemer)
Ermerweg, Emmen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zie tekening, Emmen
Wanneer: De gehele dag van 19-11-2015 t/m 25-03-2016
Soort activiteit: Reconstructie
Contact publiek: Contactpersoon: Gemeente Emmen, tel.nr. 14-0591
Schietbaanweg, Emmen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zie tekening, Emmen
Wanneer: De gehele dag van 11-01-2016 t/m 14-10-2016
Soort activiteit: Rioleringwerkzaamheden
Contact publiek: Contactpersoon: Gemeente Emmen, tel.nr.: 14-0591
Orion, Hoogeveen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: tussen Sterrenlaan en Draco, Hoogeveen
Wanneer: De gehele dag van 09-03-2015 t/m 30-09-2016, 24u
Soort activiteit: Aanleg van nieuwe winkel met appartementen
Contact publiek: Gemeente Hoogeveen
N359, Winsum

Hinder
wegwerk
Locatie: Winsum, Littenseradiel
Wanneer: Van                         Tot
15-06-2015 [09:00] / 01-10-2016 [00:00]
Soort activiteit: Reconstructie kruispunt Winsum aansluting N359 - N384
Contact publiek: Twitter: @kruispuntWinsum
www.facebook.com/kruispuntwinsum
Download de app Winsum frl in de appstore
Buitenhof Fase 1, Almelo

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kruising Buitenhof/Burcht/Schapendijk., Almelo
Wanneer: Van                         Tot
18-01-2016 [07:30] / 29-02-2016 [17:00]
Soort activiteit: TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
Tijdelijke afsluiting van de Burcht en de Schapendijk op de kruising met de Buitenhof.
De bus zal tijdens deze fase over de Buitenhof rijden.
Contact publiek: Gemeente Almelo
tel.nr: 0546-541111
Spoorwegovergang Rietstraat

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Spoorwegovergang Rietstraat tussen de Anjelierstraat en de Joost van den Vondelstraat, Almelo
Wanneer: Van                         Tot
12-02-2016 [23:00] / 15-02-2016 [07:00]
Soort activiteit: TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
Tijdelijke afsluiting van de spoorwegovergang in de Rietstraat.
Dit i.v.m. werkzaamheden aan het spoor.
Afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers.
Contact publiek: Gemeente Almelo
tel.nr: 0546-541111
Herinrichting Centrum Lemelerveld

Wanneer: van 26-06-2015 t/m 20-02-2016
Stekelbaars, Nieuwleusen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Ruisvoorn en Snoekbaars, Dalfsen
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [08:00] / 19-02-2016 [16:30]
Soort activiteit: Aanleg van definitieve bestrating en bijbehorende werkzaamheden
Contact publiek: Gemeente Dalfsen Dhr. P. Linthorst 0529 - 488268 / 06 - 43026695
Brugstraat, Lemelerveld

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Dorpsstraat en Parallelstraat, Dalfsen
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [08:00] / 20-02-2016 [16:00]
Soort activiteit: Reconstructie
Contact publiek: Gemeente Dalfsen Dhr. P. Linthorst 0529 - 488268 / 06 - 43026695
Welle, Deventer

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van Nieuwe Markt, Deventer
Wanneer: Van                         Tot
10-08-2015 [09:00] / 11-11-2016 [16:00]
Soort activiteit: Bouwwerkzaamheden Viking
Contact publiek: Leon van Nie 14 0570
le.van.nie@deventer.nl
Parallelweg, Deventer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Deventer
Wanneer: Van                         Tot
16-11-2015 [00:00] / 30-06-2016 [24:00]
Soort activiteit: woningbouw
Contact publiek: Leon van Nie 14 0570
le.van.nie@deventer.nl
Van Haexbergenstraat, Deventer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Deventer
Wanneer: Van                         Tot
14-01-2016 [08:00] / 19-02-2016 [16:30]
Soort activiteit: renovatie woningen
Contact publiek: Leon van Nie 14 0570
le.van.nie@deventer.nl
Reconstructie weg en riolering

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Haaksbergen
Wanneer: Van                         Tot
06-01-2016 [07:30] / 31-03-2016 [16:30]
Soort activiteit: Reconstructie
Contact publiek: Gemeente Haaksbergen 0535734567
Spartalaan

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Kuipersdijk en Achillesstraat, Hengelo
Wanneer: Van                         Tot
03-11-2014 [07:30] / 03-11-2016 [00:00]
Soort activiteit: Reconstructie. Gedeelte Spartalaan tussen Kuipersdijk en Achillesstraat definitief afgesloten
Contact publiek: Gemeente Hengelo F. Bonnet
tel.: 074-2459908
Geerdinksweg, Hengelo

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Krabbenbosweg en Oelerweg, Hengelo
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00] / 04-03-2016 [17:00]
Soort activiteit: Asfalteringwerkzaamheden
Contact publiek: Dhr F. Bonnet
f.bonnet@hengelo.nl
074-245 99 08
sloop woningen incl herinrichting Leliestraat

Afsluiting
wegwerk
Locatie: losser, Losser
Wanneer: Van                         Tot
19-10-2015 [07:00] / 29-04-2016 [17:00]
Soort activiteit: Herinrichting
Contact publiek: Gemeente Losser
Neushoornweg, Zwartemeerweg, Kamperweg, Oosterringweg, Noorderringweg, Noorderringweg/Weg van Ongenade, Creilerpad, , Noordoostpolder

Hinder
wegwerk
Locatie: Neushoornweg, Zwartemeerweg, Kamperweg, Oosterringweg, Noorderringweg, Noorderringweg/Weg van Ongenade, Creilerpad, , Noordoostpolder
Wanneer: Van                         Tot
28-02-2014 [08:00:00] / 28-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Transporten tbv windmolenpark NOP, Overige
Omschrijving: Ten behoeve van windmolenpark NOP vinden gedurende een periode van 1,5 tot 2 jaar diverse bijzondere transporten plaats. Een konvooi bestaat uit 3 wagens. Het kan voorkomen dat de transporteur een deel van de route afzet voor verkeer.
Extra: Transport wordt verzorgd door Van Wieren Special B.V.
Afsluiting Bisschop Balderikstraat

Afsluiting
wegwerk
Locatie: tussen de rotonde Spoorstraat en de Roveniusstraat, Oldenzaal
Wanneer: Van                         Tot
24-11-2015 [07:00] / 01-04-2016 [16:00]
Soort activiteit: Vanwege grondtransporten en civiele werkzaamheden wordt de straat erg bevuild, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
Contact publiek: Publieksbalie Gemeente Oldenzaal
(0541-588133) of informatie op de internetsite van de gemeente Oldenzaal
http://www.oldenzaal.nl/wegwerkzaamheden
Reconstructie Meestersweg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Staphorst
Wanneer: Van                         Tot
08-01-2016 [07:00] / 11-03-2016 [18:00]
Soort activiteit: Reconstructie Meestersweg
Contact publiek: Gemeente Staphorst
Dhr. A.J. Veening
Tel: (0522) 46 74 00
gemeente@staphorst.nl
Weekmarkt, Enter

Afsluiting
evenement
Locatie: Ter hoogte van Dorpsplein, Wierden
Wanneer: 1000 zaterdag(en) tussen 11:00 en 19:00
Soort activiteit: Weekmarkt
Contact publiek: Gemeente Wierden
Loket Bouwen en Wonen
Postbus 43, 7640 AA Wierden
0546-580838
bouwenenwonen@wierden.nl
Smeijerskampstraat, Wierden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Wilhelminastraat en Stamanstraat, Wierden
Wanneer: Van                         Tot
06-10-2014 [00:00] / 01-04-2016 [23:59]
Soort activiteit: Woningbouwproject + herinrichting Openbare Ruimte
Contact publiek: Gemeente Wierden
Loket Bouwen en Wonen
Postbus 43, 7640 AA Wierden
Tel: 0546-580838
Email: bouwenenwonen@wierden.nl
Weekmarkt, Wierden

Afsluiting
evenement
Locatie: Ter hoogte van Binnenhof, Wierden
Wanneer: 1000 dinsdag(en) tussen 05:00 en 15:00
Soort activiteit: Weekmarkt
Contact publiek: Gemeente Wierden
Loket Bouwen en Wonen
Postbus 43, 7640 AA Wierden
0546-580838
bouwenenwonen@wierden.nl
Hexel on Wheels, Hooge-Hexel

Afsluiting
evenement
Locatie: Ter hoogte van Bekkenhaarsweg en Bekkenhaarszijweg, Wierden
Wanneer: Van                         Tot
28-01-2016 [07:00] / 28-01-2016 [20:00]
26-03-2016 [08:00] / 26-03-2016 [20:00]
Soort activiteit: Autosport evenement
Contact publiek: bouwenenwonen@wierden.nl
Vreugderijkerpad, Zwolle

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Zalkerdijk en Spoolderenkweg, Zwolle
Wanneer: Van                         Tot
18-08-2014 [08:00] / 25-11-2016 [17:00]
Soort activiteit: Werkzaamheden tot het verleggen van de dijk in kader van het project Ruimte voor de Rivieren. Hiervoor worden Vreugderijkerpad en Vreugderijkerweg afgesloten d.m.v. hekwerk. Er geldt een een geslotenverklaring voor beide wegen. Voor niet zijnde bestemmingsverkeer is de omleidingsroute via Zalkerveerweg. Voor bestemmingsverkeer is er een aanrijroute welke tevens bewegwijzerd wordt. Met ingang van 18 juni 2015 is er voor bestemmingsverkeer toegang via een nieuwe weg. Deze is nog niet definitief. Er wordt nog een brug aangelegd. Verwachting is dat in 2016 de definitieve verkeerssituatie gerealiseerd kan worden. PS: genoemde einddatum van 25 november 2016 is indicatief!
Contact publiek: Gemeente Zwolle
Wilma Hekman
Telefoon 038 - 498 25 78
Vondellaan, Arnhem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: tussen Kloosterstraat en P.C. Hooftstraat, Arnhem
Wanneer: Van                         Tot
07-01-2015 [00:00] / 15-03-2016 [00:00]
Soort activiteit: Ivm het herstraten van de rijbaan.
Contact publiek: Gemeente Arnhem
Leeuwensteinplein, Arnhem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: westzijde, Arnhem
Wanneer: Van                         Tot
01-09-2015 [00:00] / 01-07-2016 [00:00]
Soort activiteit: Ivm verbouwingswerkzaamheden aan de voormalige school. De Rosendaalsestraat wordt tijdelijk in 2 richtingen voor verkeer opengesteld
Contact publiek: Gemeente Arnhem
A12, Utrecht - Arnhem Arnhem, Ede

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A12,Li 121,0 tot A12,Li 109,0 Tussen afrit 24 Wageningen en knooppunt Grijsoord, Arnhem, Ede
Wanneer: Van                         Tot
26-10-2015 [00:00:00] / 17-06-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Oorzaak: Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid.
Fase: Project: DONZ A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord (aann Heijmans A12)
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie B: Overdag is de huidige weg beschikbaar. In de nachten wordt er regelmatig een rijstrook per zijde van de weg afgesloten.
A12, Utrecht - Arnhem Arnhem, Ede

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A12,Li 121,0 tot A12,Li 109,0 Tussen afrit 24 Wageningen en knooppunt Grijsoord, Arnhem, Ede
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [00:00:00] / 24-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Oorzaak: Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid.
Fase: Project: DONZ A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord (aann Heijmans A12)
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie B: Overdag is de huidige weg beschikbaar. In de nachten wordt er regelmatig een rijstrook per zijde van de weg afgesloten.
A12, Utrecht - Arnhem Arnhem, Ede

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A12,Li 121,0 tot A12,Li 109,0 Tussen afrit 24 Wageningen en knooppunt Grijsoord, Arnhem, Ede
Wanneer: Van                         Tot
09-11-2015 [00:00:00] / 15-04-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Oorzaak: Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid.
Fase: Project: DONZ A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord (aann Heijmans A12)
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie B: Overdag is de huidige weg beschikbaar. In de nachten wordt er regelmatig een rijstrook per zijde van de weg afgesloten.
A12, Utrecht - Arnhem Arnhem, Ede

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A12,Re 109,0 tot A12,Re 121,0 Tussen afrit 24 Wageningen en knooppunt Grijsoord, Arnhem, Ede
Wanneer: Van                         Tot
29-11-2015 [00:00:00] / 20-05-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Oorzaak: Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid.
Fase: Project: DONZ A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord (aann Heijmans A12)
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie B: Overdag is de huidige weg beschikbaar. In de nachten wordt er regelmatig een rijstrook per zijde van de weg afgesloten.
A12, Utrecht - Arnhem Arnhem, Ede

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A12,Re 109,0 tot A12,Re 121,0 Tussen afrit 24 Wageningen en knooppunt Grijsoord, Arnhem, Ede
Wanneer: Van                         Tot
02-12-2015 [00:00:00] / 24-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Oorzaak: Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid.
Fase: Project: DONZ A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord (aann Heijmans A12)
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie B: Overdag is de huidige weg beschikbaar. In de nachten wordt er regelmatig een rijstrook per zijde van de weg afgesloten.
Schelmseweg, Arnhem

Hinder
wegwerk
Locatie: Fietspad tussen Cattepoelseweg en J. R?ntgenweg, Arnhem
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00] / 24-03-2016 [17:00]
Soort activiteit: Reconstructie hoogspanningsleiding
Herinrichting Wegen Ewijk-Zuid (fase 6)

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Dam tussen Koningstraat en Hoogstraat, Beuningen
Wanneer: Van                         Tot
06-01-2016 [07:00] / 31-03-2016 [17:00]
Soort activiteit: Reconstructie van de weg
Contact publiek: www.beuningen.nl/koningstraatewijk
vervangen en aanleg IT riool Eerbeek

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Rentmeesterstedeweg, Brummen
Wanneer: Van                         Tot
05-01-2016 [07:30] / 19-03-2016 [16:00]
Soort activiteit: Rioleringwerkzaamheden Rentmeesterstedeweg en Veldweg. Vervangen riolering en aanleggen van een IT systeem
Stuijvenburgstraat, Eerbeek

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Smeestraat en Illinckstraat, Brummen
Wanneer: Van                         Tot
05-01-2016 [07:30] / 08-04-2016 [16:00]
Soort activiteit: Herinrichting van het centum van Eerbeek. Start van fase II
opbreken Holthuizerweg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Holthuizerweg, Brummen
Wanneer: Van                         Tot
18-01-2016 [07:00] / 07-03-2016 [16:00]
Soort activiteit: Reconstructie dijkverlegging en rijbaan
N317 Doesburg - Brug Doesburg -

Afsluiting
wegwerk
Locatie: N317 hm 3,2 , Doesburg
Wanneer: Van                         Tot
21-01-2016 [21:00] / 19-02-2016 [05:00]
Soort activiteit: Afsluiting IJsselbrug Doesburg

Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland sluiten de IJsselbrug bij Doesburg af voor groot onderhoud. Auto- vracht- en landbouwverkeer kan vanaf donderdag 21 januari 21.00 uur tot vrijdag 19 februari 05.00 uur geen gebruik maken van de brug. Tijdens de afsluiting wordt het betondek van de brug vervangen.

Voor auto- vracht- en landbouwverkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. Auto's en vrachtwagens kunnen omrijden via Zutphen of Westervoort. Landbouwverkeer kan ook omrijden via Zutphen of Westervoort, maar volgt een andere route in verband met te grote snelheidsverschillen. De omleidingsroutes staan met gele borden aangegeven. Hulpdiensten en Openbaar Vervoer kunnen over het verbrede fietspad aan de noordzijde rijden. Fietsers en voetgangers maken in twee richtingen gebruik van het fietspad aan de zuidzijde. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.
Contact publiek: Provincie Gelderland Provincieloket
026-359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
Contactpersoon: B. Meijer
Asterstaat Doetinchem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Gedeelte Asterstraat tussen de Oude Terborgseweg en de Oosseldstraat., Doetinchem
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [07:30] / 24-06-2016 [16:30]
Soort activiteit: Bouw 49 woningen.
Contact publiek: Gemeente Doetinchem
Loostraat, Loo

Afsluiting
evenement
Locatie: Tussen Loodijk en Sint Antoniusstraat, Duiven
Wanneer: Van                         Tot
19-08-2012 [00:00] / 21-08-2012 [23:00]
18-08-2013 [00:00] / 20-08-2013 [23:00]
17-08-2014 [00:00] / 19-08-2014 [23:00]
16-08-2015 [00:00] / 18-08-2015 [23:00]
21-08-2016 [00:00] / 23-08-2016 [23:00]
20-08-2017 [00:00] / 22-08-2017 [23:00]
19-08-2018 [00:00] / 21-08-2018 [23:00]
18-08-2019 [00:00] / 20-08-2019 [23:00]
16-08-2020 [00:00] / 18-08-2020 [23:00]
Soort activiteit: Zomerkermis
Contact publiek: gemeente@duiven.nl
Zomerkermis, Duiven

Afsluiting
evenement
Locatie: Ter hoogte van Kastanjelaan, Duiven
Wanneer: Van                         Tot
26-08-2012 [00:00] / 29-08-2012 [23:00]
25-08-2013 [00:00] / 28-08-2013 [23:00]
31-08-2014 [00:00] / 03-09-2014 [23:00]
30-08-2015 [00:00] / 02-09-2015 [23:00]
28-08-2016 [00:00] / 31-08-2016 [23:00]
27-08-2017 [00:00] / 30-08-2017 [23:00]
26-08-2018 [00:00] / 29-08-2018 [23:00]
25-08-2019 [00:00] / 28-08-2019 [23:00]
30-08-2020 [00:00] / 02-09-2020 [23:00]
Soort activiteit: Kermis
Contact publiek: gemeente@duiven.nl
Dorpstraat, Groessen

Hinder
evenement
Locatie: Tussen Terpstraat en Schuttersplein, Duiven
Wanneer: Van                         Tot
16-09-2012 [00:00] / 18-09-2012 [23:00]
15-09-2013 [00:00] / 17-09-2013 [23:00]
21-09-2014 [00:00] / 23-09-2014 [23:00]
20-09-2015 [00:00] / 22-09-2015 [23:00]
18-09-2016 [00:00] / 20-09-2016 [23:00]
16-09-2017 [00:00] / 18-09-2017 [23:00]
16-09-2018 [00:00] / 18-09-2018 [23:00]
15-09-2019 [00:00] / 17-09-2019 [23:00]
19-09-2020 [00:00] / 21-09-2020 [23:00]
Soort activiteit: Zomerkermis
Contact publiek: gemeente@duiven.nl
Centerpoort-Nieuwgraaf, Duiven

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van diverse straten bedrijventerrein , Duiven
Wanneer: Van                         Tot
24-08-2015 [00:00] / 29-04-2016 [24:00]
Soort activiteit: Verbeteren bereikbaarheid Centerpoort-Nieuwgraaf Fase 2
Contact publiek: gemeente@duiven.nl
Vitaal Centrum fase 3

Hinder
wegwerk
Locatie: Elshofstraat, Duiven
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2015 [07:30] / 16-12-2016 [16:00]
Soort activiteit: Herinrichting Vitaal Centrum
Contact publiek: gemeente@duiven.nl
Pastoriestraat, Duiven

Hinder
wegwerk
Locatie: Tussen Rijksweg en Elshofpassage, Duiven
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2015 [00:00] / 16-12-2016 [16:00]
Soort activiteit: Herinrichten Pastoriestraat
Contact publiek: gemeente@duiven.nl
Hakselseweg, Ede

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van de spoorwegovergang, Ede
Wanneer: Van                         Tot
19-01-2015 [07:00] / 01-09-2016 [16:30]
Soort activiteit: Reconstructie + aanleg verkeerstunnel.De overweg is afgesloten voor alle verkeer, ook voor (brom)fietsers en voetgangers..
Contact publiek: Gemeente Ede, Wilco Vaartjes
Telefoon 0318-680376.
Verl.Blokkenweg, Ede

Afsluiting
wegwerk
Locatie: tussen de overwegen Hakselseweg en Kerkweg, Ede
Wanneer: Van                         Tot
01-04-2015 [07:00] / 01-09-2016 [16:30]
Soort activiteit: Tijdens de werkzaamheden bij de overweg aan de Hakselseweg is de Verl.Blokkenweg gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Het is niet mogelijk om via de Kerkweg naar de Verl.Blokkenweg te rijden. Dit verkeer wordt verwezen via de Zanderijweg en de nieuwe aansluiting van de Zanderijweg naar de Verl.Blokkenweg. Het is wel mogelijk om vanaf de Verl.Blokkenweg naar de Kerkweg te rijden.
Contact publiek: Gemeente Ede, Wilco Vaartjes.
Telefoon 0318-680376.
Edeseweg, Bennekom

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van kasteel Hoekelum, Ede
Wanneer: Van                         Tot
22-06-2015 [07:00] / 30-06-2016 [16:30]
Soort activiteit: Aanleg van een bouwinrit tbv de werkzaamheden A12/Grijsoord. Hiervoor wordt het bestaande fietspad tijdelijk, t/m juni 2106, verlegd in westelijke richting
Edeseweg, Bennekom

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van viaduct A12, Ede
Wanneer: Van                         Tot
13-07-2015 [07:00] / 30-06-2016 [16:00]
Soort activiteit: Verbreding viaduct. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd door aannemer Heijmans iov Rijkswaterstaat. Met de voorbereidende werkzaamheden wordt gestart op maandag 13 juli 2015.
Bunschoterplein Ede

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Bunschoterplein Ede, Ede
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:30] / 04-03-2016 [17:00]
Soort activiteit: Reconstructie parkeerterrein
Contact publiek: Bart-Peter van Asselt

Projectleider | Ingenieursbureau | Gemeente Ede

T 0318 - 68 02 64 | M 06 - 31 95 19 47 |
Aanleg parkeerstroken

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Bunschoterweg Ede, Ede
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [07:30] / 26-02-2016 [17:00]
Soort activiteit: Aanleg parkeerstroken. Tijdelijk eenrichtingverkeer vanaf de Molenstraat
Contact publiek: Bart-Peter van Asselt
Projectleider | Ingenieursbureau | Gemeente Ede
T 0318 - 68 02 64 | M 06 - 31 95 19 47 | bartpeter.van.asselt@ede.nl | www.ede.nl


Revitalisering oosthoek fase 2

Wanneer: van 09-02-2015 t/m 31-03-2016
N327, Geldermalsen

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van de brug Voorvliet, Geldermalsen
Wanneer: Van                         Tot
01-08-2015 [00:00] / 10-03-2016 [24:00]
Soort activiteit: Vervangen van de brug. Tijdens de werkzaamheden is er een snelheidsbeperking (50 km per uur) van toepassing
Contact publiek: Provincie Gelderland
Provincieloket 026-359 99 99

provincieloket@gelderland.nl
Projectleider: dhr J. Hardeman
N327, Rumpt

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van de brug over Boutensteinse Wetering, Geldermalsen
Wanneer: Van                         Tot
01-08-2015 [00:00] / 10-03-2016 [24:00]
Soort activiteit: Vervangen van de brug. Tijdens de werkzaamheden is er een wegversmalling en een snelheidsbeperking van 50 km/u van toepassing
Contact publiek: Provincie Gelderland
Provincieloket 026-359 99 99

provincieloket@gelderland.nl
Projectleider: dhr J. Hardeman
Schraatgravenweg, Wapenveld

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Werverdijk en Breeweg, Heerde
Wanneer: Van                         Tot
14-09-2015 [06:00] / 09-03-2016 [18:00]
Soort activiteit: Werkzaamheden i.v.m. hoogwatergeul
Contact publiek: 088 - 1869450
De Stege, Veessen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen De Stege huisnr. 12 en huisnr. 14, Heerde
Wanneer: Van                         Tot
21-09-2015 [06:00] / 31-12-2025 [24:00]
Soort activiteit: Herinrichting waarbij het gedeelte van De Stege definitief wordt afgesloten i.v.m. de Hoogwatergeul.
Contact publiek: 088 - 18 69 450
Possenweg, Laren

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Broekdijk en Wittendijk, Lochem
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [08:00] / 26-02-2016 [17:00]
Soort activiteit: Herstellen/reparerenOnderhoud
Contact publiek: Gemeente Lochem
Koekoekweg, Harfsen

Hinder
wegwerk
Locatie: Tussen Deventerdijk en Gerrit Slagmanstraat, Lochem
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:00] / 15-02-2016 [17:00]
Soort activiteit: Kappen bomen
Contact publiek: Gemeente Lochem
KOPIE KOPIE Trainingsritten Exel

Afsluiting
evenement
Locatie: Oude Lochemseweg, Lochem
Wanneer: Van                         Tot
14-02-2016 [08:00] / 14-02-2016 [13:00]
Contact publiek: Gemeente Lochem
Molenstraat, Kerkdriel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van Nieuwstraat, Maasdriel
Wanneer: De gehele dag van 23-04-2014 t/m 30-04-2019
Soort activiteit: MELDING VOOR HULPDIENSTEN:
Betreft permanente afsluting die al jaren niet in de navigatiesystemen opgenomen wordt.
Contact publiek: Gemeente Maasdriel
Oosterhoutsedijk, Nijmegen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Groenestraat en Zaligestraat, Nijmegen
Wanneer: Van                         Tot
14-04-2011 [00:00] / 08-04-2016 [23:59]
Soort activiteit: In verband met bouwroute stadsbrug
Contact publiek: Gemeente Nijmegen
Jos van der Horst
Landschapzone, Lent

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van de Prins Mauritssingel, Nijmegen
Wanneer: De gehele dag van 02-01-2012 t/m 15-06-2018
Soort activiteit: Zandwinning
Contact publiek: Gemeente Nijmegen
Jos van der Horst
Bemmelsedijk, Lent

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Steltsestraat en Prins Mauritssingel, Nijmegen
Wanneer: Van                         Tot
14-10-2013 [07:00] / 31-12-2016 [17:00]
Soort activiteit: Aanleg van nevengeul voor definitieve afsluiten Bemmelsedijk voor gemotoriseerd verkeer.
Vierdaagse Nijmegen

Afsluiting
evenement
Locatie: Ter hoogte van Beuningen / Weurt / buitengebied, Nijmegen
Wanneer: Van                         Tot
22-07-2015 [06:00] / 22-07-2015 [18:00]
20-07-2016 [06:00] / 20-07-2016 [18:00]
Soort activiteit: Doorkomst Vierdaagse Nijmegen
Contact publiek: Gemeente Beuningen
Thijmstraat, Nijmegen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Guido Gezellestraat en Maerlantstraat, Nijmegen
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00] / 08-04-2016 [17:00]
Soort activiteit: Herinrichting Thijmstraat, het werk zal in 4 fases worden uitgevoerd
N317 (Ellecomsedijk), Doesburg

Hinder
wegwerk
Locatie: Tussen Fraterwaard en Koepoortdijk, Rheden
Wanneer: Van                         Tot
01-09-2015 [00:00] / 01-07-2016 [00:00]
Soort activiteit: Onderhoud: Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de IJsselbrug. De afsluiting van de hoofdrijbaan van de IJsselbrug wordt verschoven naar januari en februari 2016. De precieze data worden later bekend gemaakt. Fietsers blijven tot de afsluiting in beide richtingen gebruik maken van het zuidelijke fietspad. Gemotoriseerd verkeer ondervindt tot de afsluiting weinig hinder, er is ter plaatse van het werkvak een snelheid ingesteld van 50 km/uur
Contact publiek: Provincie Gelderland Provincieloket
026-359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
Contactpersoon: Bram Meijer
Nieuwe Tielseweg, Tiel

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van bouwterrein Westluidense Poort, Tiel
Wanneer: Van                         Tot
03-02-2014 [00:00] / 30-12-2016 [23:59]
Soort activiteit: Snelheidsbeperking van 50 km/h naar 30 km/h
Contact publiek: Gemeente Tiel
Westluidense poort

Wanneer: van 03-02-2014 t/m 30-12-2016
N834 (Provincialeweg), Tiel

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van de Lingebrug, Tiel
Wanneer: Van                         Tot
01-08-2015 [00:00] / 21-03-2016 [24:00]
Soort activiteit: Vervangen van de brug. Werkzaamheden beginnen en eindigen met een weekendafsluiting (uitgezonderd hulpdiensten). Tijdens de werkzaamheden is er een snelheidsbeperking (50 km per uur) van toepassing
Contact publiek: Provincie Gelderland
Provincieloket 026-359 99 99

provincieloket@gelderland.nl
Projectleider: dhr J. Hardeman
Kweekweg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Steenenkamer, Voorst
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [00:00] / 15-03-2016 [00:00]
Soort activiteit: Reconstructie en rioolaanpassing Kweekweg
Contact publiek: 0571-279911
Willem Hovystraat, Wageningen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Gehele Willem Hovystraat, Wageningen
Wanneer: Van                         Tot
12-01-2015 [24u] / 01-06-2016 [24u]
Soort activiteit: Reconstructie. Sloop fase 1 Patrimonium
Contact publiek: De Woningstichting: 0317 ? 471696
Groenloseweg, Winterswijk

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van Rotonde Arrisveld (naast de rijbaan), Winterswijk
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00] / 03-06-2016 [16:30]
Soort activiteit: De provincie Gelderland start op maandag 11 januari met de werkzaamheden ten behoeve van de rotonde Arrisveld op de Groenloseweg in Winterswijk. Afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden duurt het werk tot medio juni 2016.

Het werk zal bestaan uit de volgende onderdelen:
* Grondwerk
* (Ver)leggen van kabels en leidingen
* Aanleg van de rotonde buiten de huidige rijbaan
* Het aansluiten van de rotonde op de huidige rijbaan en de parallelweg

Verkeershinder gemotoriseerd verkeer
Om de rotonde aan te sluiten op de huidige rijbaan en de parallelweg, wordt de N319 2 weken afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Deze afsluiting zal met borden langs de weg bekend worden gemaakt (na verwachting zal deze afsluiting eind mei plaatsvinden). Het verkeer vanuit Winterswijk richting Groenlo wordt omgeleid via de N318, N313 en de N18 en vice versa.

Om de overige werkzaamheden veilig uit te voeren, zal de snelheid worden verlaagd. Indien nodig zal er een halve rijbaan afzetting op de rijbaan worden geplaatst.
Contact publiek: Provincie Gelderland Provincieloket Tel: 026-359 99 99 provincieloket@gelderland.nl
Projectleider: N. Wagener
Groenmarkt fase 3

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Binnenstad, Zutphen
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00] / 25-03-2016 [17:00]
Soort activiteit: Reconstructie
Contact publiek: Projectleider Infra
R. Rikkerink 14 0575
Kamperhoekweg, Swifterringweg, , Dronten

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kamperhoekweg, Swifterringweg, Dronterringweg, , Dronten
Wanneer: Van                         Tot
14-09-2015 [00:00:00] / 31-10-2015 [23:59:00]
14-03-2016 [00:00:00] / 14-05-2016 [23:59:00]
04-04-2016 [00:00:00] / 08-04-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
12116 N711 Dronterringweg, onderhoud verharding rijbaan, aanleg rotondes, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Onderhoud verharding rijbaan, aanleg rotondes Biddingweg en De Poort en vervangen duiker Elandtocht. Tussen 14 september en 31 oktober is de weg tussen Dronten en Swifterbant geheel afgesloten. Omleiding worden ter plaatse aangegeven.
Afsluiting op weg,
Van Galenstraat, , Amersfoort

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van Galenstraat, Van Brakelstraat, Banckertstraat, Van Nesstraat, Van Galenstraat, , Amersfoort
Wanneer: Van                         Tot
05-10-2015 [08:00:00] / 13-11-2015 [17:00:00]
16-11-2015 [08:00:00] / 18-12-2015 [17:00:00]
04-01-2016 [08:00:00] / 05-02-2016 [17:00:00]
05-02-2016 [08:00:00] / 05-02-2016 [17:00:00]
10-02-2016 [08:00:00] / 15-03-2016 [17:00:00]
15-03-2016 [08:00:00] / 06-04-2016 [17:00:00]
07-04-2016 [08:00:00] / 06-05-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Vervangen riolering Van Galenstraat e.o., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Rioleringswerkzaamheden in de straten Van Galenstraat, Van Brakelstraat, Nesstraat, Van Ghentstraat, Van Brakelstraat, Banckertstraat en op het kruispunt Pullstraat/Banckertstraat/Kruiskamp en Assenraadstraat.
Afsluiting op weg,
Leyenseweg, , De Bilt

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Leyenseweg, , De Bilt
Wanneer: Van                         Tot
21-05-2015 [04:00:00] / 04-06-2015 [23:00:00]
23-11-2015 [05:00:00] / 14-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Bilthoven, spoorondertunneling Leijenseweg, Bouwactiviteiten
Omschrijving: De Leijensweg is voor al het verkeer afgesloten tussen de Massijslaan en de 2e Brandenburgerweg.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Veldlaan, , De Bilt

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Veldlaan, , De Bilt
Wanneer: Van                         Tot
22-10-2015 [08:00:00] / 25-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Reparatiewerkzaamheden:
Brug Veldlaan dicht, Kleine opbrekingen,herstel na werkzaamheden
Omschrijving: Wegens schade is de brug van de Groenekanseweg naar de Veldlaan afgesloten voor alle verkeer.
Afsluiting op weg,
Utrechtseweg, Amersfoortseweg, , De Bilt

Hinder
wegwerk
Locatie: Utrechtseweg, Amersfoortseweg, Amersfoortseweg, Utrechtseweg, , De Bilt
Wanneer: Van                         Tot
12-01-2016 [00:00:00] / 01-06-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N237 De Bilt, Utrechtseweg; reconstructie kruispunt Vollenhoven (voorbereidende werkzaamheden), Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Op dinsdag 12 januari 2016 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan de nieuwe fietstunnel onder de Amersfoortseweg (kruispunt Vollenhoven) in De Bilt. Deze fietstunnel vervangt de bovengrondse fietsoversteek en zorgt voor een veilige en snelle doorgaande fietsroute tussen Utrecht, De Bilt en Zeist.
Extra: Op kruispunt Vollenhoven (Utrechtseweg-Amersfoortseweg) moeten auto?s vaak wachten voor overstekende (brom)fietsers. Ook zijn er lange wachttijden voor fietsers. De provincie heeft besloten om de doorstroming en de veiligheid op dit kruispunt te verbeteren door het aanleggen van een fietstunnel onder de Amersfoortseweg.

De aanleg van de fietstunnel wordt gecombineerd met onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan dit kruispunt. Door deze werkzaamheden te combineren wordt de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperkt.
Contact publiek: Contact informatie: Tel.nr. 030-2583888; Email: wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl
Van Hardenbroeklaan, , Bunnik

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van Hardenbroeklaan, J.F. Kennedylaan, , Bunnik
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [07:00:00] / 12-02-2016 [18:00:00]
15-02-2016 [07:00:00] / 19-02-2016 [18:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
J.F. Kennedylaan - van Hardenbroeklaan, Vervanging riool
Omschrijving: In week 6 van maandag 8 februarii t/m vrijdag 12 februari (onder voorbehoud) zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering in de Kennedylaan t.h.v. de AH te Bunnik. Tijdens deze afsluiting zal het verkeer worden omgeleid.
In week 7 van maandag 15 februarii t/m vrijdag 19 februari zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering in de van Hardenbroeklaan.
Extra: Het doorgaande verkeer wordt ter plaatse omgeleid

De uitvoering van de werkzaamheden in de J.F. Kennedylaan in onder voorbehoud
Afsluiting op weg,
M.A. Reinaldaweg, , Krimpenerwaard, Lopik, Schoonhoven

Afsluiting
wegwerk
Locatie: M.A. Reinaldaweg, , Krimpenerwaard, Lopik, Schoonhoven
Wanneer: Van                         Tot
11-07-2015 [00:00:00] / 20-05-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N210-M.A. Reinaldaweg-Schoonhoven, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Aanleg tijdelijke rotonde tbv bouwaansluiting.
Afsluiting op weg,
Ir. Menkolaan, , Soest

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ir. Menkolaan, Dokter de Voslaan, Noorderweg, Colenso, , Soest
Wanneer: Van                         Tot
31-08-2015 [00:00:00] / 29-04-2016 [23:59:00]
23-11-2015 [08:00:00] / 18-12-2015 [17:00:00]
08-02-2016 [08:00:00] / 25-03-2016 [17:00:00]
21-03-2016 [08:00:00] / 29-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Herinrichting Noorderweg e.o. , Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Herinrichting Noorderweg - rioleringswerkzaamheden + ETW-A profiel. Inclusief herinrichting kruispunt Stadhouderslaan.
Tevens werkzaamheden op een deel van de Colenso, Dr. de Voslaan en Ir. Menkolaan.
Vredehofstraat november-december

Het Griftland blijft bereikbaar: of via een tijdelijke weg door de weilanden en over het sportveld, of de inrit wordt in delen uitgevoerd.

Afsluiting op weg,
Amersfoortsestraat, , Soest

Hinder
wegwerk
Locatie: Amersfoortsestraat, , Soest
Wanneer: Van                         Tot
23-01-2016 [00:00:00] / 18-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N237 Aanleg verdiepte ligging Soesterberg; tweede fase (23 januari tot 19 maart 2016), Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het verdiept aanleggen van de N237 door Soesterberg ligt op schema. Vanaf 23 januari is de verkeerssituatie veranderd en maakt het verkeer tijdelijk gebruik van de noordbaan in plaats van de zuidbaan. De aannemer is aan de slag gegaan met de werkzaamheden die aan de zuidbaan uitgevoerd moeten worden.
Extra: Vanaf 19 maart tot 8 juli is er een totale wegafsluiting gedurende zestien weken, tussen de Tammerrotonde en de kruising bij de Sterrenbergweg. Dat is nodig voor de veiligheid van het verkeer en van de werknemers van de aannemer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A28. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Soesterberg-Noord.
Contact publiek: Contact informatie: Tel.nr. 030-2583888; Email: wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl
Catharijnesingel, Catharijnebaan, , Utrecht

Hinder
wegwerk
Locatie: Catharijnesingel, Catharijnebaan, Catharijnebaan, Rijnkade, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-07-2013 [00:00:00] / 31-12-2019 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
POS Catharijnesingel midden + P-entree-Z, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Catharijnesingel midden + P-entree-Z
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Stationsstraat, , Utrecht

Hinder
wegwerk
Locatie: Stationsstraat, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
15-09-2013 [00:00:00] / 31-12-2019 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
POS Entreegebouw Hoog Catharijne/Parkeergarage Catharijnesingel, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Bouw Entreegebouw Nieuw Hoog Catharijne aan het Vredenburgplein. Hoog Catharijne krijgt op de plek van het huidige Peek & Cloppenburg gebouw (Vredenburgplein) een nieuw Entreegebouw met twee ruime ingangen en looproutes naar het Stationsplein Oost. Boven het winkelgedeelte van het Entreegebouw komen 130 appartementen. Dit gebouw zorgt voor een vloeiende overgang tussen het niveau van de oude stad en dat van Hoog Catharijne.
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030 - 2869650
Catharijnesingel, , Utrecht

Hinder
wegwerk
Locatie: Catharijnesingel, Catharijnebaan, Rijnkade, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-10-2013 [00:00:00] / 31-12-2019 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
POS Catharijneknoop/Poortgebouw, Herinrichting
Omschrijving: Bouw Catharijneknoop
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Mineurslaan, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Mineurslaan, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
21-10-2013 [00:00:00] / 31-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Reparatiewerkzaamheden:
POS HOV Viaduct van Sijpesteijnkade, Werkzaamheden tram/busbaan
Omschrijving: HOV langs het Stadskantoor en viaduct over Leidsche Rijn en verbreding van Van Sijpesteinkade.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Leidseveertunnel, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Leidseveertunnel, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
02-06-2014 [00:00:00] / 02-05-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
POS Leidseveertunnel, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Leidseveertunnel
Extra: Vanaf december 2015 is de busbaan in de Leidseveertunnel weer beschikbaar.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Al-Masoedilaan, Churchilllaan, Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Al-Masoedilaan, Churchilllaan, Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
14-07-2014 [00:00:00] / 31-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Churchilllaan, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Het inrichten van van een bouwterrein.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. Twan Toonen, tel-nr: 030-2860379, e-mail: t.toonen@utrecht.nl
Willemsplantsoen, , Utrecht

Hinder
wegwerk
Locatie: Willemsplantsoen, Catharijnebaan, Catharijnesingel, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-09-2014 [00:00:00] / 30-06-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
POS Rijnkade Bergbezinkbassin, Herinrichting
Omschrijving: Aanleg Bergbezinkbassin.
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Stationsplein, , Utrecht

Hinder
wegwerk
Locatie: Stationsplein, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-09-2014 [00:00:00] / 29-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: POS HOV (Inrichting Nieuwe Stationsstraat), Openbaar vervoerproject
Omschrijving: Aanleg HOV nieuwe Stationsstraat.
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Winthontlaan, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Winthontlaan, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
24-11-2014 [00:00:00] / 25-11-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Winthontlaan, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Het bouwen van een hotel
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. Timmer, tel.nr. 030- 69 180 20 , e-mail: mtimmer@volkerwessels.com
Busbaan Vleuterweide, De Sporeplein, Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Busbaan Vleuterweide, De Sporeplein, Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
07-04-2015 [08:00:00] / 30-06-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Paddenstoelenlaan, fietspad , Bouwactiviteiten
Omschrijving: I.v.m. bouwrijp maken gebied en bouwactiviteiten dient het fietspad te worden afgesloten.
Afsluiting op weg,
Lucasbolwerk, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Lucasbolwerk, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
09-04-2015 [08:00:00] / 19-06-2015 [17:00:00]
06-07-2015 [08:00:00] / 24-07-2015 [17:00:00]
17-08-2015 [08:00:00] / 11-12-2015 [17:00:00]
04-01-2016 [08:00:00] / 30-06-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Lucasbolwerk, Overige
Omschrijving: Het vervangen van de goten van de busbaan
Afsluiting op weg,
Stationsplein, Smakkelaarsveld, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Stationsplein, Smakkelaarsveld, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-06-2015 [00:00:00] / 11-03-2017 [00:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
HOV-baan Nieuwe Stationsstraat, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Realisatie nieuwe HOV-baan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: www.cu2030.nl of 030-2869650
C. Smeenkstraat, Minister Talmastraat, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: C. Smeenkstraat, Minister Talmastraat, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
29-06-2015 [00:00:00] / 21-12-2015 [23:59:00]
11-01-2016 [00:00:00] / 19-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Patrimoniumstraat, Overige
Omschrijving: Het vervangen van de openbare verlichting in combinatie met de riolering.
Afsluiting op weg,
Croeselaan, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Croeselaan, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-07-2015 [00:00:00] / 30-06-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: POS Centrumboulevard Jaarbeursterrein, Overige
Omschrijving: Centrum Boulevard Jaarbeursterrein fase 1 en 2. De inrichting van de (semi) openbare ruimte (de zogenaamde boulevard) rondom de woningen, het casino en het hotel op het Jaarbeursplein.
Extra: Werk vindt op eigen terrein Jaarbeurs plaats, verkeershinder voor dit project lijkt daardoor beperkt.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Croeselaan, Graadt van Roggenweg, Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Croeselaan, Graadt van Roggenweg Jaarbeursplein, Croeselaan, Jaarbeursplein Mineurslaan, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
06-07-2015 [00:00:00] / 30-05-2018 [23:59:00]
06-07-2015 [06:00:00] / 13-07-2015 [06:00:00]
13-07-2015 [06:00:00] / 10-08-2015 [06:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
POS Openbare Ruimte Jaarbeursplein + Parkeergarage, Herinrichting
Omschrijving: Het herinrichten van het Jaarbeursplein het huidige gedeelte wat aan de Croeselaan ligt met daaronder een garage.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Krommerijnbrug, Abstederdijk, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Krommerijnbrug, Abstederdijk, Vondellaan, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
06-07-2015 [00:00:00] / 22-08-2015 [23:59:00]
23-08-2015 [00:00:00] / 11-09-2015 [22:00:00]
24-08-2015 [09:00:00] / 11-09-2015 [15:00:00]
29-01-2016 [00:00:00] / 22-04-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Krommerijnbrug, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Het herstel van de funderingen
Extra: www.utrecht.nl/ledigerf
Afsluiting op weg,
Molenstraat, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Molenstraat, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
20-07-2015 [06:30:00] / 07-08-2015 [16:30:00]
31-08-2015 [08:00:00] / 29-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Molenstraat, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Het slopen en nieuwbouw van een pand aan de Molenstraat.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. C. de Klein
Morelstraat, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Morelstraat, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-09-2015 [00:00:00] / 29-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Morelstraat, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Sloopwerkzaamheden
Afsluiting op weg,
Terwijdesingel, , Utrecht

Hinder
wegwerk
Locatie: Terwijdesingel, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
05-10-2015 [00:00:00] / 07-10-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Grauwaartsingel, Dirck Hoetweg, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: De bouw van een nieuw viaduct ter hoogte van het spoor.
Veemarktplein, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Veemarktplein, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
05-10-2015 [00:00:00] / 27-01-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
POS Megabioscoop Kop Jaarbeurs, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Bouw van een megabioscoop op het terrein van de Jaarbeurs.
Extra: Werk vindt op eigen terrein Jaarbeurs plaats,verkeershinder a.vg.v. project lijkt daardoor beperkt.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Reactorweg, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Reactorweg, Kernweg, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [00:00:00] / 20-11-2015 [23:59:00]
30-11-2015 [00:00:00] / 29-04-2016 [23:59:00]
25-01-2016 [00:00:00] / 25-01-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Kernweg en Atoomweg fase 2 en fase 3, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Overname 10 KV-kabels.
Afsluiting op weg,
Ravelijnpad, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ravelijnpad, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
11-11-2015 [00:00:00] / 30-12-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Houtensepadbrug, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Brug is per direct afgesloten.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. N. Vronik
Stationsdwarsstraat, , Utrecht

Hinder
wegwerk
Locatie: Stationsdwarsstraat, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2015 [00:00:00] / 02-04-2019 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
POS Voorzetgebouw Corio, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Bouwen voorzetgebouw Corio
Contact publiek: Contact informatie: http://www.cu2030.nl of 030-2869650
Zambesidreef, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zambesidreef, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
07-12-2015 [00:00:00] / 07-12-2040 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Zambesidreef, Herinrichting
Omschrijving: Het definitief afsluiten van de Zambesidreef tussen NRU en Ramsesdreef.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. Ad. Wenning, 06-20194442, a.wenning@utrecht.nl
Westerdijk, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westerdijk, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2016 [00:00:00] / 08-04-2016 [23:59:00]
12-02-2016 [00:00:00] / 26-02-2016 [23:59:00]
29-02-2016 [00:00:00] / 11-03-2016 [23:59:00]
14-03-2016 [00:00:00] / 14-04-2016 [23:59:00]
04-04-2016 [00:00:00] / 08-04-2016 [23:59:00]
13-04-2016 [00:00:00] / 19-04-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Westerdijk, David van Mollemstraat en de Zeedijk, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Diverse werkzaamheden aan de drinkwaterleiding.
Afsluiting op weg,
Churchilllaan, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Churchilllaan, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [00:00:00] / 29-12-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Churchilllaan vlek 4 en 5, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Het laten vervallen van de Churchilllaan tussen Trumanlaan en rooseveltlaan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Twan Toonen
Pelikaanstraat, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Pelikaanstraat, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
06-01-2016 [00:00:00] / 29-02-2016 [23:59:00]
11-01-2016 [00:00:00] / 30-06-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Pelikaanstraat, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het vervangen van de bestaande bestrating voor nieuw bestratingsmateriaal en het vervangen van de openbare verlichting
Afsluiting op weg,
Zadelstraat, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zadelstraat, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
25-01-2016 [08:00:00] / 31-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Zadelstraat, Herinrichting
Omschrijving: Het herinrichten van de Zadelstraat
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. Alex Bergsma, 06-15012291, a.bergsma@utrecht.nl
Neude, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Neude, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
26-01-2016 [00:00:00] / 26-01-2016 [23:59:00]
02-02-2016 [08:00:00] / 02-02-2016 [17:00:00]
09-02-2016 [08:00:00] / 09-02-2016 [17:00:00]
16-02-2016 [08:00:00] / 16-02-2016 [17:00:00]
23-02-2016 [08:00:00] / 23-02-2016 [17:00:00]
01-03-2016 [08:00:00] / 01-03-2016 [17:00:00]
08-03-2016 [08:00:00] / 08-03-2016 [17:00:00]
15-03-2016 [08:00:00] / 15-03-2016 [17:00:00]
22-03-2016 [08:00:00] / 22-03-2016 [17:00:00]
29-03-2016 [08:00:00] / 29-03-2016 [17:00:00]
05-04-2016 [08:00:00] / 05-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Neude/Vinkenburgstraat, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Het opbouwen van de torenkraan en het wekelijks aanleveren van bouwmaterialen.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. Jurgen van Haaren, 06-225141
Kasaidreef, Paran?dreef, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kasaidreef, Paran?dreef, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [00:00:00] / 29-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Carnegiedreef, Herinrichting
Omschrijving: Reconstructie van het kruispunt Carnegiedreef.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. A. Wijnveld, 2863630, a.wijnveld@utrecht.nl
Europaplein, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Europaplein, Beneluxlaan, Europaplein, Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:00:00] / 10-02-2016 [17:00:00]
05-02-2016 [00:00:00] / 05-02-2016 [23:59:00]
08-02-2016 [00:00:00] / 29-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Beneluxlaan, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Het aanleggen van stadswarmte leidingen
Afsluiting op weg,
Laan van Soestbergen, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Laan van Soestbergen, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [08:00:00] / 04-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Pelikaanstraat en Laan van Soestbergen, Herinrichting
Omschrijving: Herinrichting
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. Rob de Boer
Rondweg-Oost, De Smalle Zijde/Rondweg-Oost, , Rhenen, Veenendaal Ede, Veenendaal

Afsluiting
evenement
Locatie: Rondweg-Oost, De Smalle Zijde/Rondweg-Oost, Gelders Benedeneind, Meentdijk, Grebbeweg, Groeneveldselaan, Grebbeweg, Wageningselaan, Inductorstraat, De Smalle Zijde, , Rhenen, Veenendaal Ede, Veenendaal
Wanneer: Van                         Tot
22-08-2014 [08:00:00] / 22-08-2014 [17:00:00]
22-08-2015 [08:00:00] / 22-08-2015 [17:00:00]
22-08-2016 [08:00:00] / 22-08-2016 [17:00:00]
22-08-2017 [08:00:00] / 22-08-2017 [17:00:00]
22-08-2018 [08:00:00] / 22-08-2018 [17:00:00]
22-08-2019 [08:00:00] / 22-08-2019 [17:00:00]
22-08-2020 [08:00:00] / 22-08-2020 [17:00:00]
Soort activiteit: NK Triatlon, Evenement
Omschrijving: Triatlon
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Gemeente Veenendaal. Afd. Veiligheid en Vergunningen
Hogebiezen, Benschopperstraat, Utrechtsestraat, Kerkstraat, , IJsselstein

Afsluiting
evenement
Locatie: Hogebiezen, Benschopperstraat, Utrechtsestraat, Kerkstraat, Kloosterstraat, Molenstraat, Overtoom, Basiliekpad, , IJsselstein
Wanneer: Van                         Tot
04-07-2015 [09:00:00] / 04-07-2015 [17:00:00]
02-07-2016 [09:00:00] / 02-07-2016 [17:00:00]
01-07-2017 [09:00:00] / 01-07-2017 [17:00:00]
07-07-2018 [09:00:00] / 07-07-2018 [17:00:00]
06-07-2019 [09:00:00] / 06-07-2019 [17:00:00]
Soort activiteit: Fair:
Braderie IJsselstein, Braderie
Omschrijving: Braderie in de binnenstad van IJsselstein
Extra: opbouw van 03.00 - 6.30 uur
afbreken van 17.00 - 20.30 uur
Afsluiting op weg,
Ruimtevaartbaan, De baan, Oranje Nassaulaan, Touwlaan, Achtersloot, Hogebiezen, Benschopperstraat, Utrechtsestraat, IJsselstraat, Panoven, , IJsselstein

Afsluiting
evenement
Locatie: Ruimtevaartbaan, De baan, Oranje Nassaulaan, Touwlaan, Achtersloot, Hogebiezen, Benschopperstraat, Utrechtsestraat, IJsselstraat, Panoven, , IJsselstein
Wanneer: Van                         Tot
06-02-2016 [12:30:00] / 06-02-2016 [16:00:00]
06-02-2017 [12:30:00] / 06-02-2017 [16:00:00]
06-02-2018 [12:30:00] / 06-02-2018 [16:00:00]
06-02-2019 [12:30:00] / 06-02-2019 [16:00:00]
06-02-2020 [12:30:00] / 06-02-2020 [16:00:00]
Soort activiteit: Evenement:
Carnevalsoptocht 2016, Carnavalsoptocht
Omschrijving: Route optocht 14 februari 2015
Opbouw optocht op de Ruimtevaartbaan 11.30-12.30uur
Start optocht 12.30uur
Einde/ontbinden Panoven

Extra: De verschillende kruispunten op de route zullen alleen voor de duur van het passeren van de optocht geblokkeerd zijn
Afsluiting op weg,
Sluispad, , Nieuwegein

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Sluispad, , Nieuwegein
Wanneer: Van                         Tot
11-03-2015 [08:00:00] / 12-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Sluispad Vrachtwagensluis, Overige
Omschrijving: I.v.m. wegzakken van de weg is er een vrachtwagensluis geplaatst. hinder is er dus alleen voor vrachtverkeer
Afsluiting op weg,
Goudpluviersingel, , Nieuwegein

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Goudpluviersingel, Goudpluviersingel, Lepelaar, , Nieuwegein
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [07:00:00] / 13-11-2015 [17:00:00]
16-11-2015 [00:00:00] / 27-03-2016 [23:59:00]
28-03-2016 [07:00:00] / 22-04-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Goudpluviersingel reconstructie dam, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: I.v.m. het maken van een nieuwe dam is het noodzakelijk om de weg af te sluiten
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Jurgen Mulderij 14 030
Korenbloemstraat, , Nieuwegein

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Korenbloemstraat, Lijsterbestunnel, Dopheide, Ratelaar, , Nieuwegein
Wanneer: Van                         Tot
07-01-2016 [07:00:00] / 30-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Korenbloemstraat / Ratelaar - reconstructie, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Reconstructie en verleggen van kabels en leidingen. Ivm bouw van patio woningen.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: P. Jansen 14030
Wilgenroos, Geinoord, Helmkruid, , Nieuwegein

Hinder
wegwerk
Locatie: Wilgenroos, Geinoord, Helmkruid, , Nieuwegein
Wanneer: Van                         Tot
12-01-2016 [08:00:00] / 31-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Wilgenroos en de Helmkruid, Baggerwerkzaamheden
Omschrijving: Baggeren van de sloten
Contact publiek: Contact informatie: P. van der Woude
Harpij, Smient, , Nieuwegein

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Harpij, Smient, , Nieuwegein
Wanneer: Van                         Tot
14-01-2016 [08:00:00] / 18-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Smient - Harpij vervanging Riolering, Vervanging riool
Omschrijving: I.v.m. vervangen van de riolering is de Harpij vanaf nummer 11 t/m de Smient nr 10 afgesloten voor al het verkeer
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Projectleider Martijn Stekelenburg
Matkopsingel, , Nieuwegein

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Matkopsingel, , Nieuwegein
Wanneer: Van                         Tot
14-01-2016 [08:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Matkopsingel vervangen riolering, Vervanging riool
Omschrijving: I.v.m. vervangen van de riolering is het noodzakelijk om de Matkopsingel af te sluiten voor al het verkeer
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Projectleider Martijn Stekelenburg 14 030
Maasstraat, , Nieuwegein

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Maasstraat, , Nieuwegein
Wanneer: Van                         Tot
18-01-2016 [07:00:00] / 05-02-2016 [17:00:00]
01-02-2016 [08:00:00] / 12-02-2016 [17:00:00]
08-02-2016 [08:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Maasstraat herstraten, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: I.v.m. herstraten is het noodzakelijk om deze af te lsuiten voor al het verkeer in drie verschillende periode's
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: S. Stoit 14 030
Lekboulevard, Nijemonde, Nieuwegein

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Lekboulevard, Nijemonde, Nieuwegein
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [08:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Lekboulevard herstraten fietshelling, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Lekboulevard herstraten fietshelling
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: S. Stoit 14 030
Wognumsebuurt, , Alkmaar

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wognumsebuurt, , Alkmaar
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2016 [08:00:00] / 01-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Herinrichting Wognumsebuurt, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Aanleg voorplein en verlegde Kruseman van Eltenweg
Parkeer info: toegankelijk
Afsluiting op weg,
Mesdaglaan, , Alkmaar

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Mesdaglaan, , Alkmaar
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [08:00:00] / 19-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Mesdaglaan, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Reconstructie
Afsluiting op weg,
Pettemerstraat, , Alkmaar

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Pettemerstraat, , Alkmaar
Wanneer: Van                         Tot
13-01-2016 [08:00:00] / 20-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Pettemerstraat , Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het asfalteren van de straat.
Afsluiting op weg,
3e Kekerstraat, Abcouderpad, AMSTERDAM-ZUIDOOST 3, Bullewijkpad, Gaasperdammerweg, GAASPERDAMMERWEG, Gooiseweg, Haarlerbergweg, Hakfort, Huigenbos, Huntum, Huntumdreef, Kantershof, Kantershofpad, Karspeldreef, Kelbergen, Kemangiestraat, Klieverink, Kouwenoord, KP DIEMEN, KP HOLENDRECHT, Kraaiennest, Kralenbeek, Krombekstraat, Kromwijkdreef, Muntbergweg, Nellesteinpad, Provincialeweg, Reigersbospad, RYKSWG, s-Gravendijkdreef, Stammerdijk, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Re 5,0 tot A9,Re 12,0Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht , Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel
Wanneer: Van                         Tot
01-10-2014 [00:00:00] / 22-02-2016 [12:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Oorzaak: Uitbreiding capaciteit.
Fase: Project: SAA A9 Gaasperdammerweg
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie D: Tijdelijke versmalling van de rijstroken ten behoeve van het realiseren van een extra rijstrook.
Betreft: tunnel
3e Kekerstraat, Abcouderpad, AMSTERDAM-ZUIDOOST 3, Bullewijkpad, Gaasperdammerweg, GAASPERDAMMERWEG, Gooiseweg, Haarlerbergweg, Hakfort, Huigenbos, Huntum, Huntumdreef, Kantershof, Kantershofpad, Karspeldreef, Kelbergen, Kemangiestraat, Klieverink, Kouwenoord, KP DIEMEN, KP HOLENDRECHT, Kraaiennest, Kralenbeek, Krombekstraat, Kromwijkdreef, Muntbergweg, Nellesteinpad, Provincialeweg, Reigersbospad, RYKSWG, s-Gravendijkdreef, Stammerdijk, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Re 5,0 tot A9,Re 12,0Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht , Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2015 [00:00:00] / 01-07-2020 [00:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Oorzaak: Verbeteren van de doorstroming.
Fase: Project: SAA A9 Gaasperdammerweg
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie B
Betreft: tunnel
Provincialeweg, , Amsterdam

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Amsterdam
Wanneer: Van                         Tot
09-02-2016 [09:30:00] / 09-02-2016 [14:30:00]
10-02-2016 [09:30:00] / 10-02-2016 [14:30:00]
12-02-2016 [09:30:00] / 12-02-2016 [14:30:00]
15-02-2016 [09:30:00] / 15-02-2016 [14:30:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N236 Amsterdam ZO Tijdelijke bebording en verkeersstops, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Waarschuwingsborden plaatsen en versmallen rijbaan vanwege verkeersregelaars die houden verkeersstops op de kruising.
Contact publiek: Contact informatie: (Ixas ) - g.van.heijst@ixas.nl
Westeinde, Boulevard Zuid, , Bergen NH

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westeinde, Boulevard Zuid, , Bergen NH
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2014 [08:00:00] / 01-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Reconstructie "De Werf" Egmond aan Zee, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Reconstructie "De Werf" Egmond aan Zee. Aanpassen van de Parkeerplaat, strandafgang en aansluiting op de Boulevard bij de hoofdafgang
Afsluiting op weg,
Hargerzeeweg, , Bergen NH

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hargerzeeweg, , Bergen NH
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [07:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Bergen, Groet, Fietspad Hargerzeeweg Herstarten, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Bergen, Groet, Fietspad Hargerzeeweg Herstarten
Afsluiting op weg,
Amsterdamseweg, Buitenhuizerweg, Genieweg, Het Hoge Land, Heuvelweg, Kanaalweg, Rijksweg A9, RYKSWG, Veerweg, Beverwijk, Velsen, Zaanstad

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Re 47,5 tot A9,Re 52,5Tussen verbindingsweg A9 vanuit Amstelveen en afrit 8 Beverwijk-Oost , Beverwijk, Velsen, Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
01-04-2013 [00:00:00] / 31-03-2017 [13:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Project: WNN Noord Onderhoud Wijkertunnel
Hinder: Hindercategorie D
Akermaat, Amsterdamseweg, Communicatieweg, Groeneweg, Heuvelweg, Kagerweg, Kanaalweg, Noorderweg, Oostbroekerweg, Rijksweg A9, RYKSWG, Sint Aagtendijk, Twaalfmaat, Valleiweg, Vuurlinie, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Li 57,5 tot A9,Li 49,5Tussen brug Brug over het Zijkanaal C en afrit 9 Heemskerk , Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
01-04-2013 [00:00:00] / 31-03-2017 [13:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Project: WNN Noord Onderhoud Wijkertunnel
Hinder: Hindercategorie D
Amsterdamseweg, Buitenhuizerweg, Genieweg, Het Hoge Land, Heuvelweg, Kanaalweg, Rijksweg A9, RYKSWG, Veerweg, Beverwijk, Velsen, Zaanstad

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Re 47,5 tot A9,Re 52,5 Tussen verbindingsweg A9 vanuit Amstelveen en afrit 8 Beverwijk-Oost, Beverwijk, Velsen, Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
16-03-2015 [12:00:00] / 01-04-2017 [12:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Project: WNN Noord Onderhoud Wijkertunnel
Hinder: Hindercategorie D
Akermaat, Amsterdamseweg, Communicatieweg, Groeneweg, Heuvelweg, Kagerweg, Kanaalweg, Noorderweg, Oostbroekerweg, Rijksweg A9, RYKSWG, Sint Aagtendijk, Twaalfmaat, Valleiweg, Vuurlinie, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Li 57,5 tot A9,Li 49,5 Tussen brug Brug over het Zijkanaal C en afrit 9 Heemskerk, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
16-03-2015 [12:00:00] / 01-04-2017 [12:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Project: WNN Noord Onderhoud Wijkertunnel
Hinder: Hindercategorie D
Parallelweg, , Beverwijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Parallelweg, , Beverwijk
Wanneer: Van                         Tot
23-11-2015 [08:00:00] / 04-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Rioolwerkzaamheden Parallelweg, Handelskade en Nieuwe Kade, Vervanging riool
Omschrijving: Vanaf 23-11-2015 tot en met 04-03-2016 vinden op de Paralleweg, Handelskade en Nieuwe Kade rioolwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
erwijk.

De omleidings- en adviesroutes zijn per fase op de bijgevoegde tekeningen aangegeven.
Afsluiting op weg,
Nachtegalenlaan, Zwaluwenweg, Leeuwerikenlaan, , Bloemendaal

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Nachtegalenlaan, Zwaluwenweg, Leeuwerikenlaan, Koekoeksweg, , Bloemendaal
Wanneer: Van                         Tot
13-11-2015 [07:00:00] / 24-06-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Leeuwerikenlaan, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: rioolvervanging
Afsluiting op weg,
Boekenroodeweg, , Bloemendaal

Hinder
wegwerk
Locatie: Boekenroodeweg, , Bloemendaal
Wanneer: Van                         Tot
18-11-2015 [09:00:00] / 01-06-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N206 Aerdenhout: Omleidingsborden 8/F, Kortdurende stremmingen
Omschrijving: Fase 3 > Door afsluiting van de Nachtegalenlaan, Leeuwerikkenlaan en Koekoeksweg loopt een gedeelte van de omleiding voor het wegverkeer en fietsers over de N206
Contact publiek: Contact informatie: (Gemeente Bloemendaal) - s.denbutter@bloemendaal.nl
Visserijweg, , Purmerend Edam-Volendam

Hinder
wegwerk
Locatie: Visserijweg, Oosterweg e, , Purmerend Edam-Volendam
Wanneer: Van                         Tot
07-01-2016 [00:10:00] / 21-08-2016 [23:50:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N244 - In - uitrit Visserijweg en Oosterweg en bermafzetting N244., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: N244 - In - uitrit Visserijweg en Oosterweg en bermafzetting N244.
Extra: De bakens die langs de N244 staan zullen buiten de 60 cm kant verharding staan, zodat geen snelheidsbeperking benodigt is.

Als er werkzaamheden binnen de 4,50 m. plaatsvinden en er is geen barrier aanwezig zal wel een snelheidsbeperking dienen te worden toegepast.

Op de koppen van de bermafzettingen worden rood-wit hekken geplaatst.
Contact publiek: Contact informatie: Dura Vermeer
Oudeweg, , Haarlem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Oudeweg, , Haarlem
Wanneer: Van                         Tot
01-08-2015 [08:00:00] / 20-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Oudeweg2015, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: herinrichting
Afsluiting op weg,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, RYKSWG, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,0 tot A9,Re 35,0Verbindingsweg A10 vanuit Coenplein (A4 richting Den Haag) , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
24-05-2014 [12:00:00] / 01-05-2019 [00:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Project: Omlegging Badhoevedorp
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie C: In verband met de aanleg van de nieuwe A9 is in knooppunt Badhoevedorp de verbindingsboog A4 Schiphol richting A9 Alkmaar langdurig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A5.
KP BADHOEVEDORP, RYKSWG, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,s 34,4 tot A9,s 34,0 Verbindingsweg A9 vanuit Alkmaar (A4 richting Den Haag), Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
03-10-2014 [21:00:00] / 01-05-2019 [00:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Project: Omlegging Badhoevedorp
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie C: In verband met de aanleg van de nieuwe A9 is in knooppunt Badhoevedorp de verbindingsboog A9 Alkmaar richting A4 Schiphol langdurig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A5.
Athenelaan, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Athenelaan, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
21-01-2015 [00:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Nieuw-Vennep, Athenelaan (voet-fietspad), bouwactiviteiten, Overige
Omschrijving: afsluiting voetpad en fietspad
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. C. Vinck (ICS) 0882350427
Domineeslaan, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Domineeslaan, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
23-11-2015 [00:00:00] / 15-04-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Zwanenburg, Domineeslaan, aanleg riolering, Vervanging riool
Omschrijving: Gehele afsluiting
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. A. Schaap 0651849922
Jan Plezierweg, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Jan Plezierweg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [00:00:00] / 30-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Schiphol-centrum 1. Koeriersplein, afsluiting voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, m.u.v. toestemming Schiphol nederland B.V., Overige
Omschrijving: Vooruitlopend op een te nemen defintief verkeersbesluit.
Extra: Deze tijdelijke verkeersmaatregel wordt genomen vooruitlopend op het te nemen definitieve verkeersbesluit
Afsluiting op weg,
Schiphol boulevard, , Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Schiphol boulevard, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [00:00:00] / 30-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Schiphol-centrum 8. Schiphol-boulevard, plaatsen van blokken op het trottoir ter voorkoming dat auto's op het trottoir gaan staan., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: preventieve fysieke maatregel
Extra: Deze tijdelijke verkeersmaatregel wordt genomen vooruitlopend op het te nemen definitieve verkeersbesluit
Kokspassage, , Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Kokspassage, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [00:00:00] / 30-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Schiphol-centrum 11. Kokspassage, open middenvak voorzien van verdrijvingsstrepen, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: vooruitlopend op een definitief te nemen verkeersbesluit
Extra: Deze tijdelijke verkeersmaatregel wordt genomen vooruitlopend op het te nemen definitieve verkeersbesluit
Westelijke Randweg, , Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Westelijke Randweg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [00:00:00] / 30-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Schiphol-centrum 6. Westelijke randweg (voormalige voorrijweg Aviodome), instellen stopverbod d.m.v. doorgetrokken gele streep op trottoirband., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Vooruitlopend op het te nemen definitieve verkeersbesluit.
Extra: Deze tijdelijke verkeersmaatregel wordt genomen vooruitlopend op het te nemen definitieve verkeersbesluit
Vrachtvaardersplein Oost, , Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Vrachtvaardersplein Oost, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [00:00:00] / 30-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Schiphol-centrum 5. Vrachtvaardersplein oost, plaatsen stopverbod d.m.v. doorgetrokken gele streep op trottoirband, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Vooruitlopend op het te nemen definitieve verkeersbesluit
Extra: Deze tijdelijke verkeersmaatregel wordt genomen vooruitlopend op het te nemen definitieve verkeersbesluit
Expeditiestraat, Havenmeesterweg, Vertrekpassage, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Expeditiestraat, Havenmeesterweg, Vertrekpassage, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [00:00:00] / 30-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Schiphol-centrum 2. Cockpitplein, afsluiting voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, m.u.v. toestemming Schiphol nederland B.V, Overige
Omschrijving: Voouitlopend op het te nemen definitieve verkeersbesluit
Extra: Deze tijdelijke verkeersmaatregel wordt genomen vooruitlopend op het te nemen definitieve verkeersbesluit
Afsluiting op weg,
Landing, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Sloterweg, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,t 6,3 tot A4,t 7,8 Landing, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Sloterweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2015 [12:00:00] / 30-05-2016 [00:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Oorzaak: Aanleg nieuw knooppunt t.b.v. omlegging A9 Badhoevedorp.
Fase: Project: Omlegging Badhoevedorp
Fase: Aanleg extra rijstroken
Hinder: Hindercategorie C: Afsluiting West 2 buis Schipholtunnel (afrit 2 Schiphol) i.v.m. realiseren aansluiting voor omlegging A9.
Afrit 2 Schiphol op A4 Re. is bereikbaar via By-pass. (voorbij tunnelbuis)
Rijnlanderweg, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Rijnlanderweg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
29-01-2016 [17:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Hoofddorp, Rijnlanderweg, aanbrengen voorbelasting extra rijstrook en koppeling kabels en leidingen, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: gehele afsluiting voor gemotoriseerd verkeer
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. R. Kardol 0900 1852
Leenderbos, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Leenderbos, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [00:00:00] / 19-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Hoofddorp, Leenderbos, fietspad, aanleg kabels en leidingen (trek 2+3), Onderhoud fietspaden
Omschrijving: afsluiting voet-fietspad
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. J. Verkleij (firma van Gelder) 06236882193
Van Voorstlaan, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van Voorstlaan, Tonnekamp, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
02-02-2016 [00:00:00] / 09-02-2016 [23:59:00]
09-02-2016 [00:00:00] / 16-02-2016 [23:59:00]
16-02-2016 [00:00:00] / 04-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Abbenes, Tonnekamp/Van Voortslaan, Kabels leggen, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Troittor op diverse plekken afgesloten. Voetgangers worden verwezen naar overkant.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: De heer A. vd Kort 0653553679
Sont, Grote Belt, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Sont, Grote Belt, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
04-02-2016 [00:00:00] / 19-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Hoofddorp, Grote Belt, fase 4b, kruising Grote Belt tot Sont 64, groot onderhoud en riolering, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. M. Kingma 0900 1852
Bennebroekerweg, Toolenburgplas, , Haarlemmermeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Bennebroekerweg, Toolenburgplas, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
14-02-2016 [13:00:00] / 14-02-2016 [15:00:00]
21-05-2016 [19:00:00] / 21-05-2016 [23:30:00]
Soort activiteit: Hoofddorp, fietspad rond Toolenburgerplas, hardloopevenement, Evenement
Omschrijving: afsluting fietspad en oversteken met verkeersregelaars
Afsluiting op weg,
Westerweg, , Heerhugowaard

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westerweg, , Heerhugowaard
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2015 [09:18:43] / 26-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N242 Omleidingsroute ingesteld van stremming (brom)fietspad., Onderhoud fietspaden
Omschrijving: N242 Omleidingsroute ingesteld van stremming (brom)fietspad ten behoeve van aanleg Nelson Mandelabrug.
Afsluiting op weg,
Westerweg, , Heerhugowaard

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westerweg, , Heerhugowaard
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2015 [06:37:51] / 26-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N242 Tijdelijke verkeersmaatregelen op de toerit nabij de ovonde t.b.v. in- uitrit., Overige
Omschrijving: N242 Tijdelijke verkeersmaatregelen op de toerit nabij de ovonde t.b.v. in- uitrit voor het bouwverkeer van de Nelson Mandelabrug.
Afsluiting op weg,
Krusemanlaan, , Heerhugowaard

Hinder
wegwerk
Locatie: Krusemanlaan, , Heerhugowaard
Wanneer: Van                         Tot
23-09-2015 [05:00:00] / 30-09-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N507/N23 (2) - aanbrengen en in stand houden bouw in- / uitrit., Overige
Omschrijving: N507/N23 (2) - aanbrengen en in stand houden bouw in- / uitrit.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.
Westerweg, Provincialeweg, , Heerhugowaard Heerhugowaard, Langedijk

Hinder
evenement
Locatie: Westerweg, Provincialeweg, , Heerhugowaard Heerhugowaard, Langedijk
Wanneer: Van                         Tot
15-11-2015 [08:00:00] / 31-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Evenement: N504/N242 Plaatsen verwijzing borden voor Schaatstoertocht "Ko?ltocht", Sportevenement
Omschrijving: Evenement: N504/N242 Plaatsen verwijzing borden voor Schaatstoertocht "Ko?ltocht".
Extra: Mocht er ooit een tocht komen, dan zullen verwijsborden naar de parkeerplaatsen worden geplaatst op deze wegen. De borden zullen aan bestaande palen worden aangebracht. Zie bijgaand draaiboek, punt 7 (blz 11) en blz 16 (verkeercirculatieplan).
Albert Soncklaan, van Benthuizenlaan, van Foreeststraat, van Noortwijklaan, Heerhugowaard

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Albert Soncklaan, van Benthuizenlaan, van Foreeststraat, van Noortwijklaan, Heerhugowaard
Wanneer: Van                         Tot
26-11-2015 [07:00:00] / 04-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Wateroverlast onderdoorgang Van Noordwijklaan, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: In veband met schade aan het ontwateringssysteem in de onderdoorgang Van Noordwijklaan is de tunnel afgesloten voor al het verkeer. De gemeente is bezig met het zoeken naar een oplossing
Afsluiting op weg,
Rijksweg, , Den Helder

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Rijksweg, , Den Helder
Wanneer: Van                         Tot
26-01-2016 [09:00:00] / 23-12-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: N250 Plaatsen tijdelijke route verwijzingsbord voor Sita Remediation., Overige
Omschrijving: N250 Plaatsen tijdelijke route verwijzingsbord voor Sita Remediation.
Extra: De firma Sita Remediation gaat op het Vinkenterrein te Den Helder de bodem saneren. Hiervoor zal een aan/afvoerroute ingesteld worden. Deze route zal ongeveer 1 jaar blijven staan.

Contactpersoon verkeersmaatregelen:
Ben van Bakel (06) 10 43 66 23
Afsluiting op weg,
Westfrisiaweg, , Hoorn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Hoorn
Wanneer: Van                         Tot
09-02-2015 [20:00:00] / 10-02-2017 [05:00:00]
10-02-2015 [05:00:00] / 30-12-2015 [17:00:00]
30-12-2015 [20:00:00] / 31-12-2015 [05:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - aanbrengen; in stand houden en verwijderen bouw in- / uitrit., Overige
Omschrijving: N302/N23 - aanbrengen; in stand houden en verwijderen bouw in- / uitrit nabij Oostergouw.
Afsluiting op weg,
Westfrisiaweg, , Hoorn

Hinder
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Hoorn
Wanneer: Van                         Tot
19-05-2015 [05:00:00] / 19-05-2015 [20:00:00]
21-05-2015 [20:00:00] / 22-05-2015 [05:00:00]
22-05-2015 [20:00:00] / 23-05-2015 [05:00:00]
12-06-2015 [20:00:00] / 13-06-2015 [05:00:00]
17-06-2015 [19:47:41] / 18-06-2015 [05:00:00]
17-06-2015 [22:36:12] / 31-07-2016 [20:00:00]
18-06-2015 [20:00:00] / 19-06-2015 [05:00:00]
19-06-2015 [20:00:00] / 20-06-2015 [05:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - Verkeersmaatregelen aanleg en in stand houden 4 - 0 systeem Wogmergouw - Oostergouw., Overige
Omschrijving: N302/N23 - Verkeersmaatregelen aanleg en in stand houden 4 - 0 systeem Wogmergouw - Oostergouw.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.
Westfrisiaweg, , Hoorn

Hinder
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Hoorn
Wanneer: Van                         Tot
27-05-2015 [05:57:54] / 15-08-2016 [21:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - In stand houden verkeerssituatie verlegde aansluiting Hoornseweg op de N302., Overige
Omschrijving: N302/N23 - In stand houden verkeerssituatie verlegde aansluiting Hoornseweg op de N302.
Westfrisiaweg, , Hoorn, Medemblik

Hinder
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Hoorn, Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
01-06-2015 [19:29:06] / 29-12-2017 [05:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - Afsluiten noordtak van de Rijweg bij aansluiting N302., Overige
Omschrijving: N302/N23 - Afsluiten noordtak van de Rijweg bij aansluiting N302.
Westfrisiaweg, , Hoorn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Hoorn
Wanneer: Van                         Tot
05-06-2015 [20:00:00] / 30-04-2017 [05:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - In stand houden verschoven systeem thv de Oostergouw., Overige
Omschrijving: N302/N23 - In stand houden verschoven systeem thv de Oostergouw.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
Westfrisiaweg, , Hoorn

Hinder
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Hoorn
Wanneer: Van                         Tot
16-06-2015 [04:31:19] / 16-06-2015 [20:00:00]
17-06-2015 [20:00:00] / 18-06-2015 [05:00:00]
19-06-2015 [20:00:00] / 20-06-2015 [05:00:00]
22-06-2015 [20:00:00] / 23-06-2015 [05:00:00]
23-06-2015 [05:00:00] / 15-02-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - Opbouw en in stand houding tijdelijke fietsbrug Oostergouw., Overige
Omschrijving: N302/N23 - Opbouw en in stand houding tijdelijke fietsbrug Oostergouw.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.
Westfrisiaweg, , Hoorn, Medemblik

Hinder
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Hoorn, Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
03-07-2015 [20:00:00] / 04-07-2015 [05:00:00]
08-07-2015 [01:42:01] / 01-10-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - Bouwen + in standhouden 2-0 systeem en afsluiten aansluiting Rijweg zuidzijde., Overige
Omschrijving: N302/N23 - Bouwen + in standhouden 2-0 systeem en afsluiten aansluiting Rijweg zuidzijde.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.
Westfrisiaweg, , Hoorn, Medemblik

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Hoorn, Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
27-08-2015 [05:00:00] / 30-09-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - Aanbrengen en in stand houden werk in- en uitrit + barrier., Overige
Omschrijving: N302/N23 - Aanbrengen en in stand houden werk in- en uitrit + barrier.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
Markerwaardweg, , Medemblik

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Markerwaardweg, , Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
15-09-2014 [09:00:00] / 15-09-2014 [15:00:00]
16-09-2014 [09:00:00] / 16-09-2014 [15:00:00]
17-09-2014 [09:00:00] / 17-09-2014 [15:00:00]
18-09-2014 [09:00:00] / 18-09-2014 [15:00:00]
19-09-2014 [09:00:00] / 19-09-2014 [15:00:00]
20-09-2014 [09:00:00] / 20-09-2014 [15:00:00]
21-09-2014 [09:00:00] / 21-09-2014 [15:00:00]
22-09-2014 [06:30:00] / 31-12-2017 [16:30:00]
22-09-2014 [09:00:00] / 22-09-2014 [15:00:00]
Soort activiteit: N240 - Aanleg in-/uitrit en gebruik in-/uitrit t.b.v. afvoer grond uit depot., Overige
Omschrijving: N240 - Aanleg in-/uitrit en gebruik in-/uitrit t.b.v. afvoer grond uit depot.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Westfrisiaweg, Drechterlandseweg, , Medemblik

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, Drechterlandseweg, , Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
21-04-2015 [20:00:00] / 22-04-2015 [05:00:00]
22-04-2015 [20:00:00] / 23-04-2015 [05:00:00]
25-04-2015 [05:00:00] / 31-12-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - aanleg werk- in en uitvoeger en het gebruik van werk- in en uitvoegers t.h.v. de kruising met de N240., Overige
Omschrijving: N302/N23 - aanleg werk- in en uitvoeger en het gebruik van werk- in en uitvoegers t.h.v. de kruising met de N240.
Afsluiting op weg,
Westfrisiaweg, , Medemblik

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
01-07-2015 [05:00:00] / 31-12-2016 [20:00:00]
01-07-2015 [20:00:00] / 02-07-2015 [05:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - Aanbrengen en in stand houden werk in- en uitrit., Overige
Omschrijving: N302/N23 - Aanbrengen en in stand houden werk in- en uitrit.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
Westfrisiaweg, , Medemblik

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
16-09-2015 [20:00:00] / 17-09-2015 [05:00:00]
17-09-2015 [20:00:00] / 18-09-2015 [05:00:00]
17-09-2015 [05:00:00] / 30-09-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N302/N23 - Het aanbrengen en in stand houden van barriers HRR van Hmp. 34.42 - Hmp. 38.40., Overige
Omschrijving: N302/N23 - Het aanbrengen en in stand houden van barriers HRR van Hmp. 34.42 - Hmp. 38.40.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
Westerzeedijk, Dijkweg, , Medemblik

Hinder
wegwerk
Locatie: Westerzeedijk, Dijkweg, , Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
12-11-2015 [15:00:00] / 25-04-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: N239 - In stand houden barrier ter hoogte van de aansluiting met de Noorderweg., Overige
Omschrijving: N239 - In stand houden barrier ter hoogte van de aansluiting met de Noorderweg.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: Fred Bakkenhoven, tel. 06-27850246.
Projectleider: E. van Piggelen, tel. 06-53599165
Harmsen, Gasthuysweydt, , Medemblik

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Harmsen, Gasthuysweydt, Zandbergen, , Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [08:00:00] / 25-01-2016 [17:00:00]
25-01-2016 [08:00:00] / 08-02-2016 [17:00:00]
08-02-2016 [08:00:00] / 22-02-2016 [17:00:00]
22-02-2016 [08:00:00] / 07-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Wegafsluiting Gasthuysweydt, Zandbergen en Harmsen, Klein onderhoud wegen
Omschrijving: Wegen afgesloten i.v.m. onderhoud.
Afsluiting op weg,
Westfriesedijk, Dijkweg, , Hollands Kroon, Medemblik, Opmeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Westfriesedijk, Dijkweg, , Hollands Kroon, Medemblik, Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [07:00:00] / 13-05-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N239 - Het plaatsen van (omleidings)borden in de berm van de N239 en het gebruik van een gedeelte van de N239 als omleidingsroute., Overige
Omschrijving: N239 Het plaatsen van (omleidings)borden in de berm van de N239 en het gebruik van een gedeelte van de N239 als omleidingsroute ivm de afsluiting/vervanging van de brug in de Oudelanderweg.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: A. de Leeuw, tel. 06-12826887.
Projectleider: M. Venhuizen, tel. 06-12826902.
Burgemeester Hoogenboomlaan, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Burgemeester Hoogenboomlaan, Raadhuisstraat, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
04-05-2011 [19:30:00] / 04-05-2011 [20:30:00]
04-05-2012 [19:30:00] / 04-05-2012 [20:30:00]
04-05-2013 [19:30:00] / 04-05-2013 [20:30:00]
04-05-2014 [19:30:00] / 04-05-2014 [20:30:00]
04-05-2015 [19:30:00] / 04-05-2015 [20:30:00]
04-05-2016 [19:30:00] / 04-05-2016 [20:30:00]
04-05-2017 [19:30:00] / 04-05-2017 [20:30:00]
04-05-2018 [19:30:00] / 04-05-2018 [20:30:00]
04-05-2019 [19:30:00] / 04-05-2019 [20:30:00]
04-05-2020 [19:30:00] / 04-05-2020 [20:30:00]
04-05-2021 [19:30:00] / 04-05-2021 [20:30:00]
Soort activiteit: dodenherdenking Hoogwoud, Evenement
Omschrijving: dodenherdenking Hoogwoud
Extra: Dodenherdenking
Afsluiting op weg,
Hertog Willemweg, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Hertog Willemweg, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
04-05-2011 [19:30:00] / 04-05-2011 [20:30:00]
04-05-2012 [19:30:00] / 04-05-2012 [20:30:00]
04-05-2013 [19:30:00] / 04-05-2013 [20:30:00]
04-05-2014 [19:30:00] / 04-05-2014 [20:30:00]
04-05-2015 [19:30:00] / 04-05-2015 [20:30:00]
04-05-2016 [19:30:00] / 04-05-2016 [20:30:00]
04-05-2017 [19:30:00] / 04-05-2017 [20:30:00]
04-05-2018 [19:30:00] / 04-05-2018 [20:30:00]
04-05-2019 [19:30:00] / 04-05-2019 [20:30:00]
04-05-2020 [19:30:00] / 04-05-2020 [20:30:00]
04-05-2021 [19:30:00] / 04-05-2021 [20:30:00]
Soort activiteit: dodenherdenking Spanbroek, Evenement
Omschrijving: Dodenherdenking Spanbroek
Extra: dodenherdenking
Afsluiting op weg,
A.C. de Graafweg, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: A.C. de Graafweg, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
01-08-2011 [06:00:00] / 01-08-2011 [20:00:00]
06-08-2012 [06:00:00] / 06-08-2012 [20:00:00]
05-08-2013 [06:00:00] / 05-08-2013 [20:00:00]
04-08-2014 [06:00:00] / 04-08-2014 [20:00:00]
03-08-2015 [06:00:00] / 03-08-2015 [20:00:00]
01-08-2016 [06:00:00] / 01-08-2016 [20:00:00]
07-08-2017 [06:00:00] / 07-08-2017 [20:00:00]
06-08-2018 [06:00:00] / 06-08-2018 [20:00:00]
Soort activiteit: Landbouwtentoonstelling, Evenement
Omschrijving: Landbouwtentoonstelling Opmeer
Extra: landbouwtentoonstelling
Afsluiting op weg,
Herenweg, Wuiver, Koninginneweg, Breestraat, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Herenweg, Wuiver, Koninginneweg, Breestraat, Lindengracht, Wuiver, Gruttostraat, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
03-09-2011 [04:00:00] / 03-09-2011 [20:00:00]
01-09-2012 [04:00:00] / 01-09-2012 [20:00:00]
07-09-2013 [04:00:00] / 07-09-2013 [20:00:00]
06-09-2014 [04:00:00] / 06-09-2014 [20:00:00]
05-09-2015 [04:00:00] / 05-09-2015 [20:00:00]
03-09-2016 [04:00:00] / 03-09-2016 [20:00:00]
02-09-2017 [04:00:00] / 02-09-2017 [20:00:00]
01-09-2018 [04:00:00] / 01-09-2018 [20:00:00]
07-09-2019 [04:00:00] / 07-09-2019 [20:00:00]
05-09-2020 [04:00:00] / 05-09-2020 [20:00:00]
04-09-2021 [04:00:00] / 04-09-2021 [20:00:00]
Soort activiteit: Jaarmarkt, Evenement
Omschrijving: Jaarmarkt
Afsluiting op weg,
Herenweg, Wuiver, Koninginneweg, Breestraat, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Herenweg, Wuiver, Koninginneweg, Breestraat, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
28-05-2012 [04:45:00] / 28-05-2012 [18:30:00]
27-05-2013 [04:45:00] / 27-05-2013 [18:30:00]
26-05-2014 [04:45:00] / 26-05-2014 [18:30:00]
25-05-2015 [04:45:00] / 25-05-2015 [18:30:00]
30-05-2016 [04:45:00] / 30-05-2016 [18:30:00]
29-05-2017 [04:45:00] / 29-05-2017 [18:30:00]
28-05-2018 [04:45:00] / 28-05-2018 [18:30:00]
27-05-2019 [04:45:00] / 27-05-2019 [18:30:00]
25-05-2020 [04:45:00] / 25-05-2020 [18:30:00]
31-05-2021 [04:45:00] / 31-05-2021 [18:30:00]
30-05-2022 [04:45:00] / 30-05-2022 [18:30:00]
Soort activiteit: Lappendag, Evenement
Omschrijving: jaarlijkse lappendag
Extra: In verband met Pinksteren een week vervroegd.
Afsluiting op weg,
Paardenmarkt, De Glazen Wagen, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Paardenmarkt, De Glazen Wagen, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
27-05-2013 [00:00:00] / 27-05-2013 [23:59:00]
26-05-2014 [00:00:00] / 26-05-2014 [23:59:00]
25-05-2015 [00:00:00] / 25-05-2015 [23:59:00]
30-05-2016 [00:00:00] / 30-05-2016 [23:59:00]
29-05-2017 [00:00:00] / 29-05-2017 [23:59:00]
28-05-2018 [00:00:00] / 28-05-2018 [23:59:00]
27-05-2019 [00:00:00] / 27-05-2019 [23:59:00]
25-05-2020 [00:00:00] / 25-05-2020 [23:59:00]
31-05-2021 [00:00:00] / 31-05-2021 [23:59:00]
30-05-2022 [00:00:00] / 30-05-2022 [23:59:00]
29-05-2023 [00:00:00] / 29-05-2023 [23:59:00]
Soort activiteit: Funfair:
kermis Opmeer, Kermis
Omschrijving: jaarlijkse kermis in Opmeer
Extra: opbouw begint op dinsdag, afbraak woensdag gereed, kermis op zaterdagavond, zondag, maandag en dinsdag.
Als laatste zondag Pinksteren is, wordt de kermis een week eerder gehouden.
Afsluiting op weg,
Zomerdijk, Toevlucht, Spanbroekerweg, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Zomerdijk, Toevlucht, Spanbroekerweg, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
26-12-2013 [09:00:00] / 26-12-2013 [13:30:00]
26-12-2014 [09:00:00] / 26-12-2014 [13:30:00]
26-12-2015 [09:00:00] / 26-12-2015 [13:30:00]
26-12-2016 [09:00:00] / 26-12-2016 [13:30:00]
26-12-2017 [09:00:00] / 26-12-2017 [13:30:00]
26-12-2018 [09:00:00] / 26-12-2018 [13:30:00]
26-12-2019 [09:00:00] / 26-12-2019 [13:30:00]
26-12-2020 [09:00:00] / 26-12-2020 [13:30:00]
26-12-2021 [09:00:00] / 26-12-2021 [13:30:00]
26-12-2022 [09:00:00] / 26-12-2022 [13:30:00]
26-12-2023 [09:00:00] / 26-12-2023 [13:30:00]
Soort activiteit: kerstcross, Sportevenement
Omschrijving: Kerstcross Opmeer
Extra: verkeersregelaars aanwezig
Afsluiting op weg,
Schoolstraat, Korte Wuiver, Zuiderzeestraat, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Schoolstraat, Korte Wuiver, Zuiderzeestraat, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
07-06-2014 [19:00:00] / 07-06-2014 [21:15:00]
13-06-2015 [19:00:00] / 13-06-2015 [21:15:00]
11-06-2016 [19:00:00] / 11-06-2016 [21:15:00]
Soort activiteit: Fietskoers Aartswoud, Wielerwedstrijd
Omschrijving: Fietskoers in Aartswoud als onderdeel van de kermis.
Extra: Korte Wuijver en Zuiderzeestraat zijn in beheer bij Hoogheemraadschap.
wegen afgesloten tussen 19.00 uur en 21.15 uur.
Afsluiting op weg,
Ooster Boekelweg, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Ooster Boekelweg, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
12-07-2014 [18:00:00] / 12-07-2014 [20:30:00]
11-07-2015 [18:00:00] / 11-07-2015 [20:30:00]
09-07-2016 [18:00:00] / 09-07-2016 [20:30:00]
08-07-2017 [18:00:00] / 08-07-2017 [20:30:00]
14-07-2018 [18:00:00] / 14-07-2018 [20:30:00]
13-07-2019 [18:00:00] / 13-07-2019 [20:30:00]
11-07-2020 [18:00:00] / 11-07-2020 [20:30:00]
10-07-2021 [18:00:00] / 10-07-2021 [20:30:00]
09-07-2022 [18:00:00] / 09-07-2022 [20:30:00]
08-07-2023 [18:00:00] / 08-07-2023 [20:30:00]
13-07-2024 [18:00:00] / 13-07-2024 [20:30:00]
Soort activiteit: Funfair:
Prutrace Kermis De Weere, Kermis
Omschrijving: Prutrace bij de Kermis in de Weere
Extra: Evenement is op ZATERDAG voorafgaande aan tweede zondag in juli
Afsluiting op weg,
Driestedenweg, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Driestedenweg, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
14-07-2014 [08:00:00] / 14-07-2014 [17:00:00]
13-07-2015 [08:00:00] / 13-07-2015 [17:00:00]
11-07-2016 [08:00:00] / 11-07-2016 [17:00:00]
10-07-2017 [08:00:00] / 10-07-2017 [17:00:00]
09-07-2018 [08:00:00] / 09-07-2018 [17:00:00]
08-07-2019 [08:00:00] / 08-07-2019 [17:00:00]
13-07-2020 [08:00:00] / 13-07-2020 [17:00:00]
12-07-2021 [08:00:00] / 12-07-2021 [17:00:00]
11-07-2022 [08:00:00] / 11-07-2022 [17:00:00]
10-07-2023 [08:00:00] / 10-07-2023 [17:00:00]
08-07-2024 [08:00:00] / 08-07-2024 [17:00:00]
Soort activiteit: Funfair:
Kermisontbijt Kermis de Weere, Kermis
Omschrijving: Kermisontbijt met aansluitend concert
Extra: Evenement op MAANDAG na de tweede zondag in juli
Afsluiting op weg,
Weelkade, Zwarteweg, Schoolstraat, Korte Wuiver, Gouwe, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Weelkade, Zwarteweg, Schoolstraat, Korte Wuiver, Gouwe, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
31-12-2014 [11:00:00] / 31-12-2014 [13:30:00]
31-12-2015 [11:00:00] / 31-12-2015 [13:30:00]
31-12-2016 [11:00:00] / 31-12-2016 [13:30:00]
31-12-2017 [11:00:00] / 31-12-2017 [13:30:00]
Soort activiteit: Oudejaarsdijkenloop Aartswoud, Sportevenement
Omschrijving: Oudejaarsdijkenloop Aartswoud
Extra: -Kortdurende afsluitingen geregeld met verkeersregelaars
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Driestedenweg, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Driestedenweg, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
14-06-2015 [08:00:00] / 14-06-2015 [17:00:00]
12-06-2016 [08:00:00] / 12-06-2016 [17:00:00]
11-06-2017 [08:00:00] / 11-06-2017 [17:00:00]
10-06-2018 [08:00:00] / 10-06-2018 [17:00:00]
09-06-2019 [08:00:00] / 09-06-2019 [17:00:00]
Soort activiteit: Ringsteken de Weere, Sportevenement
Omschrijving: Ringsteken op de Driestedenweg
Extra: Ringsteken, weg wordt beschikbaar gemaakt voor hulpdiensten indien noodzakelijk
Afsluiting op weg,
Driestedenweg, , Opmeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Driestedenweg, , Opmeer
Wanneer: Van                         Tot
03-01-2016 [10:00:00] / 03-01-2016 [13:30:00]
01-01-2017 [10:00:00] / 01-01-2017 [13:30:00]
07-01-2018 [10:00:00] / 07-01-2018 [13:30:00]
Soort activiteit: Mijl van de Weere, Evenement
Omschrijving: hardloopwedstrijden in en rond de Weere
Extra: betreft twee lopen, de eerste alleen op de Driestedenweg, start om 11.00 uur bij Cafe 't Centrum. de tweede is een ronde Driestedenweg, Oosterboekelweg, Dorpsstraat Abbekerk, vekenweg, Driestedenweg. start 11.30 uur bij 't Centrum.
Afsluiting op weg,
Noordweg, , Purmerend

Hinder
wegwerk
Locatie: Noordweg, , Purmerend
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2015 [00:00:00] / 19-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N244 - Maken van in/uitrit werkverkeer en bermafzetting langs de N244 (fase 0)., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: N244 - Ter voorbereiding op de verdubbeling van de N244 wordt langs de Noordweg een in/uitrit voor het werkverkeer gecre?erd (fase 0).
Tevens zal langs de N244 een bermafzetting worden geplaatst.
Extra: Het werkvak ligt op minimaal 4,5 m buiten kantstreep, buiten de obstakelvrije zone. Langs de N244 zal geen snelheidbeperking benodigd zijn.

Werkverkeer is afkomstig van de N244, rijdt vervolgens met het normale verkeer noordwaarts de Polderweg op. Nabij/ter hoogte van de eerste zijweg keert het om en nadert vanuit het noorden de tijdelijke werkverkeer in-/uitrit. Het werkverkeer slaat rechtsaf (via de tijdelijke verharding tpv in-/uitrit) het werkvak in. Bij het verlaten van het werkvak rijdt het werkverkeer via dezelfde tijdelijke verharding noordwaarts de Polderweg op. Nabij/ter hoogte van de eerste zijweg keert het om en rijdt zuidwaarts in de richting van de N244
Contact publiek: Contact informatie: Dura Vermeer
Nieuwe Gouw, , Purmerend, Zeevang

Hinder
wegwerk
Locatie: Nieuwe Gouw, , Purmerend, Zeevang
Wanneer: Van                         Tot
07-01-2016 [00:01:00] / 21-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N244 - In - uitrit Nieuwe Gouw en bermafzetting N244., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: N244 - In - uitrit Nieuwe Gouw en bermafzetting N244.
Extra: De bakens die langs de N244 staan zullen buiten de 60 cm kant verharding staan, zodat geen snelheidsbeperking benodigt is.

Als er werkzaamheden binnen de 4,50 m. plaatsvinden en er is geen barrier aanwezig zal wel een snelheidsbeperking dienen te worden toegepast.

Op de koppen van de bermafzettingen worden rood-wit hekken geplaatst.
Contact publiek: Contact informatie: Dura Vermeer
Provincialeweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
24-02-2015 [16:00:00] / 31-12-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N241 Schagen-Verlaat. Het ingebruik nemen van een werk in- en uitrit., Overige
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Het ingebruik nemen van een werk in- en uitrit tbv het bouwrijp maken van een perceel langs de N241, t.h.v. Nes 20 te Schagen tbv project N241.
Hoep, , Schagen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hoep, Florastraat, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
07-07-2015 [08:00:00] / 07-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Schagen, Florastraat, Bouwactiviteiten, Bouwactiviteiten
Omschrijving: i.v.m. bouwactiviteiten zijn wegen afgesloten voor bouwverkeer
Afsluiting op weg,
Zwarteweg, , Schagen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zwarteweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
27-07-2015 [08:00:00] / 31-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Callantsoog, Zwartweg, afsluiting tussen huisnrs. 1 en 2, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: De Zwarteweg is in eigendom van particulieren. De kwaliteit van de weg is niet al te goed. Ook is er onenigheid tussen de gebruikers van de weg. Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen hebben de eigenaren van het zuidelijk deel de weg tussen huisnrs. 1 en 2 afgesloten voor het verkeer.
Afsluiting op weg,
Pastoor Willemsestraat, , Schagen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Pastoor Willemsestraat, Doorbraak, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
24-08-2015 [08:00:00] / 25-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Warmenhuizen, Theresiaplein, reconstructie parkeerterrein, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Reconstructie parkeerterrein Doorbraak en Theresiaplein; aanleg riolering in Doorbraak, Pastoor Willemsestraat en parkeerterrein in Warmenhuizen
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, Kanaalweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, Kanaalweg, Westerweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
06-09-2015 [07:00:00] / 28-10-2017 [16:00:00]
Soort activiteit: N248 Aanleg parallelweg tussen Korte Ruigeweg en aansluiting N245., Overige
Omschrijving: N248 Aanleg parallelweg tussen Korte Ruigeweg en aansluiting N245, verbreden hudige rijbaan, duurzaam veilig inrichten en onderhoud aan de Trapbrug.
Extra: Aangegeven planning betreft periode waarin aannemer tot realisatie over moet gaan.
Kanaalweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Kanaalweg, Westerweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
02-10-2015 [00:00:00] / 03-06-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: N245/N248 Verkeersmaatregelen i.v.m. nabij gelegen zandophoging van project N248a., Overige
Omschrijving: N245/N248 Verkeersmaatregelen i.v.m. nabij gelegen zandophoging van project N248a.
Zijperweg, Plein 1945, Ir. van den Banstraat, , Schagen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zijperweg, Plein 1945, Ir. van den Banstraat, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
19-10-2015 [00:00:00] / 27-11-2016 [23:59:00]
23-11-2015 [08:00:00] / 18-12-2015 [17:00:00]
11-01-2016 [08:00:00] / 29-01-2016 [17:00:00]
01-02-2016 [08:00:00] / 16-03-2016 [17:00:00]
01-11-2016 [08:00:00] / 30-11-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Petten, Plein 1945 en Ir. v.d. Banstraat, reconstructie, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: In de periode van september 2015 t/m maart 2016 worden het Plein 1945 en de Ir. v.d. Banstraat geheel gereconstrueerd.

De fasering is als volgt:
- Fase 1, Zijperweg en rijweg Plein 1945 tot aan de Ir. v.d. Banstraat: 19 oktober tot ca. 27 november;
- Fase 2, Ir. v.d. Banstraat: ca. 20 november t/m 18 december;
- Fase 3, het gebied rondom het kerkje: januari 2016;
- Fase 4, het middengebied van het plein: februari t/m half maart 2016;
- Fase 5, aanbrengen beplanting: najaar 2016.
Afsluiting op weg,
Grote Sloot, , Schagen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Grote Sloot, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
26-10-2015 [09:00:00] / 29-04-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N248 Groot onderhoud aan de Zijperbrug., Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: N248 Groot onderhoud aan de Zijperbrug.
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
07-11-2015 [07:00:00] / 22-07-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N241 Schagen-Verlaat. Het plaatsen van een bermafzetting aan de west- en oostzijde, t.b.v. project "herinrichting N241", Overige
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Het plaatsen van een bermafzetting aan de west- en oostzijde, t.b.v. project "herinrichting N241"
Extra: Verkeersmaatregelen blijven gehele periode staan in wegvak 2 van 'herinrichting N241'.

Werkzaamheden:

Verleggen watergangen
Dempen watergangen
Aanbrengen overhoogte
Westerweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Westerweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
11-11-2015 [07:00:00] / 29-05-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N245 Gebruik van tijdelijke In / Uitritten op 2 locaties H & I., Overige
Omschrijving: N245 Gebruik van tijdelijke In / Uitritten op 2 locaties H & I t.b.v. bouw nieuwe Trapbrug van project N248a.
Extra: Gebruik van tijdelijke In / Uitritten op 2 locaties H & I t.b.v. bouw nieuwe Trapbrug van project N248a.


De rechtsaf-in en de rechtsaf-uit constructie zal hier toegepast worden.


Kanaalweg, Provincialeweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Kanaalweg, Provincialeweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
16-11-2015 [07:00:00] / 26-08-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N241 Schagen-Verlaat. Inrichten van een in/uitrit constructie t.b.v. grondwerkzaamheden van project "herinrichting N241, Overige
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Inrichten van een in/uitrit constructie t.b.v. grondwerkzaamheden van project "herinrichting N241
Extra: Maatregelen zijn niet continue benodigd.
Indien hier werkzaamheden plaatsvinden zullen verkeersregelaars ingezet worden om fietsverkeer te reguleren.
Kanaalweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Kanaalweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
16-11-2015 [07:00:00] / 26-08-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N248 Inrichten van een in/uitrit constructie t.b.v. grondwerkzaamheden van project "herinrichting N241, Overige
Omschrijving: N248 Inrichten van een in/uitrit constructie t.b.v. grondwerkzaamheden van project "herinrichting N241
Extra: De maatregelen danwel in-uitrit zal niet continue gebruikt worden.
Maatregelen blijven wel gehele periode staan.
Westerweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Westerweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
23-11-2015 [07:00:00] / 04-12-2015 [16:00:00]
11-01-2016 [07:00:00] / 15-01-2016 [16:00:00]
28-03-2016 [07:00:00] / 08-04-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N245 Borgen van de verkeersveiligheid op 2 locaties H & I tijdens heiwerkzaamheden., Overige
Omschrijving: N245 Borgen van de verkeersveiligheid op 2 locaties H & I tijdens heiwerkzaamheden.
Extra:
Provincialeweg, , Schagen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 31-07-2017 [16:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N241 Schagen-Verlaat. Omleidingsroute ingesteld van stremming (brom)fietspad., Onderhoud fietspaden
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Omleidingsroute ingesteld van stremming (brom)fietspad in wegvak 1 en 2 t.b.v. project "herinrichting N241"
Extra: Vooraankondiging wordt 14 december 2015 geplaatst.

Afsluiting op weg,
Westerweg, , Schagen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westerweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 01-04-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N245 Plaatsen tijdelijke route verwijzing van stremming oude Slotstraat en het Torenplein te Schagen., Overige
Omschrijving: N245 Plaatsen tijdelijke route verwijzing van stremming oude Slotstraat en het Torenplein te Schagen
Extra: Betreft een omleidingsroute naar het NS-station en het centrum van Schagen in verband met werkzaamheden aan de Oude Slotstraat en het Torenplein te Schagen.

Contactpersoon verkeersmaatregelen:
Ebel de Wind (06) 46 00 79 79

Projectleider:
Jan Dirk Hartog (06) 26 96 15 25
Afsluiting op weg,
Lasschoterbrug, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Lasschoterbrug, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 31-12-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N241 Schagen-Verlaat. Het ingebruik nemen van een werk in- en uitrit., Overige
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Het ingebruik nemen van een werk in- en uitrit tbv van de realisatie van een nieuw te bouwen kunstwerk van project N241.
Provincialeweg, Lasschoterbrug, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, Lasschoterbrug, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 09-09-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N241 Schagen-Verlaat. Plaatsen bermafzetting aan west- en oostzijde(wegvag 1)., Overige
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Plaatsen bermafzetting aan west- en oostzijde(wegvag 1).
Extra:
Kanaalweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Kanaalweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 31-12-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N248 Het ingebruik nemen van een werk in- en uitrit., Overige
Omschrijving: N248 Het ingebruik nemen van een werk in- en uitrit tbv van de realisatie van een nieuw te bouwen kunstwerk van project N241.
Extra: Maatregelen staan continue opgesteld, wordt echter niet continue gebruikt. Bij gebruik van de in- uitrit zullen verkeersbegeleiders worden ingezet om het fietsverkeer te begeleiden.
Provincialeweg, , Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00:00] / 11-04-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N241 Schagen-Verlaat. Plaatsen barrier langs tunnel De Hoep en duiker Snevert., Overige
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Plaatsen barrier langs tunnel De Hoep en duiker Snevert tbv project N241.
Extra: Voor de In- Uitrit geld:
De rechtsaf-in en de rechtsaf-uit constructie zal hier toegepast worden.
Ter plaatse van de in- uitrit dient de rijbaan van de N241 vrijgehouden te worden van verontreiniging (zoals b.v. zand) afkomstig van de uitrit.
Provincialeweg, , Hollands Kroon, Schagen

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Hollands Kroon, Schagen
Wanneer: Van                         Tot
11-02-2016 [09:00:00] / 04-03-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
N241 Schagen-Verlaat. Kabel en leidingwerkzaamheden door Oudshoorn., Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Kabel en leidingwerkzaamheden door Oudshoorn.
Koningin M?ximalaan, , Uithoorn

Hinder
wegwerk
Locatie: Koningin M?ximalaan, , Uithoorn
Wanneer: Van                         Tot
08-10-2014 [09:00:00] / 24-10-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N196 - Uithoorn Aanleggen van een in- en uitrit bouwverkeer , Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het cre?ren van een tijdelijke bouwontsluiting op de N196. Hiertoe wordt er tijdelijke bebording geplaatst langs de N196.
Extra: -
Contact publiek: Contact informatie: Park Krayenhoff CV, dhr.A. Melchers, tel: (0297) 54 34 00
Velsertraverse, , Velsen

Hinder
wegwerk
Locatie: Velsertraverse, , Velsen
Wanneer: Van                         Tot
01-05-2015 [00:00:00] / 01-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N197 Beverwijk Reconstructie aansluiting , Klein onderhoud wegen
Omschrijving: Project: N197-02 Reconstructie Verlsertraverse
Aansluiting N197 met de A22 herinrichten.
Extra: -
Contact publiek: Contact informatie: (Provincie Noord-Holland) - slagterj@noord-holland.nl
Amsterdamseweg, Noordzeekanaalweg, , Haarlemmerliede ca, Velsen

Hinder
wegwerk
Locatie: Amsterdamseweg, Noordzeekanaalweg, Beekvlietstraat, Biezenweg, Broekerdreef, De Kamp, Hofgeester Eijnde, Hoofdstraat, IJMUIDEN, Rijksweg, Rijkswegtunneltje, SANTPOORT NOORD, Santpoortse Dreef, Schenkeldijk, Slaperdijk, Haarlemmerliede ca, Velsen
Wanneer: Van                         Tot
14-01-2016 [11:32:44] / 25-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N202/N208 Velsen/Velserbroek Plaatsen omleidingsborden Dijk Spaarndam A/B , Kortdurende stremmingen
Omschrijving: Omleidingsborden Dijk Spaarndam A/B
Contact publiek: Contact informatie: (Heijmans Wegen B.V.) - fgog@heijmans.nl
IJMUIDEN 1, IJMUIDEN 8, Rijksweg, RYKSWG, Velsen

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A22,Re 10,22 tot A22,Re 11,12 IJMUIDEN 1, IJMUIDEN 8, Rijksweg, RYKSWG, Velsen
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [07:10:24] / 19-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-140 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 3 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Gooilandseweg, , Weesp

Hinder
wegwerk
Locatie: Gooilandseweg, , Weesp
Wanneer: Van                         Tot
26-01-2016 [09:30:00] / 17-02-2016 [14:30:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N236 Weesp Omleidingsborden 1/2, Kortdurende stremmingen
Omschrijving: Lage Klompweg afgesloten
Doorgaand verkeer volg omleidingsborden 1/2
Contact publiek: Contact informatie: Visser Infra Service - mambroziak@visser-assen.nl
Brederodestraat, Zuiderduinpad, , Zandvoort

Hinder
wegwerk
Locatie: Brederodestraat, Zuiderduinpad, , Zandvoort
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00:00] / 01-03-2016 [16:30:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
NP7 Zandvoort Werklocaties aan grensraster voor Waternet, Onderhoud fietspaden
Omschrijving: Op het fietspad vinden geen werkzaamheden plaats. Indien nodig zullen naast het fietspad enkele opstelplaatsen/parkeerplekken op rijplaten worden gemaakt.
Contact publiek: Contact informatie: ACON BV- ido@acon.nl
Provinciale weg, , Koggenland, Zeevang

Hinder
wegwerk
Locatie: Provinciale weg, , Koggenland, Zeevang
Wanneer: Van                         Tot
25-01-2016 [06:00:00] / 30-06-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: N247 - Plaatsen tijdelijke informatie/routeborden., Overige
Omschrijving: N247 - Plaatsen tijdelijke informatie/routeborden m.b.t. afsluiting voor vrachtverkeer van de Schardam.
Extra: In Schardam wordt de Schardam afgesloten voor vrachtverkeer en de N247 wordt gebruikt als omleidingsroute.

Contactpersoon verkeersmaatregelen Erwin Verweij tel.nr. 06 51 06 71 69
Projectleider Mark Willemsen tel.nr. 06 13 26 15 05

Contact publiek: Contact informatie: Traffic & More
Vincent van Goghweg, , Zaanstad

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Vincent van Goghweg, , Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2015 [08:00:00] / 08-01-2015 [17:00:00]
14-12-2015 [08:00:00] / 18-12-2015 [17:00:00]
11-01-2016 [08:00:00] / 15-01-2016 [17:00:00]
18-01-2016 [08:00:00] / 22-01-2016 [17:00:00]
22-01-2016 [10:09:01] / 29-05-2016 [17:00:00]
25-01-2016 [08:00:00] / 29-01-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Zaandam: Vincent van Goghweg , Vervanging riool
Omschrijving: vervangen riool en herinrichting

hulp diensten toegestaan
Afsluiting op weg,
Kleine Steng, , Zaanstad

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kleine Steng, , Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
15-05-2015 [08:00:00] / 31-10-2016 [17:00:00]
02-11-2015 [08:00:00] / 18-12-2015 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Westzaan: Kleine Steng, Kortdurende stremmingen
Omschrijving: Aanleg ontsluitingsweg

Hulpdiensten Toegestaan
Afsluiting op weg,
Thorbeckeweg, , Zaanstad

Hinder
wegwerk
Locatie: Thorbeckeweg, , Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
11-12-2015 [10:00:00] / 11-12-2015 [15:00:00]
14-12-2015 [09:00:00] / 14-12-2015 [15:00:00]
15-12-2015 [09:00:00] / 15-12-2015 [15:00:00]
16-12-2015 [09:00:00] / 16-12-2015 [15:00:00]
31-03-2016 [09:00:00] / 31-03-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: N516 - Aanbrengen van rijplaten naast de busbaan m.b.t. het afvoeren van baggerspecie., Overige
Omschrijving: N516 - Voor het aanbrengen van rijplaten naast de busbaan m.b.t. het afvoeren van baggerspecie zal de busbaan en een rijstrook van de N516 tijdelijk worden afgezet.
Extra: Het afvoeren van de baggerspecie zal niet via de N516 gebeuren, maar vanaf de zijde van het Vijfhoekpark.

Vrijdag vanaf 10.00 uur wordt de busbaan en naastgelegen rijbaan van de N516 tijdelijk afgezet (met actiewagens) zodat de rijplaten in de naastgelegen berm kunnen worden geplaatst. Vervolgens zullen maandag divers baggermaterieel aan worden gevoerd.
Op de dinsdag en woensdag worden de spullen weer weggehaald.

Wanneer de werkzaamheden met een paar maanden zijn afgerond zullen dezelfde acties nogmaals worden uitgevoerd om het materieel weer af te voeren.

Deze data zal nog volgen.

Alle werkzaamheden met betrekking tot de verkeersvoorzieningen/afzettingen worden uitgevoerd door Visser-Assen Infraservices.

De platenbaan zal dienen voor aan/afvoer van Ponton en benodigd materiaal.
Contact publiek: Contact informatie: Baggerbedrijf West Friesland BV
Havenstraat, , Zaanstad

Hinder
wegwerk
Locatie: Havenstraat, , Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
05-02-2016 [08:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Zaandam: Havenstraat 34 t/m 39, Vervanging riool
Omschrijving: Rioolaansluiting op nieuwbouw

Aaannemer: Van Wijnen Heerhugowaard
i.van.muiswinkel@vanwijnen.nl

Hulpdiensten toegestaan
Willem de Zwijgerlaan, , Alphen aan den Rijn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Willem de Zwijgerlaan, , Alphen aan den Rijn
Wanneer: Van                         Tot
28-04-2015 [00:00:00] / 30-06-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Koningin Julianabrug, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Reconstructie / vernieuwing Koningin Julianabrug.
De Willem de Zwijgerlaan is afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid volgens de blauwe route.Er is een noodbrug aangelegd voor de voetgangers en fietsers.
Afsluiting op weg,
Wielewaalstraat, , Alphen aan den Rijn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wielewaalstraat, , Alphen aan den Rijn
Wanneer: Van                         Tot
22-06-2015 [08:00:00] / 25-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Wielewaalstraat, Overige
Omschrijving: In verband met de bouw op het terrein gelegen aan de Nachtegaalstraat en de Wielewaalstraat is de Wielewaalstraat afgesloten tussen de Aarkade en de Thorbeckestraat. De afsluiting geldt voor alle weggebruikers.
Afsluiting op weg,
Weddepad, , Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Weddepad, , Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude
Wanneer: Van                         Tot
01-11-2015 [07:00:00] / 31-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Vervanging brug Weddepad, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: De brug moet incl. fundering vervangen worden, start is nu gepland voor 1 nov. 2015.
Afsluiting op weg,
Costa Ricastraat, , Alphen aan den Rijn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Costa Ricastraat, Zwitserlandstraat, , Alphen aan den Rijn
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [08:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Zuid Amerikaanse en Europawijk., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: De riolering en de verhardingen worden opgehaald.
De Costa Ricastraat is afgesloten van 4 t/m 22 januari.
De Zwitzerlandstraat is afgesloten tussen 7 januari en 5 februari.
Doorgaand verkeer is niet mogelijk.

Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Elzenstraat, , Alphen aan den Rijn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wilgenlaan, , Alphen aan den Rijn
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [08:00:00] / 29-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Bomenbuurt, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: De bomenbuurt wordt gereconstrueerd en wordt gefaseerd uitgevoerd.
Momenteel is de Oleanderstraat, de Meidoorn en de Esdoornstraat afgesloten voor het verkeer.
Afsluiting op weg,
Genielaan, , Alphen aan den Rijn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Genielaan, , Alphen aan den Rijn
Wanneer: Van                         Tot
27-11-2015 [08:00:00] / 31-12-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Vennootsweg / Magazijnweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: De Vennootsweg is definitief afgekoppeld van de Genielaan en dus doodlopend. De Magazijnweg is doorgetrokken en aangesloten op de Ondernemingsweg.
Afsluiting op weg,
Zoutmanstraat, , Alphen aan den Rijn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zoutmanstraat, , Alphen aan den Rijn
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2016 [00:00:00] / 30-12-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Prins Bernhardlaan (duiker), Vervanging riool
Omschrijving: Er wordt een duiker aangebracht die de Prins Bernharlaan kruist tussen de van Oldenbarneveldstraat en de Zoutmanstraat. Het werk wordt half om half uitgevoerd.
Het doorgaande verkeer zal ter plaatse over ??n rijbaan in twee richtingen worden geleid. Rekening moet worden gehouden met verkeershinder. Een juiste start datum moet nog worden bepaald.
Afsluiting op weg,
Laag Boskoop, , Alphen aan den Rijn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Laag Boskoop, , Alphen aan den Rijn
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2016 [00:00:00] / 31-12-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Laag Boskoop / Berkenweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: In Laag Boskoop wordt nabij de Berkenweg een wegaanpassing uitgevoerd. Hierdoor is doorgaand verkeer niet mogelijk. De juiste tijd en datum moet nog worden bepaald.
Afsluiting op weg,
A. van Leeuwenhoekweg, , Alphen aan den Rijn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: A. van Leeuwenhoekweg, , Alphen aan den Rijn
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [08:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
A.van Leeuwenhoekweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Nabij de Leidse Schouw wordt er een duiker vervangen en de rotondes worden hersteld.Als gevolg hiervan wordt dit gedeelte afgesloten voor het verkeer. De omleiding staat met borden aangegeven. Een juiste startdatum moet nog worden bepaald.
Afsluiting op weg,
Blijenbergstraat, , Alphen aan den Rijn

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Blijenbergstraat, , Alphen aan den Rijn
Wanneer: Van                         Tot
05-01-2016 [08:00:00] / 25-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Blijenbergstraat, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: De Blijenbergstraat wordt gereconstrueerd in 2 fases. De eerste fase is het gedeelte tussen de Lijsterlaan en de inrit van het appartementengebouw. De tweede fase ligt tussen de Hooftstraat en het appartementengebouw. De Blijenbergstraat is afgesloten voor het verkeer m.u.v. voetgangers en fietsers.De omleiding staat in groen aangegeven.
Afsluiting op weg,
Oostkanaalweg, Kerkweg, , Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop

Hinder
wegwerk
Locatie: Oostkanaalweg, Kerkweg, Westkanaalweg, Schilkerweg, Nieuwkoopseweg, Oostkanaalweg, Kerkweg, Westkanaalweg, Schilkerweg, Provincialeweg, Oost Provinciale weg, Achterweg, Blokland, Vrouwenakker, , Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [20:00:00] / 09-02-2016 [05:00:00]
02-05-2016 [20:00:00] / 03-05-2016 [05:00:00]
01-08-2016 [20:00:00] / 02-08-2016 [05:00:00]
24-10-2016 [20:00:00] / 25-10-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N231-N460-N461-N462-schouwronde openbare verlichting-Rayon Aar en Veenstreek, Openbare verlichting
Omschrijving: Op de provinciale wegen worden dynamische maatregelen genomen t.g.v. schouwronde openbare verlichting. Verkeer heeft te allen tijde langs het werkvak.
Schielandweg, 1e Tochtweg, Zuidelijke Dwarsweg, Zuidplasweg, , Zuidplas Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Rotterdam

Hinder
wegwerk
Locatie: Schielandweg, 1e Tochtweg, Zuidelijke Dwarsweg, Zuidplasweg, Gemeneweg, Provincialeweg, Hoogeveenseweg, Nieuwe Hoefweg, Overbuurtseweg, Hoekeindseweg, Leeuwenakkerweg, Zestienhovenweg, Doenkade, , Zuidplas Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Rotterdam
Wanneer: Van                         Tot
11-02-2016 [20:00:00] / 12-02-2016 [05:00:00]
05-05-2016 [20:00:00] / 06-05-2016 [05:00:00]
04-08-2016 [20:00:00] / 05-08-2016 [05:00:00]
27-10-2016 [20:00:00] / 28-10-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N209-N219-Schouwronde openbare verlichting-rayon Coenecoop-Bergschenhoek, Openbare verlichting
Omschrijving: Op de provinciale wegen worden dynamische werkzaamheden uitgevoerd t.g.v. schouwronde openbare verlichting.
Nieuweweg, , Drechterland

Afsluiting
evenement
Locatie: Nieuweweg, Streekweg, Duijvenbrug, Noordervoert, , Drechterland
Wanneer: Van                         Tot
01-07-2012 [09:00:00] / 01-07-2012 [22:30:00]
07-07-2013 [09:00:00] / 07-07-2013 [22:30:00]
06-07-2014 [09:00:00] / 06-07-2014 [22:30:00]
05-07-2015 [09:00:00] / 05-07-2015 [22:30:00]
03-07-2016 [09:00:00] / 03-07-2016 [22:30:00]
02-07-2017 [09:00:00] / 02-07-2017 [22:30:00]
01-07-2018 [09:00:00] / 01-07-2018 [22:30:00]
07-07-2019 [09:00:00] / 07-07-2019 [22:30:00]
05-07-2020 [09:00:00] / 05-07-2020 [22:30:00]
04-07-2021 [09:00:00] / 04-07-2021 [22:30:00]
03-07-2022 [09:00:00] / 03-07-2022 [22:30:00]
Soort activiteit: Hoogkarspel, Wielerwedstrijd
Omschrijving: Wielerronde
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Drechterland

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Drechterland
Wanneer: Van                         Tot
30-06-2015 [21:23:15] / 01-07-2015 [05:00:00]
01-07-2015 [03:39:15] / 31-12-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N506/N23 - Aanleg en in stand houden werk in- en uitrit., Overige
Omschrijving: N506/N23 - Aanleg en in stand houden werk in- en uitrit.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.
Provincialeweg, Zuiderdijk, , Drechterland, Stede Broec

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, Zuiderdijk, , Drechterland, Stede Broec
Wanneer: Van                         Tot
02-10-2015 [05:00:00] / 31-03-2016 [20:00:00]
02-10-2015 [20:00:00] / 03-10-2015 [05:00:00]
Soort activiteit: N506/N23 - Realiseren en in stand houden van een tijdelijke rijbaan (2 - 0 systeem) ter hoogte van de Florasingel., Overige
Omschrijving: N506/N23 - Realiseren en in stand houden van een tijdelijke rijbaan (2 - 0 systeem) ter hoogte van de Florasingel.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Drechterland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Drechterland
Wanneer: Van                         Tot
10-11-2015 [04:22:00] / 15-04-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N506/N23 - aanbrengen en in stand houden bouw in- / uitrit., Overige
Omschrijving: N506/N23 - aanbrengen en in stand houden bouw in- / uitrit.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Drechterland, Stede Broec

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Drechterland, Stede Broec
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2015 [05:00:00] / 15-02-2016 [20:00:00]
01-12-2015 [20:00:00] / 02-12-2015 [05:00:00]
02-12-2015 [20:00:00] / 03-12-2015 [05:00:00]
15-02-2016 [20:00:00] / 16-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: N506/N23 - De aanleg, het in stand houden en het verwijderen van een boorplateau t.b.v. werkzaamheden van het PWN., Overige
Omschrijving: N506/N23 - De aanleg, het in stand houden en het verwijderen van een boorplateau t.b.v. werkzaamheden van het PWN
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
Abram van Rijckevorselwg, CAPELSEBRUGPAD, Haydnstraat, Schubertstraat, Capelle aan den IJssel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Abram van Rijckevorselwg, CAPELSEBRUGPAD, Haydnstraat, Schubertstraat Sch?nberglaan, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
01-10-2013 [05:30:00] / 01-10-2013 [08:00:00]
07-10-2014 [05:30:00] / 07-10-2014 [08:00:00]
07-10-2015 [05:30:00] / 07-10-2015 [08:00:00]
07-10-2016 [05:30:00] / 07-10-2016 [08:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Testen kleppen van twee tunnels, Verkeersregelinstallaties, onderhoud/aanleg
Omschrijving: Testen van de kleppen in de Blinkerttunnel en de voet-/fietstunnel onderAbram van Rijckevorselweg
an Rijckevorselweg getest tussen 07.30 uur tot 08.00 uur. Gedurende deze periode kan er geen gebruik worden gemaakt van de fiets- en voetgangerstunnel.

Het verkeer wordt middels info-borden tijdig op het testen geattendeerd en omgeleid.

De Abraham van Rijckevorselweg en de Algeraweg zijn waterkerende dijken in beheer bij het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. De waterkerende kleppen in tunnels onder de Abram van Rijckevorselweg en de Blinkerttunnel onder de Algeraweg zijn aangebracht om bij hoogwater te voorkomen dat het water verder Capelle in kan stromen.
Afsluiting op weg,
A. Vuyklaan, Kievitlaan, Kerklaan, Fluiterlaan, Rivierweg, , Capelle aan den IJssel

Afsluiting
evenement
Locatie: A. Vuyklaan, Kievitlaan, Kerklaan, Fluiterlaan, Rivierweg, Dorpsstraat, A. Vuyklaan, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
16-11-2013 [08:00:00] / 16-11-2013 [17:00:00]
15-11-2014 [08:00:00] / 15-11-2014 [17:00:00]
14-11-2015 [08:00:00] / 14-11-2015 [15:00:00]
21-11-2015 [08:00:00] / 21-11-2015 [17:00:00]
19-11-2016 [08:00:00] / 19-11-2016 [17:00:00]
18-11-2017 [08:00:00] / 18-11-2017 [17:00:00]
17-11-2018 [08:00:00] / 17-11-2018 [17:00:00]
16-11-2019 [08:00:00] / 16-11-2019 [17:00:00]
21-11-2020 [08:00:00] / 21-11-2020 [17:00:00]
20-11-2021 [08:00:00] / 20-11-2021 [17:00:00]
19-11-2022 [08:00:00] / 19-11-2022 [17:00:00]
Soort activiteit: Sinterklaasintocht - Middelwatering, Evenement
Omschrijving: Jaarlijkse Sinterklaasintocht
Vuykterrein
Optocht naar Stadsplein
Stadsplein
Afsluiting op weg,
Dorpsstraat, Ketensezoom, Ketensedijk, Nijverheidstraat, IJsseldijk, Schaardijk, , Capelle aan den IJssel, Rotterdam Capelle aan den IJssel, Zuidplas

Hinder
evenement
Locatie: Dorpsstraat, Ketensezoom, Ketensedijk, Nijverheidstraat, IJsseldijk, Schaardijk, Dorpsstraat, Groenedijk, , Capelle aan den IJssel, Rotterdam Capelle aan den IJssel, Zuidplas
Wanneer: Van                         Tot
03-08-2014 [10:00:00] / 03-08-2014 [17:00:00]
02-08-2015 [10:00:00] / 02-08-2015 [17:00:00]
07-08-2016 [10:00:00] / 07-08-2016 [17:00:00]
06-08-2017 [10:00:00] / 06-08-2017 [17:00:00]
05-08-2018 [10:00:00] / 05-08-2018 [17:00:00]
04-08-2019 [10:00:00] / 04-08-2019 [17:00:00]
Soort activiteit: Passage Amsterdam Rotterdam Triathlon, Sportevenement
Omschrijving: Passage Amsterdam Rotterdam Triathlon
Extra: Race
De Amsterdam Rotterdam Triathlon is een volledig gecontroleerde race. Dat betekent dat alle deelnemers na elk onderdeel opnieuw gezamenlijk starten en daarvoor moet men op elk wel snel genoeg finishen voor het:
- hardloop onderdeel (start 10:00) van 17,5 km van het Rotterdamse stadhuis tot het Oude Raadhuis in Capelle aan den IJssel heeft men 2 uur.
- fiets onderdeel (start 12:00) van 70 km van het Oude Raadhuis in Capelle aan den IJssel tot Station Amstel heeft men 3 uur.
- zwem onderdeel (start 15:00) van 2,5 km van Station Amstel tot het stadhuis van Amsterdam heeft men 1,5 uur.
Door de race te controleren kunnen wij voor zowel deelnemers als ook toeschouwers een spannende en veilige race organiseren waarbij sportiviteit centraal staat.
Contact publiek: Contact informatie: -
Bermweg, , Capelle aan den IJssel

Afsluiting
evenement
Locatie: Bermweg, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
30-08-2014 [07:00:00] / 30-08-2014 [20:00:00]
29-08-2015 [07:00:00] / 29-08-2015 [20:00:00]
27-08-2016 [07:00:00] / 27-08-2016 [20:00:00]
26-08-2017 [07:00:00] / 26-08-2017 [20:00:00]
25-08-2018 [07:00:00] / 25-08-2018 [20:00:00]
31-08-2019 [07:00:00] / 31-08-2019 [20:00:00]
29-08-2020 [07:00:00] / 29-08-2020 [20:00:00]
28-08-2021 [07:00:00] / 28-08-2021 [20:00:00]
27-08-2022 [07:00:00] / 27-08-2022 [20:00:00]
26-08-2023 [07:00:00] / 26-08-2023 [20:00:00]
31-08-2024 [07:00:00] / 31-08-2024 [20:00:00]
Soort activiteit: Bermweg - Jaarmarkt Schenkel, Evenement
Omschrijving: Afsluiting Bermweg in beide richtingen tussen Capelseweg en Goudenregenstraat in verband met Jaarmarkt Schenkel
Afsluiting op weg,
Monteverdistraat, , Capelle aan den IJssel

Hinder
wegwerk
Locatie: Monteverdistraat, Bellinistraat, Puccinistraat, Gounodstraat, Berliozstraat, Debussystraat, Mahlerstraat, Puccinipassage, Sibeliusweg, Sch?nberglaan, Corellistraat, Monteverdistraat, Bellinistraat, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
05-01-2015 [08:00:00] / 29-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
IP10b Puccinibuurt-Noord fase 2, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: IBOR-project Puccinibuurt-Noord fase 2
Pelikaanweg, , Capelle aan den IJssel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Pelikaanweg, Pelikaanweg, Reigerlaan, Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2015 [08:00:00] / 31-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Afsluiting Pelikaanweg, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Afsluiting Pelikaanweg in verband met sloop- en bouw IJsselcollege
Afsluiting op weg,
Lijstersingel, , Capelle aan den IJssel

Afsluiting
evenement
Locatie: Lijstersingel, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
20-04-2015 [18:00:00] / 01-05-2015 [15:00:00]
18-04-2016 [18:00:00] / 29-04-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Koningskermis, Evenement
Omschrijving: Koningskermis
Parkeerterrein wordt ingericht als (tijdelijk) evenemententerrein inclusief op- en afbouwperiode
Afsluiting op weg,
Rivierweg, , Capelle aan den IJssel

Afsluiting
evenement
Locatie: Rivierweg, Willem Barentszstraat, Gounodstraat, Cornelis de Houtmanstraat, Olivier van Noortstraat, Abel Tasmanstraat, Kortenaerstraat, Jan van Galenstraat, Schoutenstraat, Doormanstraat, Evertsenstraat, Van Kinsbergenstraat, Van Speykstraat, Admiraal Helfrichweg, Arend Brinkmanrede, Jan van Kanrede, Bas de Blokrede, Dorus Rijkersrede, Jan de Geusrede, Lijstersingel, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
25-04-2015 [20:00:00] / 26-04-2015 [01:00:00]
27-04-2015 [05:00:00] / 27-04-2015 [23:00:00]
26-04-2016 [15:00:00] / 26-04-2016 [19:00:00]
27-04-2016 [04:30:00] / 27-04-2016 [23:00:00]
27-04-2017 [05:00:00] / 27-04-2017 [23:00:00]
Soort activiteit: Koningsdag viering, Evenement
Omschrijving: Koningsdag viering
Afsluiting op weg,
Doormanstraat, , Capelle aan den IJssel

Afsluiting
evenement
Locatie: Doormanstraat, Gounodstraat, Willem Barentszstraat, Doormanplein, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
16-05-2015 [04:00:00] / 16-05-2015 [20:00:00]
14-05-2016 [04:00:00] / 14-05-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: Braderie Doormanstraat, Evenement
Omschrijving: Afsluiting in beide richtingen in verband met Braderie Doormanstraat
Afsluiting op weg,
Hermelijnpad, , Capelle aan den IJssel

Afsluiting
evenement
Locatie: Hermelijnpad, Hoofdweg, Spoorberm, Martin Luther Kingpad, Tuinenpad, Schollevaartseweg, Konijnenpad, Hermelijnpad, IJsvogelpad, Hazenpad, Ooievaarspad, Heksendans, Spoorberm, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
06-06-2015 [08:00:00] / 07-06-2015 [18:30:00]
04-06-2016 [08:00:00] / 05-06-2016 [18:30:00]
Soort activiteit: Zuidersterloop, Evenement
Omschrijving: Hardloopwedstrijd Zuidersterloop
Extra: Gegevens ingevoerd aan de hand van aanvraag Evenementenvergunning
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: www.zuidersterloop.nl
Wijde Wormer, , Capelle aan den IJssel

Hinder
wegwerk
Locatie: Wijde Wormer, Wormerhoek, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [08:00:00] / 31-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
IP24 Wormerhoek, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: IBOR-project
Wormerhoek
Vrijheidsdans, , Capelle aan den IJssel

Hinder
wegwerk
Locatie: Vrijheidsdans, Kringdans, Vuurdans, Granida erf, Pauwendans, Stoelendans, Klepperdans, Libellendans, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [08:00:00] / 30-09-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Dansenbuurt - SV, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Afsluiting wegen in Dansenbuurt-zuid in verband met vervangen Stadsverwarming
Heer Halewijnburg, , Capelle aan den IJssel

Hinder
wegwerk
Locatie: Heer Halewijnburg, Max Havelaarburg, Merijntje Gijzenburg, Ferdinand Huyckburg, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 30-09-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Burgenbuurt-zuid - SV, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Burgenbuurt-zuid
Burgemeester van Beresteijnlaan, , Capelle aan den IJssel

Hinder
wegwerk
Locatie: Burgemeester van Beresteijnlaan, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [08:00:00] / 20-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Burgemeester van Beresteijnlaan - inrit bouwterrein, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Snelheidsbeperking Burgemeester van Beresteijnlaan ten behoeve van inrit bouwterrein
Filomeentje erf, , Capelle aan den IJssel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Filomeentje erf, Vrouw Jacob erf, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
20-01-2016 [07:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Filomeentje Erf - Stadsverwarming, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Halve rijbaanafzetting in verband met een calamiteit aan de Stadsverwarming Filomeentje Erf
Voorrangsregeling door middel van bebording.
Afsluiting op weg,
Koggerwaard, , Capelle aan den IJssel

Hinder
wegwerk
Locatie: Koggerwaard, Rosanderwaard, Koggerwaard, Mari?nwaard, Snelrewaard, Nederwaard, Overwaard, Marnewaard, IJsselwaard, Nederwaard, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:00:00] / 03-02-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
IP23 Waardenbuurt, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: IBOR-project
Waardenbuurt
Zuidwal, , Delft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zuidwal, , Delft
Wanneer: Van                         Tot
01-05-2011 [00:00:00] / 31-08-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Constructiebrug, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: reconstructie van brug
Extra: Vanaf medio april 2014 rijdt alle verkeer aan de zuidzijde van de brug.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Ron van der Meer (hoofduitvoerder CCL)
Spoorsingel, , Delft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Spoorsingel, , Delft
Wanneer: Van                         Tot
06-05-2015 [08:00:00] / 31-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Spoorsingel, Overige
Omschrijving: stremming ivm bouw parkeergarage
Extra: er komt extra doorsteek voor verkeer tegenover de C. Fockstraat. De Vriesstraat is bereikbaar vanaf de kant van de Kampveldweg/ Ruys de Beerenbrouckstraat
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dirk Jan Heuvel (Werkvoorbereider CCL)
Stieltjesweg, , Delft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Stieltjesweg, , Delft
Wanneer: Van                         Tot
11-09-2015 [08:00:00] / 20-08-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Stieltjesweg, Bouwactiviteiten
Omschrijving: nieuwbouw
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Mevr. H. van der Lecq (functioneel gebiedsbeheerder TU)
Rietveld, , Delft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Rietveld, , Delft
Wanneer: Van                         Tot
14-09-2015 [00:00:00] / 24-12-2015 [23:59:00]
25-01-2016 [08:00:00] / 20-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Rietveld zuidzijde, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: opnieuw bestraten
Extra: Er wordt in drie fasen gewerkt.

Eerst worden kabels en leidingen vernieuwd, aansluitend wordt rijbaan opnieuw bestraat.

Eerste deel is vanaf Vrouwjuttenland tot het pleintje
Tweede deel is tot de Houthaak
Derde deel is Houthaak-Oosterstraat
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Nico Bos (Directievoerder) 14015
Wateringsevest, , Delft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wateringsevest, , Delft
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2015 [08:00:00] / 09-12-2015 [17:00:00]
04-01-2016 [08:00:00] / 31-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Wateringsevest, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: maken gemaal aan oostzijde en definitief inrichten van de openbare ruimte
Extra: tijdens de werkzaamheden rijdt verkeer vanaf begin januari in twee richtingen over de OV baan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dirk Jan Heuvel (werkvoorbereider CCL)
Gasthuissteeg, , Delft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Gasthuissteeg, , Delft
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [08:00:00] / 04-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Gasthuissteeg, Kortdurende stremmingen
Omschrijving: Plaatsen steiger
Afsluiting op weg,
De Vlouw, , Delft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: De Vlouw, , Delft
Wanneer: Van                         Tot
28-01-2016 [09:00:00] / 15-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
De Vlouw, Kortdurende stremmingen
Omschrijving: Dakwerkzaamheden
Afsluiting op weg,
Kluyverweg, , Delft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kluyverweg, , Delft
Wanneer: Van                         Tot
02-02-2016 [08:00:00] / 11-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Kluyverweg, Overige
Omschrijving: aanleg duiker
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Williiam Verbij (Omgevingsmanager Van Gelder)
Wieldrechtse Zeedijk, , Dordrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wieldrechtse Zeedijk, , Dordrecht
Wanneer: Van                         Tot
09-06-2014 [08:00:00] / 27-11-2015 [17:00:00]
27-11-2015 [08:00:00] / 30-09-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Dijkverzwaring (uitloop tot september 2016), Herinrichting
Omschrijving: Dijkverzwaring Wieldrechtse Zeedijk uitloop tot september 2016.
Let op!! Weg open tussen de Wieldrechtseweg en de Kamerling Onnesweg.
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Dordrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Dordrecht
Wanneer: Van                         Tot
25-12-2014 [08:00:00] / 30-06-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Dijkverzwaring Zeedijk, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Dijkverzwaring Zeedijk
Afsluiting op weg,
Pieter Hoebeeweg, , Dordrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Pieter Hoebeeweg, , Dordrecht
Wanneer: Van                         Tot
16-11-2015 [09:00:00] / 11-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Aanleg Nieuw riool Pieter Hoebeeweg, Vervanging riool
Omschrijving: Aanleg Nieuw riool Pieter Hoebeeweg
Afsluiting op weg,
Hugo de Grootstraat, , Gorinchem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hugo de Grootstraat, , Gorinchem
Wanneer: Van                         Tot
11-09-2015 [00:00:00] / 15-08-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Revitalisering Hugo de Grootstraat, Overige
Omschrijving: I.v.m. sloop en de nieuwbouw van dewoningen aan de Hugo de Grootstraat is het gedeelte tussen D.R. Kamphuijzenstraat en hugo de Grootplein afgesloten voor alle verkeer.
Afsluiting op weg,
Rotterdamseweg, , Gouda

Hinder
wegwerk
Locatie: Rotterdamseweg, , Gouda
Wanneer: Van                         Tot
25-09-2015 [00:00:00] / 20-07-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N207-Rotterdamsebrug-Gouda, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Ivm vervanging van de Rotterdamsebrug is er sprake van een tijdelijke brug + aangepaste snelheid. Voor vrachtverkeer en langzaam verkeer is een omleiding ingesteld.
Wethouder Venteweg, , Gouda

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wethouder Venteweg, , Gouda
Wanneer: Van                         Tot
18-01-2016 [08:00:00] / 25-03-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Wethouder Venteweg afgesloten, Vervanging riool
Omschrijving: Gefaseerde afsluiting van noord naar zuid over de gehele Wethouder Venteweg, vanwege werkzamheden aan riool- en inspectieputten.
Afsluiting op weg,
Voltaweg, , Gouda

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Voltaweg, , Gouda
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [07:00:00] / 26-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Voltaweg half afgesloten, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Gedeltelijke afsluiting van de Voltaweg tussen de Marconistraat en de Edisonstraat, vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen.
Afsluiting op weg,
Voorweg, Uitweg, Korte Meentweg, Lange Meentweg, , Nieuwkoop, Woerden Bodegraven-Reeuwijk Gouda, Waddinxveen

Hinder
wegwerk
Locatie: Voorweg, Uitweg, Korte Meentweg, Lange Meentweg, Burgemeester Kremerweg, Burgemeester Crolesbrug, Noordzijde, Weijland, De Bree, Goudsestraatweg, Dr. Ir. L.G.H. Fortuijnrotonde, Goudseweg, Goudse poort, , Nieuwkoop, Woerden Bodegraven-Reeuwijk Gouda, Waddinxveen
Wanneer: Van                         Tot
09-02-2016 [20:00:00] / 10-02-2016 [05:00:00]
03-05-2016 [20:00:00] / 04-05-2016 [05:00:00]
02-08-2016 [20:00:00] / 03-08-2016 [05:00:00]
25-10-2016 [20:00:00] / 26-10-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N452-N458-N459-N463-schouwronde openbare verlichting-rayon Gouwestreek-Aar en Veenstreek, Openbare verlichting
Omschrijving: Op de provinciale wegen worden dynamische maatregelen genomen t.g.v. schouwronde openbare verlichting. Verkeer heeft te allen tijde langs het werkvak.
Koningskade, Dr. Kuyperstraat, Raamweg, Plesmanweg, Nieuwe Parklaan, Kurhausweg, Gevers Deynootweg, Fokkemast, Vierloper, Scheveningseslag, Strandweg, Vissershavenweg, Treilerdwarsweg, Zeesluisweg, Sloepstraat, Westduinweg, Lindoduin, Van Boisotstraat, Van Boetzelaerlaan, Conradkade, Houtrustbrug, Segbroeklaan, Goudsbloemlaan, Ranonkelstraat, Daal en Bergselaan, De Savornin Lohmanlaan, Balsemienlaan, Dotterbloemlaan, Dovenetelweg, Lupineweg, Godetiaweg, De Savornin Lohmanplein, Groen van Prinstererlaan, Oude Haagweg, Loosduinsekade, Zuiderparklaan, Valkenboslaan, Valkenbosplein, Beeklaan, Groot Hertoginnelaan, Carnegielaan, Carnegieplein, Anna Paulownastraat, Laan van Meerdervoort, Javastraat, Boorlaan, , s-Gravenhage

Afsluiting
evenement
Locatie: Koningskade, Dr. Kuyperstraat, Raamweg, Plesmanweg, Nieuwe Parklaan, Kurhausweg, Gevers Deynootweg, Fokkemast, Vierloper, Scheveningseslag, Strandweg, Vissershavenweg, Treilerdwarsweg, Zeesluisweg, Sloepstraat, Westduinweg, Lindoduin, Van Boisotstraat, Van Boetzelaerlaan, Conradkade, Houtrustbrug, Segbroeklaan, Goudsbloemlaan, Ranonkelstraat, Daal en Bergselaan, De Savornin Lohmanlaan, Balsemienlaan, Dotterbloemlaan, Dovenetelweg, Lupineweg, Godetiaweg, De Savornin Lohmanplein, Groen van Prinstererlaan, Oude Haagweg, Loosduinsekade, Zuiderparklaan, Valkenboslaan, Valkenbosplein, Beeklaan, Groot Hertoginnelaan, Carnegielaan, Carnegieplein, Anna Paulownastraat, Laan van Meerdervoort, Javastraat, Boorlaan, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
08-03-2015 [06:00:00] / 08-03-2015 [22:00:00]
13-03-2016 [06:00:00] / 13-03-2016 [22:00:00]
12-03-2017 [06:00:00] / 12-03-2017 [22:00:00]
11-03-2018 [06:00:00] / 11-03-2018 [22:00:00]
10-03-2019 [06:00:00] / 10-03-2019 [22:00:00]
08-03-2020 [06:00:00] / 08-03-2020 [22:00:00]
06-03-2016 [05:00:00] / 06-03-2016 [19:00:00]
05-03-2017 [08:00:00] / 05-03-2017 [17:00:00]
12-03-2017 [05:00:00] / 12-03-2017 [19:00:00]
04-03-2018 [05:00:00] / 04-03-2018 [19:00:00]
11-03-2018 [05:00:00] / 11-03-2018 [19:00:00]
Soort activiteit: Den Haag: CPC Loop Halve marathon, Evenement
Omschrijving: Ivm halve marathon CPC loop. Den Haag gedurende deze dag afgesloten.

Datum in princiope 2e zondag in maart.
In 2016 6 maart!
Afsluiting op weg,
Viaductweg, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Viaductweg, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
01-05-2015 [08:00:00] / 31-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Waldorpstraat: Waldo City, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Hoek Waldorpstraat - Viaductweg
Gedurende anderhalf jaar kan dit weggedeelte kleine hinder ondervinden door de bouw (duurt tussen de 15 en 50 min.)

Exacte perioden moet nog verwerkt worden.

Exacte

Afsluiting op weg,
Vreeswijkstraat, , s-Gravenhage

Afsluiting
evenement
Locatie: Vreeswijkstraat, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
28-06-2015 [08:00:00] / 28-06-2015 [23:00:00]
26-06-2016 [08:00:00] / 26-06-2016 [23:00:00]
28-06-2016 [08:00:00] / 29-06-2016 [17:00:00]
25-06-2017 [08:00:00] / 25-06-2017 [23:00:00]
24-06-2018 [08:00:00] / 24-06-2018 [23:00:00]
30-06-2019 [08:00:00] / 30-06-2019 [23:00:00]
28-06-2020 [08:00:00] / 28-06-2020 [23:00:00]
Soort activiteit: Den Haag: Night at the Park & Parkpop, Evenement
Omschrijving: verwachte aantal bezoekers: 250.000
Vreeswijkstraat afgesloten
2015: 27-06 tot 28-06
2016: 28-06 tot 29-06
2017 en verder nnb
locatie: Zuiderpark
Afsluiting op weg,
Lange Voorhout, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Lange Voorhout, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
29-08-2015 [08:00:00] / 01-01-2017 [06:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Tournooiveld; parkeergarage; september 2015 fase, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: afsluiting korte deel Lange Voorhout; hierdoor geen verbinding tussen Parkstraat en Korte Voorhout
Afsluiting op weg,
Gevers Deynootweg, Zwarte pad, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Gevers Deynootweg, Zwarte pad, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
01-09-2015 [08:00:00] / 15-12-2015 [17:00:00]
01-09-2016 [08:00:00] / 15-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Reparatiewerkzaamheden:
Gevers Deynootweg: tram, Werkzaamheden tram/busbaan
Omschrijving: Wegvak: Circusplein - Zwarte Pad

Afsluiting op weg,
Nieuwe Parklaan, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Nieuwe Parklaan, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
01-09-2015 [08:00:00] / 12-12-2015 [17:00:00]
22-08-2016 [08:00:00] / 16-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Reparatiewerkzaamheden:
Nieuwe Parklaan: tram / reconstructie, Werkzaamheden tram/busbaan
Omschrijving: Wegvak: Plesmanweg - Circusplein

Afsluiting op weg,
Lange Voorhout, , s-Gravenhage

Afsluiting
evenement
Locatie: Lange Voorhout, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
05-09-2015 [07:00:00] / 05-09-2015 [22:00:00]
03-09-2016 [07:00:00] / 03-09-2016 [22:00:00]
06-09-2016 [08:00:00] / 06-09-2016 [23:00:00]
02-09-2017 [07:00:00] / 02-09-2017 [22:00:00]
01-09-2018 [07:00:00] / 01-09-2018 [22:00:00]
07-09-2019 [07:00:00] / 07-09-2019 [22:00:00]
05-09-2020 [07:00:00] / 05-09-2020 [22:00:00]
Soort activiteit: Den Haag: Haags UIT festival, Evenement
Omschrijving: verwachte aantal bezoeker: 85.000
Lange Voorhout afgesloten
2015: 06-09
Eerste weekend van September
Afsluiting op weg,
Groot Hertoginnelaan, Laan van Meerdervoort, Anna Paulownastraat, Carnegieplein, Carnegielaan, Rustenburgweg, Jacob Catslaan, Scheveningseweg, Professor B.M. Teldersweg, Ver-Hu?llweg, Dr. Aletta Jacobsweg, Kerkhoflaan, Ary van der Spuyweg, Buitenrustweg, Tobias Asserlaan, Johan de Wittlaan, Alexander Gogelweg, Andries Bickerweg, R.J. Schimmelpennincklaan, Jacob de Graefflaan, Stadhoudersplantsoen, , s-Gravenhage

Afsluiting
evenement
Locatie: Groot Hertoginnelaan, Laan van Meerdervoort, Anna Paulownastraat, Carnegieplein, Carnegielaan, Rustenburgweg, Jacob Catslaan, Scheveningseweg, Professor B.M. Teldersweg, Ver-Hu?llweg, Dr. Aletta Jacobsweg, Kerkhoflaan, Ary van der Spuyweg, Buitenrustweg, Tobias Asserlaan, Johan de Wittlaan, Alexander Gogelweg, Andries Bickerweg, R.J. Schimmelpennincklaan, Jacob de Graefflaan, Stadhoudersplantsoen, Bankastraat, Bankaplein, Riouwstraat, Timorstraat, Burgemeester Patijnlaan, Carnegielaan, Groot Hertoginnelaan, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
19-09-2015 [08:00:00] / 19-09-2015 [17:00:00]
17-09-2016 [08:00:00] / 17-09-2016 [17:00:00]
16-09-2017 [08:00:00] / 16-09-2017 [17:00:00]
15-09-2018 [08:00:00] / 15-09-2018 [17:00:00]
21-09-2019 [08:00:00] / 21-09-2019 [17:00:00]
19-09-2020 [08:00:00] / 19-09-2020 [17:00:00]
Soort activiteit: Den Haag: Vredesloop, Evenement
Omschrijving: Vredesloop 10 km
3e zaterdag van september
Afsluiting op weg,
Wassenaarseweg, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wassenaarseweg, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
19-10-2015 [08:00:00] / 13-11-2015 [17:00:00]
21-09-2016 [08:00:00] / 17-10-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Wassenaarseweg: MJP Asfaltonderhoud, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Wegvak: Oostduinlaan- Neuyhuiskade
Afsluiting op weg,
Vissershavenweg, Vissershavenstraat, Jacob Pronkstraat, Keizerstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade, Marcelisstraat, Badhuisstraat, Prins Willemstraat, Scheveningseweg, Frankenslag, Frederik Hendriklaan, Prins Mauritsplein, Frederik Hendrikplein, Aert van der Goesstraat, Cornelis de Wittlaan, , s-Gravenhage

Afsluiting
evenement
Locatie: Vissershavenweg, Vissershavenstraat, Jacob Pronkstraat, Keizerstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade, Marcelisstraat, Badhuisstraat, Prins Willemstraat, Scheveningseweg, Frankenslag, Frederik Hendriklaan, Prins Mauritsplein, Frederik Hendrikplein, Aert van der Goesstraat, Cornelis de Wittlaan, Stadhouderslaan, Koningin Emmakade, Sweelinckplein, Reinkenstraat, Laan van Meerdervoort, Archimedesstraat, Groot Hertoginnelaan, Morsestraat, Pijnboomstraat, Wilgstraat, Thomsonplein, Thomsonlaan, Fahrenheitstraat, Valkenboslaan, Weimarstraat, Regentesseplein, Koningsplein, Dr. Lelykade, 2e Zeesluisdwarsweg, Vissershavenweg, Prins Hendrikstraat, Zoutmanstraat, Piet Heinstraat, Piet Heinplein, Prinsessewal, Prinsestraat, Kerkplein, Torenstraat, Jan Hendrikstraat, Grote markt, Grote Marktstraat, Spui, Lange Poten, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
14-11-2015 [12:00:00] / 14-11-2015 [17:00:00]
21-11-2015 [08:00:00] / 21-11-2015 [17:00:00]
19-11-2016 [08:00:00] / 19-11-2016 [17:00:00]
18-11-2017 [08:00:00] / 18-11-2017 [17:00:00]
17-11-2018 [08:00:00] / 17-11-2018 [17:00:00]
16-11-2019 [08:00:00] / 16-11-2019 [17:00:00]
21-11-2020 [08:00:00] / 21-11-2020 [17:00:00]
Soort activiteit: Evenement:
Den Haag: Intocht van Sinterklaas, Sinterklaasoptocht
Omschrijving: verwachte aantal bezoekers: 75.000
elk jaar de 3e zaterdag van november
aankomst tussen 1100 -1130 uur
start rijtoer Scheveningen haven1230 uur, aankomst centrum Den haag 1600 uur. Einde programma 1630 uur
Tijdens rijtoer is rouet verkeersvrij. Er is een verkeersstop en er zijn geen omleidingen.
2015: 14-11
2016: 19-11
2017 en verder: nnb
Afsluiting op weg,
Koninginnegracht, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Koninginnegracht, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
14-12-2015 [06:00:00] / 07-03-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Koninginnegracht; fase 3, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: vervangen spoor, vervangen riool en herinrichting
tussen Laan Copes en de Javastraat
Afsluiting op weg,
Katwijkseweg, Wassenaarseweg, , Katwijk, Wassenaar Leiden, Voorschoten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten Voorschoten, Wassenaar s-Gravenhage, Wassenaar

Hinder
wegwerk
Locatie: Katwijkseweg, Wassenaarseweg, Voorschoterweg, Veursestraatweg, Veurseweg, Papeweg, Papelaan-West, Landscheidingsweg, , Katwijk, Wassenaar Leiden, Voorschoten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten Voorschoten, Wassenaar 's-Gravenhage, Wassenaar
Wanneer: Van                         Tot
27-01-2016 [20:00:00] / 28-01-2016 [05:00:00]
20-04-2016 [20:00:00] / 21-04-2016 [05:00:00]
20-07-2016 [20:00:00] / 21-07-2016 [05:00:00]
12-10-2016 [20:00:00] / 13-10-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N440-N441-N447-N448-schouwronde openbare verlichting-rayon Katwijk-Leiden, Openbare verlichting
Omschrijving: Er worden dynamische maatregelen genomen t.g.v. schouwronde openbare verlichting. Verkeer heeft te allen tijde doorgang.
Laan van Meerdervoort, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Laan van Meerdervoort, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:00:00] / 16-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Laan van Meerdervoort: asfalt, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Wegvak: Zonnebloemstraat - Pioenweg
combi met riolonderhoud op beide rijbanen
omleiding via S104
Afsluiting op weg,
Laan van Meerdervoort, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Laan van Meerdervoort, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:00:00] / 16-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Laan van Meerdervoort: riolering, Riolering, reiniging/inspectie
Omschrijving: Wegvak: Thorbeckelaan - Azaleaplein
combi met asfaltonderhoud en aanleg fietspaden
omleiding via S104, max 1 krusing tegelijk afgesloten
Afsluiting op weg,
Melkwegstraat, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Melkwegstraat, Maanweg, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:00:00] / 19-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Verlengde Melkweg: Rotterdamsebaan, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Wegvak: Saturnusstraat - Maanweg
De Maanweg wordt versmald van 2x2 naar 2x1. De melkwegstraat wordt thv de kruising met de Saturnusstraat ????
Afsluiting op weg,
Loosduinse Hoofdstraat, Ouverturestraat, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Loosduinse Hoofdstraat, Ouverturestraat, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:00:00] / 28-10-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Loosduinse Hoofdstraat: asfalt + riolering, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Wegvak: Loosduinse Uitleg - Symfoniestraat
Symfonystraat afgesloten in de weken van maandag 01 feb + maandag 21 maart en maandag 13 juni
Afsluiting op weg,
Arnold Spoelplein, Symfoniestraat, , s-Gravenhage

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Arnold Spoelplein, Symfoniestraat, Ockenburghstraat, Menuetstraat, Pisuissestraat, Nocturnestraat, Sonatinestraat, Cantateplein, Melodiestraat, Melodiestraat, Ouverturestraat, Melodiestraat, Preludestraat, Fugastraat, Fanfarestraat, Preludestraat, Serenadestraat, , 's-Gravenhage
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:00:00] / 28-10-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Symphoniestraat: MJP Rioleringswerkzaamheden, Vervanging riool
Omschrijving: Wegvak: Pisuissestraat - Ockenburghstraat
Grensgebieden: Pissuissestraat (aansluitingen) - Symphoniestraat (aansluitingen) - Ockenburghstraat (woonstraat) - Menuetstraat
Symfoniestraat afgesloeteb in de weken van
maandag 01 feb, 21 maart en 13 juni
Afsluiting op weg,
Bomschuitstraat, Rederijstraat, , Katwijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Bomschuitstraat, Rederijstraat, Haringkade, , Katwijk
Wanneer: Van                         Tot
17-03-2014 [08:00:00] / 01-07-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Bomschuitstraat/Kotterstraat/Haringkade - Katwijk aan Zee, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Diverse wegen afgesloten i.v.m. nieuwbouw.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Prins Hendrikkade, , Katwijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Prins Hendrikkade, Mr. C. Fockstraat, Mr. C.A. Bosstraat, A.G. Vermeulenstraat, Mr. E.N. Rahusenstraat, , Katwijk
Wanneer: Van                         Tot
13-05-2014 [08:00:00] / 23-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Prins Henkdrikkade/Mr. C. Fockstraat - Katwijk aan Zee, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Volledige afsluiting van de Prins Hendrikkade en gedeeltelijk Mr. C. Fockstraat i.v.m. bodemsanering en bouw- en woonrijp maken van het gebied.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Hoge Weidesingel, , Katwijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hoge Weidesingel, , Katwijk
Wanneer: Van                         Tot
19-11-2015 [08:00:00] / 15-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Hoge Weidesingel - Valkenburg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting in beide richtingen i.v.m. het bouwrijp maken van fase 5. Via de Duyfraklaan kan alleen de brede school worden bereikt. De Rijnvlietlaan is de toegangsweg tot alle woningen in 't Duyfrak. De werkzaamheden starten in november 2015 en duren ongeveer een half jaar.
Afsluiting op weg,
Patrijsstraat, , Katwijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Patrijsstraat, , Katwijk
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00:00] / 24-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Patrijsstraat - Katwijk aan Zee, Vervanging riool
Omschrijving: Afsluiting in beide richtingen i.v.m. het vervangen van het riool. Verkeer wordt omgeleidt middels bebording.
Afsluiting op weg,
s-Gravendamseweg, Teylingerlaan, Carolus Clusiuslaan, , Noordwijkerhout, Teylingen Leiden, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Zoeterwoude Hillegom, Noordwijkerhout Hillegom, Lisse, Teylingen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout

Hinder
wegwerk
Locatie: s-Gravendamseweg, Teylingerlaan, Carolus Clusiuslaan, Burgemeester Detmersweg, Dr. Kortmannstraat, Oosteinde, Jan Koenenweg, Middelweg, Hoogduinweg, Beeklaan, Wilhelminalaan, Van Pallandtlaan, Hoofdstraat, Heereweg, Westelijke Randweg, Ir. G. Tjalmaweg, Provinciale weg N206, Provincialeweg, , Noordwijkerhout, Teylingen Leiden, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Zoeterwoude Hillegom, Noordwijkerhout Hillegom, Lisse, Teylingen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout
Wanneer: Van                         Tot
25-01-2016 [20:00:00] / 26-01-2016 [05:00:00]
18-04-2016 [20:00:00] / 19-04-2016 [05:00:00]
18-07-2016 [20:00:00] / 19-07-2016 [05:00:00]
10-10-2016 [20:00:00] / 11-10-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N206-N442-N208-N443-schouwronde OVL-Rayonkatwijk, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Op de N442-N206-N208-N443 worden dynamische maatregelen genomen t.g.v. schouwronde openbare verlichting. Verkeer heeft te allen tijde doorgang.
Plesmanlaan, , Leiden

Hinder
wegwerk
Locatie: Plesmanlaan, Ehrenfestweg, Plesmanlaan, Haagse Schouwweg, , Leiden
Wanneer: Van                         Tot
01-06-2015 [08:00:00] / 01-06-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Plesmanlaan en HaagseSchouwweg, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Ongelijkvloerse aansluiting Plesmanlaan-HaagseSchouwweg
Provincialeweg, , Kaag en Braassem Hillegom Kaag en Braassem, Leiderdorp

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, Leidsestraat, PROVINCIALEWEG Provincialeweg, Doespolderweg, Ofwegen, Kerkweg, , Kaag en Braassem Hillegom Kaag en Braassem, Leiderdorp
Wanneer: Van                         Tot
28-01-2016 [20:00:00] / 29-01-2016 [05:00:00]
21-04-2016 [20:00:00] / 22-04-2016 [05:00:00]
21-07-2016 [20:00:00] / 22-07-2016 [05:00:00]
13-10-2016 [20:00:00] / 14-10-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N445-N446-N207-schouwronde openbare verlichting-Rayon Leiden, Openbare verlichting
Omschrijving: Op de provinciale wegen worden dynamische maatregelen genomen t.g.v. schouwronde openbare verlichting. Verkeer heeft te allen tijde langs het werkvak.
Tespellaan, Houtvesterslaantje, Leidsevaart, Pilarenlaan, Maandagsewetering, Schelftweg, Schippersvaartweg, Via Nova, Herenweg, , Lisse, Noordwijkerhout

Afsluiting
evenement
Locatie: Tespellaan, Houtvesterslaantje, Leidsevaart, Pilarenlaan, Maandagsewetering, Schelftweg, Schippersvaartweg, Via Nova, Herenweg, , Lisse, Noordwijkerhout
Wanneer: Van                         Tot
05-07-2015 [08:00:00] / 05-07-2015 [17:00:00]
03-07-2016 [08:00:00] / 03-07-2016 [17:00:00]
02-07-2017 [08:00:00] / 02-07-2017 [17:00:00]
01-07-2018 [08:00:00] / 01-07-2018 [17:00:00]
07-07-2019 [08:00:00] / 07-07-2019 [17:00:00]
05-07-2020 [08:00:00] / 05-07-2020 [17:00:00]
04-07-2021 [08:00:00] / 04-07-2021 [17:00:00]
03-07-2022 [08:00:00] / 03-07-2022 [17:00:00]
02-07-2023 [08:00:00] / 02-07-2023 [17:00:00]
07-07-2024 [08:00:00] / 07-07-2024 [17:00:00]
06-07-2025 [08:00:00] / 06-07-2025 [17:00:00]
Soort activiteit: Triathlon Noordwijkerhout, Sportevenement
Omschrijving: Triathlon Noordwijkerhout
Afsluiting op weg,
Barentszstraat, Houtmanstraat, , Lisse

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Barentszstraat, Houtmanstraat, , Lisse
Wanneer: Van                         Tot
31-08-2015 [07:00:00] / 01-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Barentszstraat en Houtmanstraat ophoging en herinrichting, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Herinrichting en ophoging
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Projectleider R. Zegers 0252-433262
Sportlaan, , Lisse

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Sportlaan, , Lisse
Wanneer: Van                         Tot
12-10-2015 [08:00:00] / 12-05-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Gedeeltelijke afsluiting Sportlaan, Herinrichting
Omschrijving: Werkzaamheden in het kader van project Waterkanten oa. kabelwerk, opbreking verhardingen en inrichten bouwplaats, aanbrengen nieuwe riolering, verhardingen en groenvoorzieningen.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Projectleider Kamal Taouali 06-15011994
Pettendijk, Hoeksebaan, Bonnenlaan, Staelduinlaan, Maasdijk, Westlandseweg, Dr. Jan Schoutenlaan, , Maassluis, Rotterdam, Westland Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Westland

Hinder
evenement
Locatie: Dr. Jan Schoutenlaan, Westlandseweg, Rozenlaan, Noordvliet, Maassluiseweg, Parallelweg, Westgaag, Maasdijk, Dr. Albert Schweitzerdreef, Schenkeldijk, Oranjedijk, Pettendijk, Hoeksebaan, Bonnenlaan, Staelduinlaan, Lange Kruisweg, , Maassluis, Rotterdam, Westland Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Westland
Wanneer: Van                         Tot
20-01-2013 [13:00:00] / 20-01-2013 [16:00:00]
19-01-2014 [13:00:00] / 19-01-2014 [16:00:00]
18-01-2015 [13:00:00] / 18-01-2015 [16:00:00]
17-01-2016 [13:00:00] / 17-01-2016 [16:00:00]
11-01-2017 [08:00:00] / 31-01-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Westland - Hardloopwedstrijd (Ruitenburg halve marathon), Evenement
Omschrijving: Ruitenburg halve marathon, 10 km, 5 km. Georganiseerd door atletiekvereniging AV Waterweg.
LET OP: ROUTE IN BUITENGEBIED MAASDIJK DIENT NOG AANGEPAST TE WORDEN NAAR ACTUELE ROUTE
Contact publiek: Contact informatie: Ruud Wessels Tel: 06-53542328, e-mail: WOC@AVWaterweg.nl
Provincialeweg, Schoonhovenseweg, Polderbrug, Verbindingsasje, Gouderaksebrug, Kanaaldijk, Noord Ringdijk, Coenecoopbrug, Coenecoopbocht, Nieuwe Gouwe O.Z., Henegouwerweg, Den Ham, Schoolstraat, Alphenseweg, Boskoopseweg, Oostkanaalweg, Steekterbrug, Zegerbaan, Herenweg, Vriezenweg, , Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas Kaag en Braassem, Nieuwkoop

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, Schoonhovenseweg, Polderbrug, Verbindingsasje, Gouderaksebrug, Kanaaldijk, Noord Ringdijk, Coenecoopbrug, Coenecoopbocht, Nieuwe Gouwe O.Z., Henegouwerweg, Den Ham, Schoolstraat, Alphenseweg, Boskoopseweg, Oostkanaalweg, Steekterbrug, Zegerbaan, Herenweg, Vriezenweg, Kruisweg, Langeraarseweg, Aardamseweg, , Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas Kaag en Braassem, Nieuwkoop
Wanneer: Van                         Tot
28-01-2016 [20:00:00] / 29-01-2016 [05:00:00]
21-04-2016 [20:00:00] / 22-04-2016 [05:00:00]
21-07-2016 [20:00:00] / 22-07-2016 [05:00:00]
13-10-2016 [20:00:00] / 14-10-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N207-N446-schouwronde openbare verlichting-Rayon Krimpenerwaard-Gouwestreek-Aar en Veenstreek, Openbare verlichting
Omschrijving: Op de provinciale wegen worden dynamische maatregelen genomen t.g.v. schouwronde openbare verlichting. Verkeer heeft te allen tijde langs het werkvak.
Goohorstlaan, , Noordwijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Goohorstlaan, , Noordwijk
Wanneer: Van                         Tot
03-12-2015 [07:00:00] / 26-02-2016 [18:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Reconstructie Goohorstlaan, Vervanging riool
Omschrijving: Reconstructie Goohorstlaan eo, Riool en verharding.
Extra: De Goohorstlaan is afgesloten Vanaf de Stegerhoek tot en met de Rembert Dodoenstraat.
De Symon Meeszstraat is afgsloten voor doorgaand verkeer.

Dit geldt ook voor de hulpdiensten.
Afsluiting op weg,
Weteringkade, , Noordwijk

Hinder
wegwerk
Locatie: Weteringkade, , Noordwijk
Wanneer: Van                         Tot
12-01-2016 [07:30:00] / 21-05-2016 [16:30:00]
Soort activiteit: Kap- of snoeiwerkzaamheden:
Weteringkade, Kappen van bomen
Omschrijving: Gedeeltelijke rijbaan afsluiting ivm kappen bomen en rooien van stobben. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Het gemotoiriseerde verkeer heeft doorgang middels een voorrangsregeling. De afsluiting geld ook voor het fietspad hiervoor zal per afsluiting een omleiding worden ingesteld. De gedeeltelijke afsluitingen zullen tussen 7:30 en 16:30 uur plaats vinden.
Noordwijkerweg, Rijnsburgerweg, Herenweg, , Katwijk, Noordwijk Teylingen Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen

Hinder
wegwerk
Locatie: Noordwijkerweg, Rijnsburgerweg, Herenweg, Jacoba van Beierenweg, Haarlemmertrekvaart, Leidsevaart, Van Berckelweg, , Katwijk, Noordwijk Teylingen Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen
Wanneer: Van                         Tot
26-01-2016 [20:00:00] / 27-01-2016 [05:00:00]
19-04-2016 [20:00:00] / 20-04-2016 [05:00:00]
19-07-2016 [20:00:00] / 20-07-2016 [05:00:00]
11-10-2016 [20:00:00] / 12-10-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N444-N449-N450-N451-schouwronde openbare verlichting-rayon Katwijk, Openbare verlichting
Omschrijving: Op de provinciale wegen wordt dynamisch een schouwronde uitgevoerd aan openbare verlichting. Verkeer heeft te allen tijde doorgang.
Goohorstlaan, , Noordwijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Goohorstlaan, , Noordwijk
Wanneer: Van                         Tot
27-01-2016 [07:00:00] / 19-02-2016 [18:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Reconstructie Goohorstlaan deel 2, Vervanging riool
Omschrijving: Reconstructie Goohorstlaan eo, Riool en verharding.
Extra:
Dit geldt ook voor de hulpdiensten.
Afsluiting op weg,
Dr. Poelslaan, Brink, , Noordwijkerhout

Afsluiting
evenement
Locatie: Dr. Poelslaan, Brink, , Noordwijkerhout
Wanneer: Van                         Tot
09-09-2015 [04:00:00] / 09-09-2015 [23:00:00]
14-09-2016 [04:00:00] / 14-09-2016 [23:00:00]
13-09-2017 [04:00:00] / 13-09-2017 [23:00:00]
12-09-2018 [04:00:00] / 12-09-2018 [23:00:00]
11-09-2019 [04:00:00] / 11-09-2019 [23:00:00]
09-09-2020 [04:00:00] / 09-09-2020 [23:00:00]
08-09-2021 [04:00:00] / 08-09-2021 [23:00:00]
14-09-2022 [04:00:00] / 14-09-2022 [23:00:00]
13-09-2023 [04:00:00] / 13-09-2023 [23:00:00]
11-09-2024 [04:00:00] / 11-09-2024 [23:00:00]
10-09-2025 [04:00:00] / 10-09-2025 [23:00:00]
Soort activiteit: kermis, Evenement
Omschrijving: kermis
Afsluiting op weg,
Victoriberg, , Noordwijkerhout

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Victoriberg, , Noordwijkerhout
Wanneer: Van                         Tot
14-09-2015 [08:00:00] / 13-05-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Victoriberg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Reconstructie
Afsluiting op weg,
Zilkerduinweg, , Noordwijkerhout

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zilkerduinweg, , Noordwijkerhout
Wanneer: Van                         Tot
06-01-2016 [08:00:00] / 24-05-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Zilkerduinweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Vernieuwen asfalt en fundering
Afsluiting op weg,
Troelstralaan, Dr. Schaepmanlaan, Langevelderweg, , Noordwijkerhout

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Troelstralaan, Dr. Schaepmanlaan, Langevelderweg, Dr. Schaepmanlaan, Dr. Nolenslaan, Ruys de Beerenbroucklaan, Herenweg, Brink, Dr. Nolenslaan, Dr. Ari?nsstraat, De Savornin Lohmanstraat, Langevelderweg, Dr. Poelslaan, Brink, Brink, Prof. Aalberselaan, De Savornin Lohmanstraat, Dr. Abraham Kuyperstraat, Prof. Aalberselaan, Dr. Abraham Kuyperstraat, Dr. Aletta Jacobshof, , Noordwijkerhout
Wanneer: Van                         Tot
14-01-2016 [08:00:00] / 17-10-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
De Boekhorst, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Vernieuwing riolering en openbare ruimte
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Gooweg, , Noordwijkerhout

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Gooweg, , Noordwijkerhout
Wanneer: Van                         Tot
18-01-2016 [08:00:00] / 25-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Gooweg vernieuwen asfalt, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Vernieuwen van een asfaltdeklaag
Afsluiting op weg,
OEGSTGEEST 7, Oegstgeesterweg, Rijksweg A44, van Almondeweg, Oegstgeest

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A44,Re 14,5 tot A44,a 16,25 OEGSTGEEST 7, Oegstgeesterweg, Rijksweg A44, van Almondeweg, Oegstgeest
Wanneer: Van                         Tot
18-09-2015 [04:40:48] / 30-06-2016 [12:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-520 : Stationaire maatregel (langer dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Versmalling op rijstroken,
Brielselaan, , Rotterdam

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Brielselaan, Doklaan, , Rotterdam
Wanneer: Van                         Tot
06-07-2015 [08:00:00] / 24-07-2015 [17:00:00]
27-07-2015 [08:00:00] / 23-08-2015 [17:00:00]
28-08-2015 [08:00:00] / 18-12-2015 [17:00:00]
18-01-2016 [08:00:00] / 29-04-2016 [17:00:00]
18-04-2016 [08:00:00] / 17-07-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Charlois - Brielselaan - Doklaan reconstructie, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Reconstructie, rioolvervanging en verbreden fietspad. Start april 2015, dient gereed te zijn voor 2017 in verband met opening Speelstad en Maastunnel renovatie vanaf 2017. Werkzaamheden wordt in fasen uitgevoerd i.v.m. lopende evenementen. IP Brielselaan is geaccordeerd.
Gewenste uitvoering: Brielselaan fietspad, Brielselaan rijbaan (gefaseerd), Aansluitend Doklaan. Zuiderkruis (nabij Maashaven/Putselaan): Gereed. Maastunnelplein: bouwvakantie 2016.
kelijk tijdens evt. afsluiting Boergoensvliet, omdat tijdens werk Boergoensevliet de Brielselaan de route is voor de pendelbussen (ipv tram);
- Brielselaan Oost naar West moet open zijn ten tijde van de nachtelijke afsluitingen maastunnel;
- Doklaan is route voor hulpdiensten naar Maastunnel. Garanderen hulpdiensten calamiteitenroute.
Afsluiting op weg,
Tivolibrug, Straatweg, , Rotterdam

Hinder
wegwerk
Locatie: Tivolibrug, Straatweg, , Rotterdam
Wanneer: Van                         Tot
21-09-2015 [07:00:00] / 30-12-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Hillegersberg - Straatweg, Vervanging riool
Omschrijving: verkeer gaat in twee richtingen over een rijstrook
07:00/09:00 uur worden er verkeersregelaars ingezet
buiten deze tijd door een tijdelijke vri.Het betreft hier het gedeelte vanaf de Berglustlaan tot aan de Tivolibrug.Rioolvernieuwen in de trottoirs en parkeervakken.
Extra: rijbaan mag niet worden geblokkeerd
Contact publiek: Contact informatie: -
Goudse Rijweg, Boezembrug, , Rotterdam

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Goudse Rijweg, Boezembrug, Vlietlaan, Boezemweg, Goudse Rijweg, Vlietlaan, Weteringstraat, , Rotterdam
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2016 [00:00:00] / 31-03-2016 [23:59:00]
01-04-2016 [00:00:00] / 25-11-2016 [23:59:00]
01-04-2016 [00:00:00] / 30-11-2016 [23:59:00]
01-12-2016 [00:00:00] / 26-08-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Reparatiewerkzaamheden:
Kralingen Crooswijk - Goudserijweg - Vlietlaan, Werkzaamheden tram/busbaan
Omschrijving: Vervangen RET - Spoor, Collecteurriool Vlietlaan, bocht Weteringstraat, Boezembrug en deel spoor Boezemsingel
Extra: SOB 356. 14 september 2015
Goudse Rijweg ? Vlietlaan: Het project zal naar verwachting pas begin april gereed zijn. Het SOB is akkoord. Gevolg is dat voor de werkzaamheden Oostplein (zie boven) minder tijd beschikbaar is.
Afsluiting op weg,
Gaderingviaduct, HOOGVLIET 17, Leerlooierstraat, Rijksweg A15, Vondelingenweg, Rotterdam

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A15,b 48,8 tot A15,x 49,88 Gaderingviaduct, HOOGVLIET 17, Leerlooierstraat, Rijksweg A15, Vondelingenweg, Rotterdam
Wanneer: Van                         Tot
12-02-2016 [21:00:00] / 15-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Overige (complexe) afzettingen
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: graafwerkzaamheden
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Frederik Hendrikstraat, , Rijswijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Frederik Hendrikstraat, , Rijswijk
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2015 [08:00:00] / 01-05-2015 [17:00:00]
11-05-2015 [08:00:00] / 31-12-2015 [17:00:00]
01-01-2016 [08:00:00] / 31-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Frederik Hendrikstraat - BOUW, Bouwactiviteiten
Omschrijving: In verband met bouwwerkzaamheden is de Frederk Hendrikstraat afgesloten tussen de Leliestraat en de Stadhoudersstraat.

De rijrichting in de Leliestraat wordt omgedraait.

Afsluiting op weg,
Veraartlaan, Burgemeester Elsenlaan, , Rijswijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Veraartlaan, Burgemeester Elsenlaan, , Rijswijk
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2015 [08:00:00] / 02-12-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Veraartlaan, Bouwactiviteiten
Omschrijving: In verband met bouwwerkzaamheden is de Veraartlaan versmald tussen de Diepenhorstlaan en de Patentlaan. Ook is hier een snelheidsbeperking ingesteld.

Het fietspad is afgesloten tussen de Diepenhorstlaan en de Limpergstraat in de genoemde richting. Fietsers worden omgeleid.


Extra: Mogelijk verkeershinder door werkzaamheden nieuwbouw EPO.
Op de kruising Veraartlaan-de Bruyn Kopsstraat zijn verkeersbewegingen beperkt
Afsluiting op weg,
Herenpad, , Schiedam

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Herenpad, , Schiedam
Wanneer: Van                         Tot
26-01-2016 [19:31:02] / 31-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Herinrichting Herenpad, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Ophoging en herinrichting Herenpad
Afsluiting op weg,
Hoogeveenseweg, Zijde, Noordeinde, , Alphen aan den Rijn, Waddinxveen Gouda, Waddinxveen, Zuidplas

Hinder
wegwerk
Locatie: Hoogeveenseweg, Zijde, Noordeinde, Bredeweg, Middelweg, Provincialeweg, Beijerincklaan, , Alphen aan den Rijn, Waddinxveen Gouda, Waddinxveen, Zuidplas
Wanneer: Van                         Tot
10-02-2016 [20:00:00] / 11-02-2016 [05:00:00]
04-05-2016 [20:00:00] / 05-05-2016 [05:00:00]
03-08-2016 [20:00:00] / 04-08-2016 [05:00:00]
26-10-2016 [20:00:00] / 27-10-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N453-N454-N455-N456, Openbare verlichting
Omschrijving: Op provincialewegen worden dynamische maatregelen genomen t.g.v. schouwronde en reparatie openbare verlichting. Verkeer heeft te allen tijde doorgang.
Oudeland, , Woerden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Oudeland, Dorpsstraat, Kalverstraat, Dorpsstraat, Acacialaan, , Woerden
Wanneer: Van                         Tot
21-09-2015 [08:00:00] / 18-12-2015 [17:00:00]
02-11-2015 [08:00:00] / 18-12-2015 [17:00:00]
11-01-2016 [08:00:00] / 12-02-2016 [17:00:00]
11-01-2016 [08:00:00] / 27-02-2016 [17:00:00]
29-02-2016 [08:00:00] / 15-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Harmelen, Dorpsstraat reconstructie, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Vanaf medio september 2015 tot en met april 2016 staat er groot onderhoud gepland op de Dorpsstraat in Harmelen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Het verkeer wordt zoveel mogelijk om harmelen heen geleid.
Afsluiting op weg,
Australi?weg, Verlengde Australi?weg, , Zoetermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Australi?weg, Verlengde Australi?weg, , Zoetermeer
Wanneer: Van                         Tot
12-02-2016 [21:00:00] / 15-02-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Australieweg (Fase 2), Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Australieweg t.h.v. Prinses Maximaplein.
Om de opleggingen van de viaducten te kunnen herstellen zijn er een aantal weekenden afsluitingen van de Australieweg t.h.v. Prinses Maximaplein
Australieweg zuidelijke rijbaan richting N209 is afgesloten van vrijdag 12 februari 21.00 uur t/m maandag 15 februari 06.00 uur verkeer wordt via de af- en oprit van het Prinses Maximaplein om de werkzaamheden heen geleidt.
Extra: Australieweg t.h.v. Prinses Maximaplein.
Om de opleggingen van de viaducten te kunnen herstellen zijn er een aantal weekenden afsluitingen van de Australieweg t.h.v. Prinses Maximaplein
Australieweg zuidelijke rijbaan richting N209 is afgesloten van vrijdag 12 februari 21.00 uur t/m maandag 15 februari 06.00 uur verkeer wordt via de af- en oprit van het Prinses Maximaplein om de werkzaamheden heen geleidt.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Contactpersoon gemeente Chris Boudestijn 079 - 3469592 / Kees v.d. Maazen 079 - 3469609 / 06 - 11326024
Noord Zuidweg - Boven-Leeuwen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: tussen van Heemstraweg en Waalbandijk, West Maas en Waal
Wanneer: Van                         Tot
11-02-2016 [07:00] / 31-05-2016 [17:00]
Soort activiteit: Reconstructie van de gehele weg.
Parallelweg, , Giessenlanden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Parallelweg, , Giessenlanden
Wanneer: Van                         Tot
14-12-2015 [08:00:00] / 29-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Herinrichting stationsgebied Arkel, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Bij station Arkel gaan ze van start met voorbereidende werkzaamheden en vanaf maandag 14 december a.s. is er ook verkeershinder.
Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd en in alle drie de fasen heeft in ieder geval de voetbal er hinder van. Die zullen gedurende de uitvoering van alle drie de fasen ? wat tot medio/eind februari 2016 gaat duren ? niet bereikbaar zijn via de Parallelweg. De voetbal wordt in deze periode ontsloten via het terrein naast Dorpsweg 157 in Arkel.
Afsluiting op weg,
Bovenkerkseweg, , Giessenlanden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Bovenkerkseweg, , Giessenlanden
Wanneer: Van                         Tot
25-01-2016 [08:00:00] / 31-08-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
vervangen Peursumsche Vlietbrug, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: In verband met het vervangen van de Peursumsche Vlietbrug wordt de Peursumseweg afgesloten. De uitvoeringsduur is ongeveer 100 werkdagen. Voor de fietsers wordt een tijdelijke fietsburg aangelegd. Voor het overige verkeer wordt een omleiding geplaatst.
Extra: In week 4 begint Van Vulpen met het aanleggen van een nieuwe zinker t.b.v. de nutsvoorzieningen. Aansluitend op deze werkzaamheden gaat De Kuiper beginnen met het vervangen van de Peursumsevlietbrug.
Afsluiting op weg,
Mijdrechtse Dwarsweg, , De Ronde Venen

Hinder
wegwerk
Locatie: Mijdrechtse Dwarsweg, , De Ronde Venen
Wanneer: Van                         Tot
21-05-2014 [00:00:00] / 20-05-2020 [23:59:00]
Soort activiteit: Maricken, De (Marickenzijde); woningbouwlocatie, Overige
Omschrijving: Eerste fase bouwrijpmaken en aanbrengen voorbelasting voor bouw van 165 woningen van in totaal ca. 1000 woningen en aanleg infrastructuur
Extra: Start bouwrijp maken -
Start woningbouw -
Oplevering eerste woningen -
Oplevering laatste woningen -
Contact publiek: Contact informatie: ROVM - cluster Realisatie en Verkeer
Joute van der Meerweg t.h.v. Harinxmaweg (N356)

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kruising met van Harinxmaweg (N356), Tytsjerksteradiel
Wanneer: Van                         Tot
15-06-2015 [06:30] / 01-07-2016 [16:00]
Soort activiteit: Aanleg van onderdoorgang in de Centrale As
Contact publiek: Fietsers kunnen wel passeren
HFD N267 Rotonde Veense Steeg

Wanneer: van 11-05-2015 t/m 30-09-2016
kabelwerkzaamheden Bosseweg, Parallelweg, Kleibergsestraat

Hinder
wegwerk
Locatie: Bosseweg, Parallelweg, Kleibergsestraat t/m Eethen, Aalburg
Wanneer: De gehele dag van 02-02-2016 t/m 04-03-2016
Soort activiteit: kabelwerkzaamheden
Koningsplein, Asten

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Koningsplein incl. kruispunt Wilhelminastraat, Asten
Wanneer: De gehele dag van 08-02-2016 t/m 01-05-2016
Soort activiteit: Herinrichting
N257 N268 N286 RWS RW A4 Onderhoudsperiode

Hinder
wegwerk
Locatie: Bergen op Zoom
Wanneer: Van                         Tot
15-07-2015 [09:00] / 29-02-2016 [16:00]
Noordlandseweg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Noordlandseweg, Bergen op Zoom
Wanneer: De gehele dag van 16-12-2015 t/m 29-02-2016
Soort activiteit: Reconstructie
Rioolwerkzaamheden Wouwsestraatweg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Bergen op Zoom
Wanneer: De gehele dag van 18-01-2016 t/m 15-02-2016
Soort activiteit: Rioleringwerkzaamheden
HFD N264 Oeffelt 264.25

Wanneer: van 21-10-2015 t/m 18-04-2016
N264 Groot onderhoud Fase 3b tussen Oeffelt en Brug Gennep

Hinder
wegwerk
Locatie: Veerweg Oeffelt, Boxmeer
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:30] / 15-04-2016 [16:00]
Soort activiteit: Werk aan Openbare verlichting
N285 VRIs Gemeente Breda

Hinder
wegwerk
Locatie: Nieuwe Bredasebaan Breda, Breda
Wanneer: Van                         Tot
11-09-2015 [] / 31-03-2016 []
Stationsplein, , Breda

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Stationsplein, , Breda
Wanneer: Van                         Tot
25-01-2016 [09:00:00] / 05-02-2016 [17:00:00]
08-02-2016 [08:00:00] / 19-02-2016 [17:00:00]
22-02-2016 [08:00:00] / 04-03-2016 [17:00:00]
07-03-2016 [08:00:00] / 18-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Stationsplein (Emmastraat - Meerten verhoffstraat), Vervanging riool
Omschrijving: Aanleg nieuw riool.
Afsluiting op weg,
Beukenlaan | Kabels en leidingen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ventweg noordzijde tussen Zwaanstraat en Plaggenstraat. Ventweg zuidzijde tussen Kreugelstraat en Schootsestraat, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
04-02-2015 [] / 08-03-2016 []
Soort activiteit: Saneren gasleiding
Torenallee - Laboratoriumstraat | Bouw

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Torenallee tussen Beukenlaan/Schootsestraat en Ir. Kalffstraat; gehele Laboratoriumstraat, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
13-04-2015 [] / 31-03-2017 []
Soort activiteit: Bouw St. Lucas en Space-S
Noord Brabantlaan | Brug

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zeelsterbrug, Eindhoven
Wanneer: De gehele dag van 22-08-2015 t/m 31-08-2016
Soort activiteit: Onderhoud brug
Woenselse Markt | Weekmarkt

Afsluiting
evenement
Locatie: Woenselse Markt , Eindhoven
Wanneer: 200 zaterdag(en) tussen 02:00 en 20:00
Soort activiteit: Markt
Onze Lieve Vrouwestraat (ventweg) - Byrdstraat | Riool - gehele werk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Scottlaan en Onze Lieve Vrouwestraat, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
16-11-2015 [09:00] / 18-03-2016 []
Soort activiteit: Rioolboring, gehele werk
Prins Alexanderstraat | Parkeervakken

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Gehele Prins Alexanderstraat, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2016 [] / 31-12-2016 []
Soort activiteit: Aanpassen parkeervakken
Kempensebaan | Herinrichting fase 2

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Ruysdaelbaan en Vincent van Goghstraat, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [] / 19-02-2016 []
Soort activiteit: Herinrichting
Eindhoven, Carnaval 2016

Wanneer: van 15-01-2016 t/m 05-03-2016
Veldmaarschalk Montgomerylaan - Onze Lieve Vrouwestraat | Riool - fase 4

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van de kruising Pastoriestraat - Veldmaarschalk Montgomerylaan, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
18-01-2016 [] / 19-02-2016 []
Soort activiteit: Rioolboring, fase 4
Bergstraat | Bouw

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Gehele Bergstraat, Eindhoven
Wanneer: 30 maandag(en) tussen 09:00 en 12:00
Soort activiteit: Bouw
Vensedijk - Welschapsedijk | Damwanden (Gasunie)

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Landsard en de onderdoorgang onder de Anthony Fokkerweg , Eindhoven
Wanneer: De gehele dag van 01-02-2016 t/m 25-03-2016
Soort activiteit: Aanbrengen damwanden, vervangen gasleiding
Bosrank - Heggeranklaan | Kabels en leidingen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Heggeranklaan tussen huisnummer 29 en 35 Bosranklaan tussen huisnummer 2 en 30, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [] / 31-03-2016 []
Soort activiteit: Vervangen gasleding
John F. Kennedylaan - Den Dolech - Vincent van den Heuvellaan | Reconstructie fase 7

Afsluiting
wegwerk
Locatie: John F. Kennedylaan binnen de Ring, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [] / 21-03-2016 []
Soort activiteit: Reconstructie
PSV-laan | PSV 2016

Afsluiting
evenement
Locatie: Tussen Vonderweg en Glaslaan, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
02-02-2016 [00:00] / 28-05-2016 [00:00]
Soort activiteit: Voetbalwedstrijd PSV 2016
Onze Lieve Vrouwestraat (ventweg) | Reconstructie

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ventweg zuidzijde, tussen John F. Kennedylaan en De Zaale, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
10-02-2016 [] / 29-07-2016 []
Soort activiteit: Herstraten
Winston Churchilllaan - Franklin D. Rooseveltlaan - Veldmaarschalk Montgomerylaan - Genovevalaan - Generaal Bradleylaan | HOV2 fase 6

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Rond de kruising Winston Churchilllaan - Franklin D. Rooseveltlaan en Genovevalaan, Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
10-02-2016 [] / 03-03-2016 []
Soort activiteit: Reconstructie en aanleg HOV2
Documenten: Bereikbaarheid Catharina Ziekenhuis 2016
Bereikbaarheid WoensXL 2016
Bereikbaarheid fase 6

Dillenburgstraat - Hurksestraat | Riool

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Dillenburgstraat tussen Hurksestraat en Rooijakkersstraat. Hurksestraat bij de aansluiting op de Dillenburgstraat., Eindhoven
Wanneer: Van                         Tot
12-02-2016 [] / 22-02-2016 []
18-02-2016 [] / 18-02-2016 []
Soort activiteit: Renovatie riool
HFD N260 Baarle Nassau - Tilburg 260.11

Wanneer: van 26-01-2015 t/m 26-02-2016
Laagstraat te Rijen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Laagstraat te Rijen, Gilze en Rijen
Wanneer: De gehele dag van 05-10-2015 t/m 18-04-2016
Soort activiteit: Herinrichting
N260 Groot Onderhoud Boshoven - Gilze

Hinder
wegwerk
Locatie: Boshoven - Langenbergseweg, Gilze en Rijen
Wanneer: Van                         Tot
01-11-2015 [] / 26-02-2016 []
Soort activiteit: Reconstructie
Grave Esscharen en Gassel

Afsluiting
evenement
Locatie: diverse straten, Grave
Wanneer: Van                         Tot
19-07-2013 [05:00] / 19-07-2013 [15:00]
18-07-2014 [05:00] / 18-07-2014 [15:00]
24-07-2015 [05:00] / 24-07-2015 [15:00]
22-07-2016 [05:00] / 22-07-2016 [15:00]
Soort activiteit: doorkomst vierdaagse
Contact publiek: Gemeente Grave
Waterfestival

Afsluiting
evenement
Locatie: Binnenstad en loswal, Grave
Wanneer: Van                         Tot
17-08-2014 [07:00] / 17-08-2014 [22:00]
16-08-2015 [07:00] / 16-08-2015 [22:00]
21-08-2016 [07:00] / 21-08-2016 [22:00]
20-08-2017 [07:00] / 20-08-2017 [22:00]
Soort activiteit: Waterfestival
Gommelsestraat (??nrichtingsverkeer noord > zuid)

Hinder
wegwerk
Locatie: Gommelsestraat (??nrichtingsverkeer noord > zuid), Haaren
Wanneer: De gehele dag van 04-01-2016 t/m 29-04-2016, alleen doordeweeks
Soort activiteit: Transport groot aantal vrachtwagens
Transport groot aantal vrachtwagens

Hinder
wegwerk
Locatie: Zandkantseweg (??nrichtingsverkeer zuid > noord), Haaren
Wanneer: De gehele dag van 04-01-2016 t/m 29-04-2016
Soort activiteit: Transport groot aantal vrachtwagens
Ruusbroeclaan, Helmond

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ruusbroeclaan, parallelweg Nachtegaallaan, Hendrik Herpstraat, Hadewychstraat, Geert Grotestraat, Thomas van Kempenstraat, Vondellaan (tussen Rederijkersplantsoen en Vondellaan 124), Helmond
Wanneer: De gehele dag van 14-09-2015 t/m 19-02-2016
Soort activiteit: Rioleringwerkzaamheden; aanleg gescheiden rioolsysteem.
Rijnlaan e.o. Helmond

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Rijnlaan e.o. Helmond, Helmond
Wanneer: De gehele dag van 12-10-2015 t/m 18-03-2016
Soort activiteit: Asfalteringwerkzaamheden
Heeklaan, Helmond

Hinder
wegwerk
Locatie: Heeklaan, ter hoogte van de aansluiting Kasteelherenlaan / Houtsdonk, Helmond
Wanneer: De gehele dag van 23-11-2015 t/m 30-06-2016
Soort activiteit: Reconstructie kruispunt Heeklaan/Houtsdonk/Kasteelherenlaan
HFD N279 Project N279.15 AB17

Wanneer: van 29-06-2013 t/m 30-06-2017
N279 Ombouw naar 2 x 2

Hinder
wegwerk
Locatie: N279 , 's-Hertogenbosch
Wanneer: Van                         Tot
01-06-2015 [] / 30-06-2017 []
Soort activiteit: Ombouw N279
Weymouthstraat, , s-Hertogenbosch

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Weymouthstraat, Plataanstraat, , 's-Hertogenbosch
Wanneer: Van                         Tot
02-10-2015 [08:12:31] / 16-10-2015 [16:00:00]
04-01-2016 [08:00:00] / 29-01-2016 [17:00:00]
01-02-2016 [08:00:00] / 04-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Barten Zuid Herinrichting, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Trottoirs,rijbaan en parkeervakken voorzien van nieuwe bestrating.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Sven Broeder 073 6155555 (Meldpunt)
Adelheidstraat, , s-Hertogenbosch

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Adelheidstraat, , 's-Hertogenbosch
Wanneer: Van                         Tot
11-12-2015 [08:00:00] / 31-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Adelheidstraat, afsluiting weggedeelte ivm nieuwbouw, Bouwactiviteiten
Omschrijving: afsluiting ivm sloop/nieuwbouw
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Harold van den Berg (projectleider bouwbedrijf Van Wanrooij bv) tel. 073-5340422
Boschveldweg, , s-Hertogenbosch

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Boschveldweg, , 's-Hertogenbosch
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [07:00:00] / 26-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Boschveldweg fase3, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Herinrichting, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de weg afgesloten.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Hamid Azimi 073 6155555 (algemeen nummer meldpunt)
Vogelwikke, , s-Hertogenbosch

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Vogelwikke, , 's-Hertogenbosch
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:00:00] / 22-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Vogelwikke, herstraten, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. De woningen zijn niet bereikbaar met de auto.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -M. van der Veen, Algemeen Meldpunt 073-6155555
Vliertwijksestraat, , s-Hertogenbosch

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Vliertwijksestraat, , 's-Hertogenbosch
Wanneer: Van                         Tot
13-02-2016 [23:00:00] / 14-02-2016 [11:30:00]
Soort activiteit: Vliertwijksestraat , Overige
Omschrijving: Afsluiting spooroverweg Vliertwijksestraat tbv vervangen spoorstaaf.
Verkeer wordt omgeleid.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Marian van Kessel 076 573 43 00 (BAM Infra Rail bvl)
Hedikhuizen - Buitenwaardenweg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hedikhuizen - Buitenwaardenweg, Heusden
Wanneer: De gehele dag van 04-01-2016 t/m 05-03-2016
Soort activiteit: Vervangen brug
Contact publiek:

Tel. 14073
Drunen - Prins Hendrikstraat

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Drunen - Prins Hendrikstraat, Heusden
Wanneer: De gehele dag van 04-01-2016 t/m 27-02-2016
Soort activiteit: Rioleringwerkzaamheden
Contact publiek:
Tel. 14073
Elshout - Hooibroeksesteeg, Fortweg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Elshout - Hooibroeksesteeg, Fortweg, Heusden
Wanneer: De gehele dag van 06-01-2016 t/m 05-03-2016
Soort activiteit: Vervangen brug
Contact publiek:
Tel. 14073
Park

Afsluiting
evenement
Locatie: Berg ter hoogte van het Klooster, Nuenen ca
Wanneer: 52 maandag(en) tussen 07:30 en 18:30
Soort activiteit: Markt
Contact publiek: Voor meer informatie over de wekelijkse afsluiting ivm de markt kunt u contact opnemen met de gemeente Nuenen via 040-2631631
Europalaan, Nuenen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Europalaan Nuenen, Nuenen ca
Wanneer: De gehele dag van 01-10-2015 t/m 31-12-2016
Soort activiteit: AsfalteringwerkzaamhedenAanleg van HOV2
Contact publiek: Gemeente Nuenen , Gerard Vrijhoeven 040-2361631
HFD N282 Dorst 282.14

Wanneer: van 15-06-2015 t/m 25-03-2016
N282 Groot onderhoud Rijen Dorst

Hinder
wegwerk
Locatie: Rijksweg , Oosterhout
Wanneer: Van                         Tot
18-12-2015 [17:00] / 15-02-2016 [09:00]
Soort activiteit: Reconstructie
N625 Brabant Water Lith

Hinder
wegwerk
Locatie: Mr. van Coothstraat Lith, Oss
Wanneer: Van                         Tot
07-12-2015 [09:00] / 18-12-2015 [16:00]
04-01-2016 [] / 31-03-2016 []
Soort activiteit: Kabels en Leidingen
Werkzaamheden Zevenbergseweg, Berghem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zevenbergseweg vanaf Osseweg, Oss
Wanneer: De gehele dag van 04-01-2016 t/m 11-04-2016
Soort activiteit: wegwerkzaamheden
Contact publiek: R. Vrouwenvelder
Backoffice Beheer Openbare Ruimte
tel : 14-0412
mail : backofficebor@oss.nl
KP PAALGRAVEN, Oude Rijksweg, Rijksweg, RYKSWG, Bernheze, Landerd, Oss

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A50,Li 130,9 tot A50,Li 128,5 KP PAALGRAVEN, Oude Rijksweg, Rijksweg, RYKSWG, Bernheze, Landerd, Oss
Wanneer: Van                         Tot
14-02-2016 [08:30:00] / 14-02-2016 [09:30:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-210 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie D
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Daalderstraatje, Dorpenweg, Langakker, RAVENSTEIN 17, Rijksweg A50, WEG PAR AAN RYKSWG, Oss

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A50,Li 139,6 tot A50,Li 139,0 Daalderstraatje, Dorpenweg, Langakker, RAVENSTEIN 17, Rijksweg A50, WEG PAR AAN RYKSWG, Oss
Wanneer: Van                         Tot
14-02-2016 [07:45:00] / 14-02-2016 [09:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-140 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie D
Mobiliteit: stilstaand
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
HFD N257 N268 N286 Aanleg RW A4 AB06

Wanneer: van 09-01-2012 t/m 29-02-2016
HFD N268 Rotonde Samenwerking 268.10

Wanneer: van 24-11-2014 t/m 31-01-2017
N268 Suiker Unie T splitsing Fase2

Hinder
wegwerk
Locatie: Noordlangeweg, Dinteloord, Steenbergen
Wanneer: Van                         Tot
01-08-2015 [] / 31-01-2017 []
Soort activiteit: Aanleg rotonde: Suiker Unie T splitsing Fase 2
Van Mierisstraat, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van Mierisstraat, Schrassertstraat, Van Balenstraat, Gerard Brandtstraat, Van Mierisstraat, Jacob van Oudenhovenstraat, Van Berkumstraat, Van Bleijswijckstraat, Jacob van Oudenhovenstraat, Dapperstraat, Commelinplein, Van Balenstraat, Veliusstraat, Commelinplein, Van Bleijswijckstraat, Jacob van Oudenhovenstraat, Gerard Brandtstraat, Walvisstraat, Pieter Borstraat, Van der Doesstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
13-10-2014 [08:00:00] / 13-09-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Rosmolen, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Sloop, nieuwbouw en renovatie woningen woonwijk Rosmolen
Extra: Planning Rosmolen

Overeenstemming uitgangspunten september 2013
Overeenkomst maart 2014
Stedenbouwkundig plan maart 2014
Inrichtingsplan openbare ruimte maart 2014 - aug 2014
Bestemmingsplan medio 2014 - medio 2015
Sloop woningen oktober 2014-maart 2015
Bouwrijp maken maart 2015-december 2015
Start bouw okt 2016 (deelgebied Tiwos zuidelijk deel)
okt 2017 (deelgebied WonenBreburg noordelijk deel)
Woonrijp maken, ongeveer een jaar na start bouw, wanneer de woningen in een straat gereed zijn.

De grens tussen de twee deelgebieden is de Jacob van Oudenhovenstraat.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Co?rdinatiepunt weggebruik, CPW@tilburg.nl
Fatimastraat, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Fatimastraat, Caspar Houbenstraat, Lourdesstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
24-08-2015 [00:00:00] / 18-12-2015 [23:59:00]
24-08-2015 [08:00:00] / 27-11-2015 [17:00:00]
02-11-2015 [08:00:00] / 21-10-2016 [17:00:00]
04-01-2016 [08:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
01-03-2016 [08:00:00] / 29-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fatimastraat e.o, Herinrichting
Omschrijving: Onderhoud verharding en riolering, incl. boring riool onder het Kanaal
Extra: Werkzaamheden aanleg Blauwe Ader en herinrichting bovenbouw
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Coordinatiepunt Weggebruik Tilburg, cpw@tilburg.nl
Reigerstraat, Leijparkweg, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Reigerstraat, Leijparkweg, Duifstraat, Arendplein, Reigerstraat, Nachtegaalstraat, Arendplein, Arendlaan, Korhoenstraat, Zwaluwstraat, Arendlaan, Pauwstraat, Vogelplein, Parkietstraat, Arendplein, Condorstraat, Pelikaanstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
31-08-2015 [00:00:00] / 15-10-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Vogeltjesbuurt (Broekhoven 3), Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: herinrichting Vogeltjesbuurt
Extra: totale herinrichting Vogeltjesbuurt
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Dionisius Koolenlaan, Van Maarseveenstraat, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Dionisius Koolenlaan, Van Maarseveenstraat, Beelaerts van Bloklandstraat, Dionisius Koolenlaan, Huijsmansstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
07-09-2015 [00:00:00] / 26-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Dionisius Koolenlaan e.o., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: reconstructie van de volgende straten:
Dionisius Koolenlaan, Huijsmanstraat,
Van Maarseveenstraat en Beelaerts van Bloklandstraat.
Extra: Planning
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. De planning is als volgt:

? Fase 1: Beelaarts van Bloklandstraat, nr's 10 t/m 17: 14 september tot en met 2 oktober
? Fase 2: Beelaarts van Bloklandstraat, nr's 4 t/m 9: 30 september tot en met 15 oktober
? Fase 3A: Dionisius Koolenlaan - westelijk deel: 13 oktober tot en met 28 oktober
? Fase 3B: Van Maarseveenstraat - tot Wandelboslaan: 26 oktober tot en met 11 november
? Fase 4A: Dionisius Koolenlaan thv ROC: 9 november tot en met 30 november
? Fase 4B: Dionisius Koolenlaan thv parkeerterrein: 26 november tot en met 3 december
? Fase 5: Huijsmansstraat tot Reitse Hoevenstraat: 30 november tot en met 15 december


Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Hasseltstraat, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hasseltstraat, Nassaustraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
14-09-2015 [00:00:00] / 30-10-2015 [23:59:00]
09-11-2015 [08:00:00] / 08-01-2016 [17:00:00]
04-01-2016 [08:00:00] / 04-02-2016 [17:00:00]
22-01-2016 [08:00:00] / 02-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Hasseltstraat, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Groot onderhoud gehele Hasseltstraat en gedeelte Nassaustraat incl. werkzaamheden nutsbedrijven.

van september t/m december civiele werkzaamheden in de Hasseltstraat noord. van 24 augustus t/m 31 oktober aanpassingen aan het kruispunt. (compleet afgesloten).
van oktober t/m december nutswerkzaamheden Hasseltstraat zuid
boring start 1 januari 2016
Extra: Het gehele gebied tussen de gevels van de woningen wordt heringericht. Over het gehele traject wordt de bestaande verharding verwijdert en wordt er nieuwe verharding voor de rijbaan, parkeervakken en trottoirs aangebracht. Het groen in de straat zal ook worden aangepakt, er zal deels nieuwe beplanting bestaande uit hagen en bomen worden aangebracht.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: coordinatiepunt weggebruik tilburg, cpw@tilburg.nl
Wemeldingestraat, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wemeldingestraat, Wapenveldstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
21-09-2015 [08:00:00] / 21-11-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Wemeldingestraat, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Nieuwbouw woningen wijk Wijhof fase 2
Extra: aankondiging bewonersavond / inloopavond 28 september
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Hindemithstraat, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hindemithstraat, Hindemithstraat, Silcherstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
19-10-2015 [00:00:00] / 26-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Hindemithstraat/Silcherstraat, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: herinrichting straten
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Heinsiusstraat, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Heinsiusstraat, Schimmelpenninckstraat, Groen van Prinstererstraat, Van Limburg Stirumlaan, Antoine Artsplein, Thorbeckestraat, Hugo de Grootstraat, Van Oldenbarneveltstraat, Van Limburg Stirumlaan, Van Oldenbarneveltstraat, Jan de Wittstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
16-11-2015 [00:00:00] / 27-05-2016 [23:59:00]
05-09-2016 [00:00:00] / 02-12-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Zorgvlied zuid, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Groot onderhoud diverse straten
fase 1. gereed.
fase 2 16 nov. t/m mei 2016
fase 3.1 april 2016 t/m 30 juni 2016

Extra: Door de nieuwe inrichting van deze straten verbeteren de mogelijkheden om te parkeren, krijgt het groen meer ruimte en wordt de snelheid van het verkeer beperkt. De gemeente vervangt het asfalt in de Van Limburg Stirumlaan door straatstenen, omdat dit beter past in een woonstraat. In de Heinsiusstraat komt een extra regenwaterriool (blauwe ader) om wateroverlast in de wijk en ook het omliggend gebied tegen te gaan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: coordinatiepunt weggebruik tilburg, cpw@tilburg.nl
Kalenbergplaats, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kalenbergplaats, Heyhoefpromenade, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
02-12-2015 [06:00:00] / 02-12-2015 [20:00:00]
16-12-2015 [08:00:00] / 16-12-2015 [17:00:00]
17-12-2015 [08:00:00] / 17-12-2015 [17:00:00]
21-12-2015 [08:00:00] / 21-12-2015 [17:00:00]
15-01-2016 [06:00:00] / 15-01-2016 [20:00:00]
19-01-2016 [06:00:00] / 19-01-2016 [20:00:00]
08-12-2016 [06:00:00] / 08-12-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Kalenbergplaats en Kalenbergpad, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Bouwwerkzaamheden nieuwbouw Lidl aan Heijhoefdreef
Extra: Gedurende deze periode wordt er beton gestort tbv uitbreidng Winkelcentrum
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Koningsoordlaan, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Koningsoordlaan, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
18-12-2015 [08:00:00] / 01-07-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Koningsoordlaan, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting Koningsoordlaan tussen Elvira en Raadhuisstraat ivm veiligheid
Extra: De gemeente voert de spoedafsluiting mede uit op verzoek van ProRail, om de veiligheid van gebruikers van de weg ?n spoorweg te waarborgen
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Smijersstraat, Lootsstraat, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Smijersstraat, Obrechtstraat, Van Anrooylaan, Lootsstraat, Zagwijnstraat, Averkampstraat, Obrechtstraat, Smijersstraat, Obrechtstraat, Zagwijnstraat, Corduwenerstraat, Averkampstraat, Wiertsstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [00:00:00] / 09-12-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Quirijnstok fase 1., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: herinrichting van diverse straten:
Obrechtstraat, Wiertsstraat, Lootsstraat, Zagwijnstraat, Smijersstraat, Corduwerstraat, Averkampstraat.
na zomer 2015 gaan de nutsen hun werkzaamheden uitvoeren. begin gaat de civiele aannemer het werk uitvoeren. dit duurt ca. 6 maanden.

Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Verhulstlaan, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Verhulstlaan, Verhulstlaan, Willem Pijperstraat, Verhulstlaan, Vermeulenstraat, Van der Horststraat, Hullebroeckstraat, Verheijstraat, Verhulstlaan, Diepenbrocklaan, Vermeulenstraat, Diepenbrocklaan, Hullebroeckstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [00:00:00] / 30-09-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Quirijnstok fase 2, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: herinrichting diverse straten:
Diepenbrocklaan, Verhulstlaan, Vermeulenstraat, Van der Horststraat, Verheijstraat en de Willem Pijperstraat.
Extra: Het werk bestaat uit het kappen en vervangen van bomen en groen, het verwijderen en vervangen van bestratingen en het vernieuwen van huis- en kolkaansluitingen van het riool. Daarnaast zal Enexis de gasleidingen in het gebied vernieuwen.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Bredaseweg, , Tilburg

Hinder
wegwerk
Locatie: Bredaseweg, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
18-01-2016 [08:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Bredaseweg, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: verplaatsing stuw in de "Donge
Extra: Tijdelijke verkeersmaatregelen voor het afsluiten van ??n rijstrook, in beide richtingen op de Bredasew ter hoogte van Villa Dongewijck t.b.v. verplaatsing stuw in de "Donge"
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Cinnaberhof, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Cinnaberhof, Kobaltstraat, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
18-01-2016 [08:00:00] / 13-05-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Umberstraat / Kobaltstraat e.o., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Umberstraat, Kobaltstraat, Sepiastraat, Purperstraat, Cinnaberhof, Sabelhof, Sinopelstraat
Extra: Werkzaamheden "Kleurenbuurt" Wandelbos. Enexis is nog op diverse plaatsen bezig met het vervangen van kabels en leidingen. Broeren BV gaat nadien de bestrating vervangen.
Werkvak Kobaltstraat vanaf Lage Witsiebaan afgesloten van 18 tot 29 januari
Werkvak Cinaberhof vanaf 18 januari deels afgesloten tot 12 februari
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: dvandijk@broerenbv.nl
Enschotsebaan, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Enschotsebaan, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
27-01-2016 [08:00:00] / 17-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Enschotsebaan waterleiding, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Vervangen van waterleiding door Brabant Water
Extra: Vervangen van een waterleiding aan de Enschotsebaan tussen Oud Lovenstraat en Zwartrijt
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: joost.claassen@brabantwater.nl; lodewijk.rous@bam.nl
Prinsenhoeven, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Havendijk, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [08:13:19] / 18-02-2016 [17:00:00]
15-02-2016 [08:00:00] / 16-03-2016 [17:00:00]
14-03-2016 [08:00:00] / 05-04-2016 [17:00:00]
05-04-2016 [08:00:00] / 19-04-2016 [17:00:00]
13-04-2016 [08:00:00] / 22-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Havendijk Noord, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: tussen de Lanciersstraat en Prinsenhoeven,
werkzaamheden vinden in 5 fases plaats
Extra: herinrichting havendijk noord geschiedt in 5 fases.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: cpw@tilburg.nl
Zevenheuvelenweg, , Tilburg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Zevenheuvelenweg, , Tilburg
Wanneer: Van                         Tot
10-02-2016 [08:00:00] / 11-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Zevenheuvelenweg, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: aanleg en verwijderen van een gasleiding
Extra: Werkzaamheden vinden plaats in het fietspad waarbij de fietsers over de rijbaan dienen te rijden. Verkeer van Midden Brabantweg ri. Swaardvenstraat wordt omgeleid.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: wil.van.haaren@tilburg.nl, walther.voets@bam.nl
Driehuizen, Hoogstraat, Moleneindstraat, Pater Visserslaan, RYKSWG, Uden, Veghel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A50,Li 121,0 tot A50,Li 117,5 Driehuizen, Hoogstraat, Moleneindstraat, Pater Visserslaan, RYKSWG, Uden, Veghel
Wanneer: Van                         Tot
14-02-2016 [08:00:00] / 14-02-2016 [09:30:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-210 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie D
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Wegafsluiting De Scheifelaar (Veghel)

Afsluiting
wegwerk
Locatie: De Scheifelaar 300 in Veghel, Veghel
Wanneer: De gehele dag van 01-09-2014 t/m 01-09-2020
Soort activiteit: Wegafsluiting
Contact publiek: Pieter Ebbing
Beleidsmedewerker Verkeer
140413
Documenten: Afsluiting De Scheifelaar 300

Tijdelijke fietsbrug over De Aa in Erp (gemeente Veghel)

Hinder
wegwerk
Locatie: Fietspad tussen Watermolenweg en Den Uil in Erp (gemeente Veghel), Veghel
Wanneer: De gehele dag van 25-03-2015 t/m 30-09-2016
Soort activiteit: Fietspad weer open. Fietsers rijden via een tijdelijke brug over De Aa
Brug Hackerom Keldonk afgesloten voor verkeer zwaarder dan 50 ton

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hackerom, Achterdijk in Keldonk (gemeente Veghel), Veghel
Wanneer: De gehele dag van 03-04-2015 t/m 30-09-2016
Soort activiteit: Beperping tijdelijk brug over De Aa van 50 ton
Documenten: VKM 50 ton

N617 N622 Interconnect Services Schijndel

Hinder
wegwerk
Locatie: Boschweg Eerdsebaan, Veghel
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [] / 11-03-2016 []
Soort activiteit: Kabels en Leidingen
N283 Gemeente Werkendam Adviesroute bouwverkeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Nieuwe Steeg, Dussen
Wanneer: De gehele dag van 01-11-2011 t/m 07-12-2017
HFD N283 Reconstructie wegvak Hank Meeuwen 283.06

Wanneer: van 23-04-2014 t/m 31-03-2016
Bouwrijp maken M.F.A. terrein

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hooftlanden Werkendam, Werkendam
Wanneer: De gehele dag van 25-01-2016 t/m 13-03-2016
Soort activiteit: Bouwrijp maken M.F.A. terrein
Contact publiek: Voor vragen of nadere informatie omtrent het project kunt u contact opnemen met de projectleider van het werk heer E(ngel) van der Stelt van de Unit Ruimte.
Hij is bereikbaar onder nummer 0183-507353 of via e-mail: engel.van.der.stelt@werkendam.nl
HFD N638 Randweg Zundert 638.04

Wanneer: van 06-06-2013 t/m 18-05-2016
N638 Randweg Zundert Onderhoudsperiode

Hinder
wegwerk
Locatie: Rucphenseweg, Bredaseweg, Zundert
Wanneer: Van                         Tot
18-11-2015 [] / 18-05-2016 []
Soort activiteit: Aanleg weg
Heigank, , Landgraaf

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Heigank, , Landgraaf
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2016 [00:00:00] / 01-07-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
BPL: Vrachtwagenverbod Heigank, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Verbod vrachtverkeer Heigank tijdens afsluiting N299
Afsluiting op weg,
Hoogstraat, PROV WG, UBACH OVER WORMS, Landgraaf Brunssum, Kerkrade, Landgraaf

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hoogstraat, PROV WG, UBACH OVER WORMS Provinciale weg, Brunssummerweg, Nieuwenhagenerweg, Hoogstraat, Nieuwenhagerheidestraat, PROV WG, UBACH OVER WORMS Nieuwenhagenerweg, Brunssummerweg, Provinciale weg, , Landgraaf Brunssum, Kerkrade, Landgraaf
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [00:00:00] / 19-05-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
BPL: afsluiting N299, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Reconstructie N299 in het kader van de BPL
Afsluiting op weg,
Sjpaans Kentje, R?tscherweg, , Landgraaf

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Sjpaans Kentje, R?tscherweg, , Landgraaf
Wanneer: Van                         Tot
29-01-2016 [13:00:00] / 15-11-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
BPL: R?tscherweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting R?tscherweg tussen Sjpaans Kentje en Groenstraat
Afsluiting op weg,
Allee, , Brunssum, Heerlen, Schinnen

Hinder
wegwerk
Locatie: Allee, , Brunssum, Heerlen, Schinnen
Wanneer: Van                         Tot
13-07-2015 [07:00:00] / 01-04-2016 [23:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
BPL: Bypass Allee ivm realisatie oostelijk viaduct, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Bouw viaduct oost
Hoogenboschweg, , Brunssum

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hoogenboschweg, , Brunssum
Wanneer: Van                         Tot
14-09-2015 [07:00:00] / 26-07-2016 [07:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
BPL: Hoogenboschweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting Hoogenboschweg tussen Bouwbergstraat en Boschstraat
Afsluiting op weg,
Vauputsweg, Schifferheidestraat, , Kerkrade

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Vauputsweg, Schifferheidestraat, , Kerkrade
Wanneer: Van                         Tot
31-08-2015 [07:00:00] / 17-06-2016 [21:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
BPL: Vauputsweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting Vauputsweg tussen Hammolenweg en Parkstraat
Afsluiting op weg,
Veldhofstraat, , Kerkrade

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Veldhofstraat, , Kerkrade
Wanneer: Van                         Tot
02-09-2015 [08:00:00] / 30-06-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Bouwactiviteiten Veldhofstraat, Overige
Omschrijving: Het ingebruik nemen van een rijbaanhelft t.b.v. een kraanopstelling op de Veldhoftsraat ter hoogte van perceel 70l
Extra: Deze rijbaanafzetting zal gedurende 1 x per week of zoveel meer dan strikt noodzakelijk geschieden op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Het verkeer wordt middels borden F05 en F06 van bijlage II Rvv over de andere rijstrook geleid. E.e.a. conform de bouwplaatst inrichting zoals door U, Dhr.Offermans aangeleverd. Deze toestemming geldt tot het moment dat deze weg zal worden gebruikt door de Provincie als omlediingsroute voor realisatie van de Buitenring. Dan zal er maatwerk moeten worden verricht.
Afsluiting op weg,
Dentgenbachweg, , Kerkrade

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Dentgenbachweg, , Kerkrade
Wanneer: Van                         Tot
05-10-2015 [00:00:00] / 14-11-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
BPL: Afsluiting Dentgenbachweg Vak 3 fase 1, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting Dentgenbachweg vak 3 fase 1 t.b.v.aanleg BPL
Afsluiting op weg,
Spoorzoeker, , Kerkrade

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Spoorzoeker, , Kerkrade
Wanneer: Van                         Tot
18-11-2015 [08:00:00] / 18-11-2020 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Spoorzoeker, Klein onderhoud wegen
Omschrijving: Het afsluiten van een gedeelte van de Spoorzoeker voor onbepaalde tijd.
Afsluiting op weg,
Parallelweg, , Kerkrade

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Parallelweg, , Kerkrade
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [00:00:00] / 01-07-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
BPL: afsluiting Parallelweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Definitief afsluiting Parallelweg
Afsluiting op weg,
Wauwelpad, , Kerkrade

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wauwelpad, , Kerkrade
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [00:00:00] / 01-07-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
BPL: afsluiting Wauwelpad, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting t.b.v. bouw viaduct t.h.v. het spoor en het nieuw te verbinden Wauwelpad. Afsluiting duurt tot medio 2017.
Afsluiting op weg,
Viaductweg, , Maastricht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Viaductweg, , Maastricht
Wanneer: Van                         Tot
18-08-2014 [07:00:00] / 31-07-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Afsluiting fietspad Viaductweg, Onderhoud fietspaden
Omschrijving: In verband met het aanpassen van het zuidelijke fietspad bij het spoorviaduct zal dit fietspad worden afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Volg de omleidingsroute.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Wielerbaan, , Maastricht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wielerbaan, , Maastricht
Wanneer: Van                         Tot
11-05-2015 [08:00:00] / 31-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Afsluiting Wielerbaan Groene Loper, Onderhoud fietspaden
Omschrijving: In verband met werkzaamheden aan de Wielerbaan zal deze worden afgesloten alle verkeer. (Brom)fietsers worden omgeleid via de Severentunnel.
Afsluiting op weg,
Brusselseweg, , Maastricht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Brusselseweg, , Maastricht
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [07:30:00] / 15-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Afsluiting Brusselseweg (ventweg), Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: In verband met onderhoudswerkzaamheden is de ventweg en het trottoir aan de Brusselseweg (huisnummer 436 tot 439 en 437 tot 441) gedurende de dag afgesloten (met uitzondering van het weekend) voor verkeer.
Afsluiting op weg,
Moorveldsberg, Snijdersberg, Cruisboomstraat, , Meerssen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Moorveldsberg, Snijdersberg, Cruisboomstraat, , Meerssen
Wanneer: Van                         Tot
20-04-2015 [08:00:00] / 16-10-2015 [17:00:00]
07-12-2015 [08:00:00] / 13-05-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Rioleringswerkzaamheden Moorveldsberg/Snijdersberg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Vervangingswerkzaamheden nutsbedrijven, relining riolering en asfaltvervanging
Afsluiting op weg,
Herkenberg, Volderstraat, Korte Raarberg, , Meerssen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Herkenberg, Volderstraat, Korte Raarberg, , Meerssen
Wanneer: Van                         Tot
06-07-2015 [08:00:00] / 05-08-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Rioleringswerkzaamheden Korte Raarberg, Vervanging riool
Omschrijving: In verband met vervangingswerkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de Korte Raarberg en Herkenberg zal deze worden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Volg de omleidingsroute.
Afsluiting op weg,
Kwietheuvel, , Venlo

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kwietheuvel, , Venlo
Wanneer: Van                         Tot
24-07-2015 [08:00:00] / 15-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Afsluiting Kwietheuvel i.v.m. bouwerkzaamheden en leggen kabels en leidingen, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Rond de Kwietheuvel vinden diverse bouwwerkzaamheden plaats. OOk dienen er kabels en leidingen verlegd te worden. De Kwietheuvel dient hiervoor afgesloten te worden
Afsluiting op weg,
Punter|32, , Lelystad

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Punter|32, Punter|29, Punter|30, Punter|32, Punter|25, Punter|25, Punter|26, Punter|31, Punter|30, Punter|32, , Lelystad
Wanneer: Van                         Tot
16-11-2015 [08:00:00] / 06-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Punter 25-32 Groot onderhoud, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Groot onderhoud aan verharding van Punter 25 tot 32
Extra: Ondanks een beoogde vertraging van een week in start uitvoering, gaat de aannemer toch een week eerder starten en wel op 16 november 2015. Aannemer verstuurt een bewonersbriefje.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. P. Roos 14-0320 of gemeente@Lelystad.nl
Tjalk|32, , Lelystad

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tjalk|32, Tjalk|30, Tjalk|42, Tjalk|30, Tjalk|31, , Lelystad
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [08:00:00] / 11-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Tjalk fase 10 groot onderhoud, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Tjalk fase 10 groot onderhoud
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. C. makine tel: 14-0320 of gemeente@lelystad.nl
Vogelbuurt / Biezenakker, Ulft

Hinder
wegwerk
Locatie: Tussen Hogeweg / Vogelzangweg / Oerseveld, Oude IJsselstreek
Wanneer: De gehele dag van 04-04-2011 t/m 31-12-2016
Soort activiteit: Herinrichting openbare ruimte na woningrenovatie en -sloop. De wegenstructuur wordt deels veranderd. Uitvoering in diverse deelprojecten
Contact publiek: Informatie over Vogelbuurt / Biezenakker
Tel: 0315 - 292 292 (op werkdagen)
Vogelbuurt / Biezenakker, Ulft

Wanneer: van 04-04-2011 t/m 31-12-2016
IJsselweg Terborg

Afsluiting
wegwerk
Locatie: tussen de Ettensestraat en de Slakweg., Oude IJsselstreek
Wanneer: Van                         Tot
07-09-2015 [00:00] / 31-08-2016 [24:00]
Soort activiteit: in verband met herinrichting en vervanging van de riolering wordt de gehele infrastructuur opgepakt. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
In week 37 (dit is de week van 7 september 2015) beginnen de eerste werkzaamheden. Gestart wordt met de kap van een aantal bomen tussen de Acerstraat en IJsselweg 20. Daarna zullen de Nutsbedrijven hoofdzakelijk in het trottoir werkzaamheden gaan verrichten. Aanwonenden worden door de aannemer op de hoogte gesteld van de exacte datum en de werkzaamheden rond hun woning of bedrijf.
Verkeersregelaars gaan tijdens het kappen van de bomen het doorgaande- en bestemmingsverkeer begeleiden. In geval van calamiteiten wordt het werkvak direct vrijgemaakt. Er is dan geen belemmering voor de hulpdiensten.
Contact publiek: Informatie over projecten of werken
Contactgegevens gemeente Oude IJsselstreek
Tel: (0315) 292 292 (op werkdagen)
Middelgraaf en Kerkstraat Ulft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: tussen de Weg achter de Blenk en de Burg. van Nispenstraat, Oude IJsselstreek
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2015 [00:00] / 19-02-2016 [24:00]
Soort activiteit: Rioolwerkzaamheden en herstraten.
Contact publiek: Informatie over projecten of werken
Contactgegevens gemeente Oude IJsselstreek
Tel: (0315) 292 292 (op werkdagen)
Omsteg Gendringen, Lupseweg Netterden, Driekoningenweg en de Holsterweg Varsselder, Stakenborgseweg Voorst en de Sturriskolkweg Varsseveld

Hinder
wegwerk
Locatie: Oude IJsselstreek
Wanneer: Van                         Tot
18-01-2016 [08:00] / 19-02-2016 [16:30]
Soort activiteit: Dunnen singels en opkronen bomen
Contact publiek: Contactgegevens gemeente Oude IJsselstreek
Tel: (0315) 292 292 (op werkdagen)
Informatie over projecten
F B Deurvorststraat, Ulft

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen J F Kennedyplein en Bongersstraat, Oude IJsselstreek
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [07:00] / 04-04-2016 [17:00]
Soort activiteit: Herinrichting / reconstructie.
Omleiding via de Keurkamer
Contact publiek: Contactgegevens gemeente Oude IJsselstreek
Tel: (0315) 292 292 (op werkdagen)
Informatie over projecten
Antoniusstraat, Bachstraat, Beethovenstraat, Bentinckstraat, Bergstraat, Bosboombroekerweg, Brakerweg, BUSBAAN, Chopinstraat, Delstraat, de Riette, de Wijn, Drabbelweg, Engelse Schans, Entinkweg, Europaweg, GROENLO, Hamelandweg, H?ndelstraat, Heringsaweg, Hiddinkdijk, Kerkhoflaan, Kerkstraat, Kloosterstraat, Koolweg, Landstraat, Lanneverweg, Lauwersdijk, LICHTENVOORDE, Lichtenvoordseweg, Lievelderweg, Manschotterweg, Mendelssohnstraat, Molenweg, Nieuwendijk, Nieuwstraat, Op t Hulshof, Op t Zand, Oude Lievelderweg, Pastoor Mientjesstraat, RAESFELTSTRAAT, Richterslaan, Scheidingsweg, Spiekersweg, Sweelinckstraat, Twente-Route, TWENTEROUTE, van Raesfeltstraat, Varsseveldseweg, Vicariestraat, Vivaldistraat, Winterswijkseweg, Zieuwentseweg, Zuivelstraat, Zwolseweg, Oost Gelre, Oude IJsselstreek

Hinder
wegwerk
Locatie: Van N18,Li 231,8 tot N18,Li 217,0 Antoniusstraat, Bachstraat, Beethovenstraat, Bentinckstraat, Bergstraat, Bosboombroekerweg, Brakerweg, BUSBAAN, Chopinstraat, Delstraat, de Riette, de Wijn, Drabbelweg, Engelse Schans, Entinkweg, Europaweg, GROENLO, Hamelandweg, H?ndelstraat, Heringsaweg, Hiddinkdijk, Kerkhoflaan, Kerkstraat, Kloosterstraat, Koolweg, Landstraat, Lanneverweg, Lauwersdijk, LICHTENVOORDE, Lichtenvoordseweg, Lievelderweg, Manschotterweg, Mendelssohnstraat, Molenweg, Nieuwendijk, Nieuwstraat, Op t Hulshof, Op t Zand, Oude Lievelderweg, Pastoor Mientjesstraat, RAESFELTSTRAAT, Richterslaan, Scheidingsweg, Spiekersweg, Sweelinckstraat, Twente-Route, TWENTEROUTE, van Raesfeltstraat, Varsseveldseweg, Vicariestraat, Vivaldistraat, Winterswijkseweg, Zieuwentseweg, Zuivelstraat, Zwolseweg, Oost Gelre, Oude IJsselstreek
Wanneer: Van                         Tot
12-02-2016 [20:00:00] / 15-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Oorzaak: Vervanging verkeerslichten en asfalt.
Fase: Project: DONO-WerkenvanDerden2015-TSN
Fase: Aanleg aansluiting
Hinder: Hindercategorie C: Weekendafsluiting N18 Hamelandweg (N313). Weg afgesloten voor het verkeer Groenlo richting Varsseveld.
Verkeer wordt omgeleid de N318 en N319 (Aalten/Winterswijk). Gele borden geven de juiste routes weer.
Hoofdstraat, Hortuslaan, Kerklaan, , Teylingen

Afsluiting
evenement
Locatie: Hoofdstraat, Hortuslaan, Kerklaan, , Teylingen
Wanneer: Van                         Tot
26-04-2014 [08:00:00] / 26-04-2014 [18:00:00]
27-04-2015 [07:00:00] / 27-04-2015 [23:00:00]
27-04-2016 [07:00:00] / 27-04-2016 [23:00:00]
27-04-2017 [07:00:00] / 27-04-2017 [23:00:00]
27-04-2018 [07:00:00] / 27-04-2018 [23:00:00]
27-04-2019 [07:00:00] / 27-04-2019 [23:00:00]
27-04-2020 [07:00:00] / 27-04-2020 [23:00:00]
Soort activiteit: Sassenheim, Koningsdag, vrijmarkt e.d., Evenement
Omschrijving: Sassenheim, Koningsdag, vrijmarkt e.d.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Herenweg, , Teylingen

Afsluiting
evenement
Locatie: Herenweg, , Teylingen
Wanneer: Van                         Tot
04-05-2014 [19:00:00] / 04-05-2014 [21:00:00]
04-05-2015 [19:00:00] / 04-05-2015 [21:00:00]
04-05-2016 [19:00:00] / 04-05-2016 [21:00:00]
04-05-2017 [19:00:00] / 04-05-2017 [21:00:00]
04-05-2018 [19:00:00] / 04-05-2018 [21:00:00]
04-05-2019 [19:00:00] / 04-05-2019 [21:00:00]
04-05-2020 [19:00:00] / 04-05-2020 [21:00:00]
Soort activiteit: Warmond Herenweg thv Laan v.Oostergeest, Evenement
Omschrijving: Warmond, kruising Herenweg-Ln.v.Oostergeest, Dodenherdenking
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Arjen Visser, tel. 0252-783562
Hoofdstraat, Wilhelminalaan, , Teylingen

Afsluiting
evenement
Locatie: Hoofdstraat, Wilhelminalaan, , Teylingen
Wanneer: Van                         Tot
04-05-2014 [19:00:00] / 04-05-2014 [21:00:00]
04-05-2015 [19:00:00] / 04-05-2015 [21:00:00]
04-05-2016 [19:00:00] / 04-05-2016 [21:00:00]
04-05-2017 [19:00:00] / 04-05-2017 [21:00:00]
04-05-2018 [19:00:00] / 04-05-2018 [21:00:00]
04-05-2019 [19:00:00] / 04-05-2019 [21:00:00]
04-05-2020 [19:00:00] / 04-05-2020 [21:00:00]
Soort activiteit: Sassenheim, Hoofdstraat-Wilhelminalaan, dodenherdenking, Evenement
Omschrijving: Sassenheim, Hoofdstraat-Wilhelminalaan, dodenherdenking bij het monument
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Arjen Visser, tel. 0252-783562
Teylingerlaan, Teijlingerlaan, Hoofdstraat, , Teylingen

Afsluiting
evenement
Locatie: Teylingerlaan, Teijlingerlaan, Hoofdstraat, Westerstraat, , Teylingen
Wanneer: Van                         Tot
20-06-2014 [08:00:00] / 20-06-2014 [23:55:00]
21-06-2014 [08:00:00] / 21-06-2014 [17:00:00]
20-06-2015 [08:00:00] / 20-06-2015 [17:00:00]
20-06-2015 [08:00:00] / 20-06-2015 [23:55:00]
18-06-2016 [08:00:00] / 18-06-2016 [17:00:00]
17-06-2017 [08:00:00] / 17-06-2017 [17:00:00]
16-06-2018 [08:00:00] / 16-06-2018 [17:00:00]
15-06-2019 [08:00:00] / 15-06-2019 [17:00:00]
Soort activiteit: Sassenheim, Teijlingerlaan, afgesloten , Evenement
Omschrijving: Sassenheim, Teijlingerlaan, harddraverij
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Arjen Visser, tel. 0252-783562
Kerklaan, Voorhavenkwartier, , Teylingen

Afsluiting
evenement
Locatie: Kerklaan, Voorhavenkwartier, Kerklaan, Boschplein, , Teylingen
Wanneer: Van                         Tot
19-04-2015 [08:00:00] / 19-04-2015 [19:00:00]
04-10-2015 [08:00:00] / 04-10-2015 [19:00:00]
17-04-2016 [08:00:00] / 17-04-2016 [19:00:00]
02-10-2016 [08:00:00] / 02-10-2016 [19:00:00]
Soort activiteit: Sassenheim Kerklaan/Voorhavenkwartier markt, Markt
Omschrijving: Sassenheim Kerklaan/Voorhavenkwartier voorjaars- en najaarsmarkt
Afsluiting op weg,
Dorpsstraat, , Teylingen

Afsluiting
evenement
Locatie: Dorpsstraat, Burgemeester Sch?lvinckstraat, Vrouw Bakkersdam, , Teylingen
Wanneer: Van                         Tot
27-04-2015 [09:00:00] / 27-04-2015 [20:00:00]
27-04-2016 [09:00:00] / 27-04-2016 [20:00:00]
27-04-2017 [09:00:00] / 27-04-2017 [20:00:00]
27-04-2018 [09:00:00] / 27-04-2018 [20:00:00]
27-04-2019 [09:00:00] / 27-04-2019 [20:00:00]
27-04-2020 [09:00:00] / 27-04-2020 [20:00:00]
Soort activiteit: Warmond Koningsdag afsluiting, Evenement
Omschrijving: Warmond Koningsdag afsluiting (spelen en braderie)
Afsluiting op weg,
Dorpsstraat, , Teylingen

Afsluiting
evenement
Locatie: Dorpsstraat, Burgemeester Sch?lvinckstraat, Dorpsstraat, , Teylingen
Wanneer: Van                         Tot
13-12-2015 [08:00:00] / 13-12-2015 [17:00:00]
05-05-2016 [08:00:00] / 05-05-2016 [17:00:00]
16-05-2016 [08:00:00] / 16-05-2016 [17:00:00]
12-06-2016 [08:00:00] / 12-06-2016 [17:00:00]
19-06-2016 [08:00:00] / 19-06-2016 [17:00:00]
10-07-2016 [08:00:00] / 10-07-2016 [17:00:00]
28-08-2016 [08:00:00] / 28-08-2016 [17:00:00]
18-12-2016 [08:00:00] / 18-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Warmond Dorpsstraat - kunstmarkten, Markt
Omschrijving: Warmond Dorpsstraat - kunstmarkten
Afsluiting op weg,
Dorpsstraat, , Teylingen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Dorpsstraat, , Teylingen
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00:00] / 01-04-2016 [18:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Dorpsstraat Warmond afsluiting, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Dorpsstraat Warmond nutswerkzaamheden Liander, tussen Meerrustlaan en Burg.Ketelaarstraat. Wordt gefaseerd. Voetgangers kunnen het werk passeren.
Afsluiting op weg,
N18 / N313, Lichtenvoorde

Hinder
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van kruising Europaweg / Hamelandweg, Oost Gelre
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00] / 26-02-2016 [17:00]
Soort activiteit: Als onderdeel van de verbeteringen aan de N18 wordt de kruising opnieuw ingericht. Hierbij kan het verkeer met uitzondering van een nacht en twee weekendafsluiting gebruik blijven maken van de kruising. Door de verkeersmaatregelen is het mogelijk dat er hinder / vertraging optreed en er ter hoogte van de kruising minder verkeersruimte beschikbaar is
Contact publiek: Provincie Gelderland Provincieloket Tel: 026-359 99 99 provincieloket@gelderland.nl
Kruising N18 / N313

Wanneer: van 04-01-2016 t/m 26-02-2016
N18/N313, Lichtenvoorde

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van kruising N18 met N313, Oost Gelre
Wanneer: Van                         Tot
12-02-2016 [21:00] / 15-02-2016 [06:00]
Soort activiteit: Noordelijke deel van de kruising wordt heringericht. Hierdoor is er op de N18 enkel verkeer in noordelijke richting (Varsseveld - Groenlo) mogelijk Vanaf de N313 kan enkel richting Groenlo gereden worden. Vanaf de N18 is de N313 niet bereikbaar. Omleidingen worden met borden aangegeven.
Contact publiek: Provincie Gelderland Provincieloket Tel: 026-359 99 99 provincieloket@gelderland.nl
Provincialeweg, , Koggenland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Koggenland
Wanneer: Van                         Tot
18-03-2015 [20:00:00] / 19-03-2015 [05:00:00]
19-03-2015 [20:00:00] / 20-03-2015 [05:00:00]
20-03-2015 [05:00:00] / 31-12-2016 [20:00:00]
20-03-2015 [20:00:00] / 21-03-2015 [05:00:00]
Soort activiteit: N243/N23 - Aanleg en in stand houden werkinvoeger t.b.v. zandtransport., Overige
Omschrijving: N243/N23 - Aanleg en in stand houden werkinvoeger t.b.v. zandtransport.
Afsluiting op weg,
Braken, , Koggenland

Hinder
wegwerk
Locatie: Braken, , Koggenland
Wanneer: Van                         Tot
22-06-2015 [20:00:00] / 23-06-2015 [05:00:00]
23-06-2015 [05:00:00] / 31-12-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N507/N23 - Aanleg en in stand houden werkuitvoeger t.b.v. zandtransport., Overige
Omschrijving: N507/N23 - Aanleg en in stand houden werkuitvoeger t.b.v. zandtransport.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.
Provincialeweg, , Koggenland

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Koggenland
Wanneer: Van                         Tot
22-06-2015 [20:00:00] / 23-06-2015 [05:00:00]
23-06-2015 [05:00:00] / 31-12-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N243/N23 - Aanbrengen + in stand houden van werk in- en uitvoegers., Overige
Omschrijving: N243/N23 - Aanbrengen + in stand houden van werk in- en uitvoegers.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.
Burgemeester Kooimanweg, , Koggenland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Burgemeester Kooimanweg, , Koggenland
Wanneer: Van                         Tot
06-07-2015 [07:00:00] / 13-07-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Groot onderhoud asfalt Burgemeester Kooimanweg Koggenland, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Groot onderhoud asfalt Burgemeester Kooimanweg Koggenland
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Koggenland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Koggenland
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [05:29:39] / 31-07-2016 [20:00:00]
06-11-2015 [18:30:00] / 09-11-2015 [05:00:00]
Soort activiteit: N247/N23 - Werkzaamheden nieuwe aansluiting N247 Scharwoude/Avenhorn op Rijksweg A7., Overige
Omschrijving: N247/N23 - Werkzaamheden nieuwe aansluiting N247 Scharwoude/Avenhorn op Rijksweg A7.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
Braken, , Koggenland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Braken, , Koggenland
Wanneer: Van                         Tot
07-12-2015 [23:31:17] / 30-06-2016 [20:00:00]
Soort activiteit: N507/N23 - aanbrengen en in stand houden barrier + bouw in- / uitrit., Overige
Omschrijving: N507/N23 - aanbrengen en in stand houden barrier + bouw in- / uitrit.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
Braken, , Koggenland

Hinder
wegwerk
Locatie: Braken, , Koggenland
Wanneer: Van                         Tot
21-01-2016 [07:00:00] / 19-08-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: N507/N23 - Plaatsen bermafzetting (geleidebakens) + bebording tbv werk in- en uitritten bij Vredemakersweg., Overige
Omschrijving: N507/N23 - Plaatsen bermafzetting (geleidebakens) + bebording tbv werk in- en uitritten bij Vredemakersweg.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.
Hoeksekade, , Lansingerland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hoeksekade, , Lansingerland
Wanneer: Van                         Tot
14-09-2015 [07:00:00] / 11-03-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Hoeksekade I, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: In de Hoeksekade worden de kabels en leidingen tbv gas, water en elektra vervangen. De werkzaamheden vinden plaats in de trottoir en de groenvoorzieningen tussen het trottoir en de parkeervakken. Er wordt gestart aan de noordzijde en gewerkt van de oost- naar de westzijde, waarna verder wordt gegaan aan de zuidzijde en gewerkt wsordt van west naar oost. Er vinden geen wegafsluitingen plaats. Wel is het soms noodzakelijk dat parkeerplaatsen worden afgezet.
Afsluiting op weg,
Noordersingel, , Lansingerland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Noordersingel, , Lansingerland
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 19-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Noordersingel, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Er wordt gewerkt aan de riolering en het wordt heringericht. Het kruispunt met zuidelijke aansluiting Oesterstraat is ook dicht. Het kruispunt met de Pastoor Verburghweg is open. Per dag wordt 25 meter opengebroken en dit is aan het eind van de werkdag weer dicht. Ten zuidwesten van de Pastoor Verburghweg ligt een fietspad dat geschikt is gemaakt om met voertuigen bij het doodlopende deel van de Noordersingel en de Oesterstraat/Robbenstraat te kunnen komen.
Afsluiting op weg,
Rondom, , Lansingerland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Rondom, , Lansingerland
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 08-03-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Rondom II, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het Rondom is afgesloten ter hoogte van het parkeerterrein tot de Dorpsstraat/Julianalaan vanwege een herinrichting. Doorgaand verkeer door het Rondom is NIET mogelijk. Hulpdiensten kunnen NIET door het werk heenrijden. Mogelijk volgen er ook nog werkzaamheden aan het kruispunt Rondom - Julianalaan.
Afsluiting op weg,
Petuniaweg, , Lansingerland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Petuniaweg, , Lansingerland
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [07:00:00] / 11-03-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Petuniaweg, Overige
Omschrijving: De Petuniaweg is direct ten zuiden van de Hyacintweg volledig afgesloten vanwege de aanleg van een gemaal. Geldt ook voor de hulpdiensten. Brom-/fietsers kunnen langs het werk.
Afsluiting op weg,
Stationstraat, Dorpstraat, , Leudal

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Stationstraat, Dorpstraat, , Leudal
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [00:00:00] / 12-08-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Reconstructie Dorpstraat/Stationstraat te Baexem, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Reconstructie Dorpstraat/Stationstraat te Baexem
Afsluiting op weg,
Parallelweg A2, , Maasgouw

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Parallelweg A2, , Maasgouw
Wanneer: Van                         Tot
14-12-2015 [08:00:00] / 15-12-2015 [17:00:00]
19-09-2016 [08:00:00] / 23-09-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Onderhoud Paralellweg A2, Klein onderhoud wegen
Omschrijving: Onderhoud Geluidsscherm door Rijkswaterstaat
afsluiting van 20.30 uur tot 5.00 uur
Afsluiting op weg,
N272 Beek en Donk tot Elsendorp

Afsluiting
wegwerk
Locatie: N272 Beek en Donk tot Elsendorp, Gemert-Bakel
Wanneer: Van                         Tot
16-10-2015 [19:00] / 19-10-2015 [06:00]
26-10-2015 [08:00] / 29-10-2015 [17:00]
02-11-2015 [08:00] / 04-11-2015 [17:00]
09-11-2015 [08:00] / 13-11-2015 [17:00]
16-11-2015 [08:00] / 20-11-2015 [17:00]
21-03-2016 [] / 02-04-2016 []
Soort activiteit: N272 Beek en Donk tot Elsendorp
N640 N641 Aanleg ZOO

Hinder
wegwerk
Locatie: Halderberge
Wanneer: Van                         Tot
07-07-2014 [] / 29-07-2016 []
Soort activiteit: Asfaltering / wegverharding
HFD N640 N641 Zuidelijk Omlegging Oudenbosch 641.02

Wanneer: van 07-07-2014 t/m 29-07-2016
HFD N641 Reconstructie Hfdrijbaan en fietspad 641.04

Wanneer: van 21-10-2014 t/m 25-04-2016
N641 Reconstructie Hfdrijbaan en Fietspad

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kralen, Oud Gastel, Halderberge
Wanneer: Van                         Tot
07-09-2015 [] / 15-04-2016 []
Soort activiteit: Reconstructie hoofdrijbaan en fietspad
N640 Aanleg rotonde Bosschendijk

Hinder
wegwerk
Locatie: Bosschendijk Oudenbosch, Halderberge
Wanneer: Van                         Tot
01-12-2015 [09:00] / 31-03-2016 [16:00]
Soort activiteit: Herinrichting
N641 ZOO Aanleg rotonde Kuivezand

Hinder
wegwerk
Locatie: Kuivezand Oud Gastel, Halderberge
Wanneer: Van                         Tot
02-12-2015 [09:00] / 30-04-2016 [16:00]
Soort activiteit: Herinrichting
N641 Ziggo Oud Gastel

Hinder
wegwerk
Locatie: Halderberge
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [] / 26-02-2016 []
N641 Fase 5 Reconstructie Parallelweg Steenstraat

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kralen Oud Gastel, Halderberge
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [] / 01-03-2016 []
Soort activiteit: Reconstructie hoofdrijbaan fase 4b
Den Oeiep, Cuijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Den Oeiep t.hv. aansluiting Irenestraat, Cuijk
Wanneer: De gehele dag van 15-12-2015 t/m 04-03-2016
Soort activiteit: Herinrichting
Contact publiek: Gemeente Cuijk
Heggerank

Afsluiting
wegwerk
Locatie: werkzaamheden aan de Heggerank (tussen de hoek Heggerank/Bostulp en Heggerank/Potbeker) wordt de rijbaan afgesloten., Cuijk
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [07:00] / 11-01-2016 [17:00]
12-01-2016 [07:00] / 12-01-2016 [17:00]
13-01-2016 [07:00] / 13-01-2016 [17:00]
14-01-2016 [07:00] / 14-01-2016 [17:00]
15-01-2016 [07:00] / 15-01-2016 [17:00]
18-01-2016 [07:00] / 18-01-2016 [17:00]
19-01-2016 [07:00] / 19-01-2016 [17:00]
20-01-2016 [07:00] / 20-01-2016 [17:00]
21-01-2016 [07:00] / 21-01-2016 [17:00]
22-01-2016 [07:00] / 22-01-2016 [17:00]
25-01-2016 [07:00] / 25-01-2016 [17:00]
26-01-2016 [07:00] / 26-01-2016 [17:00]
27-01-2016 [07:00] / 27-01-2016 [17:00]
28-01-2016 [07:00] / 28-01-2016 [17:00]
29-01-2016 [07:00] / 29-01-2016 [17:00]
01-02-2016 [07:00] / 01-02-2016 [17:00]
02-02-2016 [07:00] / 02-02-2016 [17:00]
03-02-2016 [07:00] / 03-02-2016 [17:00]
04-02-2016 [07:00] / 04-02-2016 [17:00]
05-02-2016 [07:00] / 05-02-2016 [17:00]
10-02-2016 [07:00] / 10-02-2016 [17:00]
11-02-2016 [07:00] / 11-02-2016 [17:00]
12-02-2016 [07:00] / 12-02-2016 [17:00]
15-02-2016 [07:00] / 15-02-2016 [17:00]
16-02-2016 [07:00] / 16-02-2016 [17:00]
17-02-2016 [07:00] / 17-03-2016 [17:00]
18-02-2016 [07:00] / 18-02-2016 [17:00]
19-02-2016 [07:00] / 19-02-2016 [17:00]
22-02-2016 [07:00] / 22-02-2016 [17:00]
23-02-2016 [07:00] / 23-02-2016 [17:00]
24-02-2016 [07:00] / 24-02-2016 [17:00]
25-02-2016 [07:00] / 25-02-2016 [17:00]
26-02-2016 [07:00] / 26-02-2016 [17:00]
29-02-2016 [07:00] / 29-02-2016 [17:00]
01-03-2016 [07:00] / 01-03-2016 [17:00]
02-03-2016 [07:00] / 02-03-2016 [17:00]
03-03-2016 [07:00] / 03-03-2016 [17:00]
04-03-2016 [07:00] / 04-03-2016 [17:00]
Soort activiteit: Kappen bomen
Contact publiek: http://www.cuijk.nl
Bouwwerkzaamheden fa. Rook

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Haven, Steenwijkerland
Wanneer: Van                         Tot
12-08-2015 [07:00] / 15-04-2016 [17:00]
Contact publiek: Gemeente Steenwijkerland
Kooibrug, Scheerwolde

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van Kooibrug over Steenwijkerdiep, Steenwijkerland
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [07:00] / 01-04-2016 [17:00]
Soort activiteit: Renovatie Kooibrug. Het brugdek wordt vervangen. Door de plaatsing van een tijdelijke noodbrug is de brug gestremd voor vrachtverkeer en voertuigen hoger dan 3 meter van 30 november 2015 tot en met 1 april 2016. Er is een omleiding ingesteld. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de brug
Contact publiek: De heer S. Top tel. 14 0521.
Veneweg, Wanneperveen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen huisnummer 156 (komgrens) en Lozedijk, Steenwijkerland
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00] / 01-04-2016 [17:00]
Soort activiteit: Herinrichting. Fase 2 groot onderhoud Veneweg Wanneperveen
Contact publiek: Tel. 14 0521
N285 Brabant Water Zevenbergen

Hinder
wegwerk
Locatie: De Langeweg Zevenbergen, Moerdijk
Wanneer: Van                         Tot
03-02-2016 [09:00] / 22-04-2016 [15:00]
Soort activiteit: Kabels en Leidingen
Prins Hendrikstraat, Gasthuisstraat, Molenstraat, Prins Bernhardstraat, Doktersweg, , Echt-Susteren

Afsluiting
evenement
Locatie: Prins Hendrikstraat, Gasthuisstraat, Molenstraat, Prins Bernhardstraat, Doktersweg, Weidestraat, Mussenstraat, , Echt-Susteren
Wanneer: Van                         Tot
06-09-2015 [00:00:00] / 06-09-2015 [17:00:00]
06-09-2015 [00:00:00] / 06-09-2015 [19:00:00]
04-09-2016 [00:00:00] / 04-09-2016 [17:00:00]
03-09-2017 [00:00:00] / 03-09-2017 [17:00:00]
02-09-2018 [00:00:00] / 02-09-2018 [17:00:00]
01-09-2019 [00:00:00] / 01-09-2019 [17:00:00]
06-09-2020 [00:00:00] / 06-09-2020 [17:00:00]
Soort activiteit: Kernenomloop Echt-Susteren, Wielerwedstrijd
Omschrijving: Wielerevenement voor groot en klein.
Afsluiting op weg,
Parallelweg, , Sittard-Geleen Echt-Susteren, Sittard-Geleen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Parallelweg, Verloren van Themaatweg, Ankersweg, Aldenhofweg, Sluisweg, Julianalaan, , Sittard-Geleen Echt-Susteren, Sittard-Geleen
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [08:00:00] / 29-07-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Grensmaas, Werkzaamheden vaarweg
Omschrijving: Project Grensmaas, hierdoor Parallelweg half jaar afgesloten
Afsluiting op weg,
Bellweg, Voltaweg, Pascalweg, Nobelweg, , Echt-Susteren

Afsluiting
evenement
Locatie: Bellweg, Voltaweg, Pascalweg, Nobelweg, , Echt-Susteren
Wanneer: Van                         Tot
14-02-2016 [08:00:00] / 14-02-2016 [15:00:00]
21-02-2016 [08:00:00] / 21-02-2016 [15:00:00]
28-02-2016 [08:00:00] / 28-02-2016 [15:00:00]
06-03-2016 [08:00:00] / 06-03-2016 [15:00:00]
13-03-2016 [08:00:00] / 13-03-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Trainingsritten Stichting kernenomloop Echt-Susteren, Wielerwedstrijd
Omschrijving: Het houden van trainingsritten wielrennen
Extra: Stichting kernenomloop Echt-Susteren
p/a dhr F. Schreurs
Duindoornstraat 11
6101 MP Echt
Afsluiting op weg,
Weekmarkt

Afsluiting
evenement
Locatie: Tussen Adelstraat en Patronaatstraat, Drimmelen
Wanneer: 591 woensdag(en) tussen 08:00 en 13:00
Soort activiteit: Weekmarkt
Loo, RYKSWG, Bernheze

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A50,Li 129,1 tot A50,Li 127,0 Loo, RYKSWG, Bernheze
Wanneer: Van                         Tot
14-02-2016 [08:00:00] / 14-02-2016 [09:30:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-210 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie D
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 3 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
NISTELRODE 15, Noorderbaan, RYKSWG, Bernheze

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A50,d 128,54 tot A50,d 128,25 NISTELRODE 15, Noorderbaan, RYKSWG, Bernheze
Wanneer: Van                         Tot
14-02-2016 [07:30:00] / 14-02-2016 [09:30:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een toe- en/of afrit
Hinder: Hindercategorie D
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijbaan, 1 rijstroken gesloten
0 rijstroken beschikbaar
(normaliter 1 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Activiteiten OHD Raadhuisstraat Beilen

Afsluiting
evenement
Locatie: Raadhuisstraat Beilen, Midden-Drenthe
Wanneer: Van                         Tot
08-07-2014 [11:00] / 08-07-2014 [17:00]
15-07-2014 [11:00] / 15-07-2014 [17:00]
22-07-2014 [11:00] / 22-07-2014 [17:00]
29-07-2014 [11:00] / 29-07-2014 [17:00]
05-08-2014 [11:00] / 05-08-2020 [17:00]
12-08-2014 [11:00] / 12-08-2014 [17:00]
13-09-2014 [11:00] / 13-09-2014 [17:00]
14-10-2014 [11:00] / 14-10-2014 [17:00]
Soort activiteit: Zomermarkten Dinsdag
8, 15, 22, 29 juli , 5, 12 augustus
Zaterdag 13 september Braderie
Dinsdag 14 oktober Najaarsmarkt
Contact publiek: wegwerkmeldingen
tel: (0593) 53 92 22
Julianastraat, Beatrixstraat, Irenestraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Julianastraat, Beatrixstraat, Irenestraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
30-04-2011 [08:00:00] / 30-04-2011 [17:00:00]
26-04-2014 [00:00:00] / 26-04-2014 [23:59:00]
27-04-2015 [08:00:00] / 27-04-2015 [17:00:00]
27-04-2016 [08:00:00] / 27-04-2016 [17:00:00]
27-04-2017 [08:00:00] / 27-04-2017 [17:00:00]
27-04-2018 [08:00:00] / 27-04-2018 [17:00:00]
27-04-2019 [08:00:00] / 27-04-2019 [17:00:00]
27-04-2020 [08:00:00] / 27-04-2020 [17:00:00]
Soort activiteit: Poeldijk - Koningsdag, Evenement
Omschrijving: Koningsdag van 08:00 tot 13:00 uur.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Sander van Wijngaarden, gemeente Westland, tel: 0174 672 240
Groenelaan, Klipper, Poeldijksepad, Endeldijk, Dijkstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Groenelaan, Klipper, Poeldijksepad, Endeldijk, Dijkstraat, Elisabethvloed, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
09-06-2011 [08:00:00] / 09-06-2011 [17:00:00]
28-06-2012 [07:00:00] / 28-06-2012 [19:00:00]
27-06-2013 [10:00:00] / 27-06-2013 [22:00:00]
26-06-2014 [10:00:00] / 26-06-2014 [22:00:00]
25-06-2015 [10:00:00] / 25-06-2015 [22:00:00]
30-06-2016 [09:00:00] / 30-06-2016 [23:00:00]
11-06-2017 [08:00:00] / 30-06-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Honselersdijk - Ronde van Honselersdijk (wielerronde), Evenement
Omschrijving: Afsluiting van enkele straten i.v.m. de wielerronde van 10.00 - 22.00 uur. Start en finish is in de Dijkstraat.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Dijkstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Dijkstraat, Dijkstraat, Hofstraat, Hertenlaan, Valkehorst, Patrijslaan, Achter de Bergen, Prinsegracht, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
10-06-2011 [08:00:00] / 11-06-2011 [17:00:00]
29-06-2012 [05:00:00] / 30-06-2012 [14:00:00]
26-06-2014 [13:00:00] / 28-06-2014 [18:00:00]
25-06-2015 [00:00:00] / 27-06-2015 [23:59:00]
30-06-2016 [08:00:00] / 02-07-2016 [17:00:00]
11-06-2017 [08:00:00] / 10-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Honselersdijk - Feestweek, Evenement
Omschrijving: Afsluiting Dijkstraat i.v.m. feestweek Honselersdijk.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: 0174 672 120
Prinses Marianneplein, Prins Mauritsstraat, Tuindersweg, Korte Kruisweg, Willem III straat, Waldeck Pyrmontstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Prinses Marianneplein, Prins Mauritsstraat, Tuindersweg, Korte Kruisweg, Willem III straat, Waldeck Pyrmontstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
30-06-2011 [08:00:00] / 30-06-2011 [17:00:00]
14-06-2012 [07:00:00] / 14-06-2012 [19:00:00]
03-07-2013 [10:00:00] / 03-07-2013 [22:00:00]
23-07-2014 [10:00:00] / 23-07-2014 [22:00:00]
22-07-2015 [10:00:00] / 22-07-2015 [22:00:00]
11-07-2016 [08:00:00] / 31-07-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Maasdijk - Wielerronde van Maasdijk, Evenement
Omschrijving: Afsluiting diverse straten i.v.m. wielerronde. Start en finish Korte Kruisweg / Nassaustraat.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Karel Doormanweg, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Karel Doormanweg, Van Luikstraat, Prins Willem III-plein, Karel Doormanweg, Michiel de Ruijterstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
30-06-2011 [08:00:00] / 30-06-2011 [17:00:00]
02-07-2011 [08:00:00] / 02-07-2011 [17:00:00]
20-06-2012 [21:00:00] / 20-06-2012 [21:00:00]
28-06-2013 [00:00:00] / 06-07-2013 [23:59:00]
27-06-2014 [00:00:00] / 05-07-2014 [23:59:00]
26-06-2015 [00:00:00] / 04-07-2015 [23:59:00]
27-06-2016 [08:00:00] / 01-07-2016 [17:00:00]
11-06-2017 [08:00:00] / 10-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Ter Heijde - Feestweek (Dorpsfeest), Evenement
Omschrijving: Afsluiting diverse straten i.v.m. dorpsfeest.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Sander van Wijngaarden, gemente Westland, tel: (0174) 672 240
Rederijkerslaan, Gasthuislaan, Vreeburghlaan, Albert Schweitzerlaan, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Rederijkerslaan, Gasthuislaan, Vreeburghlaan, Albert Schweitzerlaan, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
06-07-2011 [08:00:00] / 06-07-2011 [17:00:00]
04-07-2012 [07:00:00] / 04-07-2012 [19:00:00]
10-07-2013 [10:00:00] / 10-07-2013 [22:00:00]
09-07-2014 [10:00:00] / 09-07-2014 [22:00:00]
08-07-2015 [09:00:00] / 08-07-2015 [23:00:00]
06-07-2016 [09:00:00] / 06-07-2016 [23:00:00]
01-07-2017 [08:00:00] / 20-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: 's-Gravenzande - Ronde van 's-Gravenzande (wielerronde), Evenement
Omschrijving: Afsluiting enkele straten i.v.m. de wielerronde van 10.00 - 22.00 uur. Start en finish op Gasthuislaan / Vreeburghlaan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Van Geeststraat, Langestraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Van Geeststraat, Langestraat, Pijperplein, Zandeveltplein, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
06-07-2011 [08:00:00] / 09-07-2011 [17:00:00]
09-07-2014 [00:00:00] / 13-07-2014 [23:59:00]
09-07-2015 [00:00:00] / 11-07-2015 [23:59:00]
06-07-2016 [08:00:00] / 10-07-2016 [17:00:00]
01-07-2017 [08:00:00] / 20-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: 's-Gravenzande - Feestweek (Kermis), Evenement
Omschrijving: Afsluiting van het Zandeveltplein, Pijperplein en van Geeststraat i.v.m. de kermis.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: B. Douma, tel: 06 5466 5515
Acaciastraat, Hortensiastraat, Kerkpad, Herenstraat, Kerkplein, Choorstraat, Burgemeester Kampsch?erstraat, Van Bemmellaan, Burg. Woutersplein, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Acaciastraat, Hortensiastraat, Kerkpad, Herenstraat, Kerkplein, Choorstraat, Burgemeester Kampsch?erstraat, Van Bemmellaan, Burg. Woutersplein, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
20-07-2011 [08:00:00] / 20-07-2011 [17:00:00]
18-07-2012 [07:00:00] / 18-07-2012 [19:00:00]
17-07-2013 [10:00:00] / 17-07-2013 [22:00:00]
16-07-2014 [10:00:00] / 16-07-2014 [22:00:00]
15-07-2015 [10:00:00] / 15-07-2015 [22:00:00]
20-07-2016 [09:00:00] / 20-07-2016 [23:00:00]
01-06-2017 [08:00:00] / 30-06-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Monster - Wielerdag van Monster (wielerronde), Evenement
Omschrijving: Afsluiting diverse straten i.v.m. de wielerronde van 09.00 - 23.00 uur. Start en finish is op de Acaciastraat.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Acaciastraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Acaciastraat, Burg. Woutersplein, Kerkplein, Molenstraat, Molenerf, Acaciastraat, Zeestraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
22-07-2011 [08:00:00] / 23-07-2011 [17:00:00]
17-07-2012 [14:00:00] / 22-07-2012 [03:00:00]
19-07-2013 [00:00:00] / 20-07-2013 [23:59:00]
18-07-2014 [00:00:00] / 19-07-2014 [23:59:00]
17-07-2015 [06:00:00] / 18-07-2015 [22:00:00]
20-07-2016 [08:00:00] / 23-07-2016 [17:00:00]
01-07-2017 [08:00:00] / 31-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Monster - Feestweek, Evenement
Omschrijving: Afsluiting diverse straten i.v.m. feestweek Monster.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Milan van der Wel, BIZ Winkelgebied kern Monster, tel: 06 1888 5688
Jan Barendselaan, Verburghlaan, Kerklaan, Rijsenburgerweg, Voorstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Jan Barendselaan, Verburghlaan, Kerklaan, Rijsenburgerweg, Voorstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
24-07-2011 [08:00:00] / 24-07-2011 [17:00:00]
22-07-2012 [07:00:00] / 22-07-2012 [19:00:00]
21-07-2013 [00:00:00] / 21-07-2013 [23:59:00]
27-07-2014 [07:00:00] / 27-07-2014 [23:00:00]
26-07-2015 [00:00:00] / 26-07-2015 [23:59:00]
24-07-2016 [11:00:00] / 24-07-2016 [21:30:00]
11-07-2017 [08:00:00] / 31-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Poeldijk - Ronde van Poeldijk (wielerronde), Evenement
Omschrijving: Wielerronde van 11.00 - 21.30 uur. Start en finish op Jan Barendselaan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Plein, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Plein, Vliethof, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
25-07-2011 [09:00:00] / 30-07-2011 [08:30:00]
25-07-2012 [05:00:00] / 28-07-2012 [14:00:00]
24-07-2013 [00:00:00] / 27-07-2013 [23:59:00]
30-07-2014 [00:00:00] / 02-08-2014 [23:59:00]
29-07-2015 [00:00:00] / 01-08-2015 [23:59:00]
27-07-2016 [00:00:00] / 30-07-2016 [23:59:00]
11-07-2017 [08:00:00] / 31-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Wateringen - Kermis (Plein/Vliethof), Evenement
Omschrijving: Afsluiting Plein en Vliethof i.v.m. kermis en verplaatsing weekmarkt.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Kerklaan, Willem III straat, Harry Hoekstraat, Dr. Schaepmanstraat, Julianastraat, Hofzicht, Ten hove, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Kerklaan, Willem III straat, Harry Hoekstraat, Dr. Schaepmanstraat, Julianastraat, Hofzicht, Ten hove, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
27-07-2011 [12:00:00] / 31-07-2011 [10:30:00]
26-07-2012 [04:00:00] / 26-07-2012 [19:00:00]
25-07-2013 [00:00:00] / 25-07-2013 [23:59:00]
31-07-2014 [08:00:00] / 31-07-2014 [23:00:00]
30-07-2015 [10:00:00] / 30-07-2015 [22:00:00]
28-07-2016 [10:00:00] / 28-07-2016 [23:59:00]
11-07-2017 [10:00:00] / 31-07-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Wateringen - Ronde van Wateringen (wielerronde), Evenement
Omschrijving: Afsluiting enkele straten van 10.00 - 24.00 uur i.v.m. wielerronde.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Tuindersweg, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Tuindersweg, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
28-07-2011 [08:00:00] / 30-07-2011 [17:00:00]
24-07-2012 [04:00:00] / 29-07-2012 [12:00:00]
25-07-2013 [00:00:00] / 27-07-2013 [23:59:00]
23-07-2014 [08:00:00] / 26-07-2014 [17:00:00]
22-07-2015 [09:00:00] / 25-07-2015 [23:59:00]
27-07-2016 [08:00:00] / 30-07-2016 [17:00:00]
11-07-2017 [08:00:00] / 31-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Maasdijk - Feestweek (Zomerspektakel), Evenement
Omschrijving: Afsluiting diverse straten i.v.m. het zomerspektakel.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Danny de Zeeuw, organisatie Zomerspektakel, tel: 0646346193
Van Weelystraat, Rankplein, Arent Dirckszn. Vosstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Van Weelystraat, Rankplein, Arent Dirckszn. Vosstraat, Oranjeplein, Hoofdstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
02-08-2011 [08:00:00] / 07-08-2011 [17:00:00]
07-08-2012 [05:00:00] / 11-08-2012 [14:00:00]
18-08-2013 [08:00:00] / 24-08-2013 [17:00:00]
17-08-2014 [00:00:00] / 23-08-2014 [23:59:00]
11-08-2015 [00:00:00] / 15-08-2015 [23:59:00]
09-08-2016 [00:00:00] / 13-08-2016 [23:59:00]
01-08-2017 [00:00:00] / 31-08-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: De Lier - Feestweek (Bradelier), Evenement
Omschrijving: Afsluiting rijbaan i.v.m. feestweek Bradelier.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Lange Wateringkade, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Lange Wateringkade, Hollewatering, Vredebestlaan, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
06-08-2011 [08:00:00] / 06-08-2011 [17:00:00]
04-08-2012 [15:00:00] / 04-08-2012 [18:30:00]
03-08-2013 [06:00:00] / 03-08-2013 [21:00:00]
02-08-2014 [00:00:00] / 02-08-2014 [23:59:00]
31-07-2015 [00:00:00] / 02-08-2015 [23:59:00]
05-08-2016 [00:00:00] / 07-08-2016 [23:59:00]
04-08-2017 [00:00:00] / 06-08-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Westland - Varend Corso Westland, Evenement
Omschrijving: Afsluiting van Lange Wateringskade in Kwintsheul, Vredebestlaan in Poeldijk, Dorpskade t.h.v. Bonte Haas in Wateringen i.v.m. Varend Corso.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: 0174 672 120
Hoofdstraat, Bleijenburg, Kerklaan, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Hoofdstraat, Bleijenburg, Kerklaan, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
07-08-2011 [08:00:00] / 07-08-2011 [17:00:00]
07-08-2012 [07:00:00] / 07-08-2012 [19:00:00]
20-08-2013 [10:00:00] / 20-08-2013 [22:00:00]
19-08-2014 [08:00:00] / 19-08-2014 [22:00:00]
11-08-2015 [10:00:00] / 11-08-2015 [22:00:00]
09-08-2016 [13:00:00] / 09-08-2016 [22:00:00]
01-08-2017 [13:00:00] / 20-08-2017 [22:00:00]
Soort activiteit: De Lier - Ronde van De Lier (wielerronde), Evenement
Omschrijving: Afsluiting diverse straten i.v.m. wielerronde van 13.00 uur tot 22.00 uur.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Sibelius, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Sibelius, Prins Hendrikstraat, Prinses Julianastraat, Herenstraat, Wilhelminaplein, Herenstraat, Koningstraat, Verdilaan, Havenplein, Van Tijnplein, Rembrandtstraat, Havenplein, Molenstraat, Patijnenburg, Willem van Hooffstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
08-08-2011 [08:00:00] / 15-08-2011 [17:00:00]
12-08-2012 [21:00:00] / 19-08-2012 [21:00:00]
26-08-2013 [00:00:00] / 02-09-2013 [23:59:00]
25-08-2014 [08:00:00] / 01-09-2014 [08:00:00]
17-08-2015 [00:00:00] / 22-08-2015 [23:59:00]
16-08-2016 [00:00:00] / 20-08-2016 [23:59:00]
15-08-2017 [00:00:00] / 19-08-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Naaldwijk - Feestweek (Westland Re?nie), Evenement
Omschrijving: Afsluiting van enkele straten in centrum Naaldwijk i.v.m. feestweek.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Sander van Wijngaarden, gemeente Westland, tel: 0174 672 240
Anjerlaan, Kruisweg, Koningstraat, Prins Hendrikstraat, Zuideinde, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Anjerlaan, Kruisweg, Koningstraat, Prins Hendrikstraat, Zuideinde, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
09-08-2011 [08:00:00] / 09-08-2011 [17:00:00]
14-08-2012 [07:00:00] / 14-08-2012 [19:00:00]
27-08-2013 [09:00:00] / 27-08-2013 [23:00:00]
26-08-2014 [09:00:00] / 26-08-2014 [23:00:00]
18-08-2015 [10:00:00] / 18-08-2015 [22:00:00]
16-08-2016 [11:00:00] / 16-08-2016 [21:30:00]
11-08-2017 [11:00:00] / 31-08-2017 [21:30:00]
Soort activiteit: Naaldwijk - Ronde van Naaldwijk (wielerronde), Evenement
Omschrijving: Afsluiting enkele straten i.v.m. wielerronde van 11.00 - 21.30 uur. Start en finish op Anjerlaan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Heulweg, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Heulweg, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
09-08-2011 [12:00:00] / 09-08-2011 [15:00:00]
13-08-2011 [08:00:00] / 13-08-2011 [17:00:00]
16-08-2011 [12:00:00] / 16-08-2011 [15:00:00]
06-08-2012 [21:00:00] / 13-08-2012 [21:00:00]
06-08-2013 [00:00:00] / 13-08-2013 [23:59:00]
05-08-2014 [00:00:00] / 12-08-2014 [23:59:00]
04-08-2015 [00:00:00] / 11-08-2015 [23:59:00]
09-08-2016 [08:00:00] / 16-08-2016 [17:00:00]
01-08-2017 [08:00:00] / 21-08-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Wateringen - Heulweg / Hofpark (Waterpop), Evenement
Omschrijving: Gedeeltelijke en gehele afsluitingen rijbaan i.v.m. het festival Waterpop en de op- en afbouw daarvan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovich, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Leeuwerik, Grutto, Hoenderparklaan, Plein 1957, De Raaphorst, Kerkstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Leeuwerik, Grutto, Hoenderparklaan, Plein 1957, De Raaphorst, Kerkstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
24-08-2011 [08:00:00] / 24-08-2011 [17:00:00]
12-07-2012 [07:00:00] / 12-07-2012 [19:00:00]
11-07-2013 [10:00:00] / 11-07-2013 [22:00:00]
02-07-2014 [10:00:00] / 02-07-2014 [22:00:00]
10-07-2015 [10:00:00] / 10-07-2015 [22:00:00]
15-07-2016 [09:00:00] / 15-07-2016 [23:00:00]
01-07-2017 [08:00:00] / 20-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Kwintsheul - Ronde van Kwintsheul (wielerronde), Evenement
Omschrijving: Afsluiting diverse straten i.v.m. de wielerronde. Start en finish op Leeuwerik.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: (0174) 672 120
Irenestraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Irenestraat, Jan Barendselaan, Verburghlaan, Voorstraat, Dr. Weitjenslaan, Voorstraat, Verburghlaan, Jan Barendselaan, Irenestraat, Fonteinstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
04-09-2011 [08:30:00] / 04-09-2011 [18:30:00]
02-09-2012 [08:00:00] / 02-09-2012 [18:30:00]
01-09-2013 [08:00:00] / 01-09-2013 [18:30:00]
06-09-2014 [08:00:00] / 14-09-2014 [17:00:00]
05-09-2015 [00:00:00] / 13-09-2015 [23:59:00]
02-09-2016 [00:00:00] / 11-09-2016 [23:59:00]
02-09-2017 [00:00:00] / 10-09-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Poeldijk - Rondje Poeldijk (feestweek), Evenement
Omschrijving: Diverse afsluitingen van wegen i.v.m. het evenement Rondje Poeldijk.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Jeffrey Heemskerk, gemeente Westland, tel: 0174 673 060
Rembrandtstraat, Wilhelminaplein, Herenstraat, Koningstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Rembrandtstraat, Wilhelminaplein, Herenstraat, Koningstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
24-09-2011 [07:00:00] / 24-09-2011 [20:00:00]
28-09-2012 [21:00:00] / 28-09-2012 [21:00:00]
21-09-2013 [13:00:00] / 21-09-2013 [16:00:00]
20-09-2014 [13:00:00] / 20-09-2014 [18:00:00]
19-09-2015 [00:00:00] / 19-09-2015 [23:59:00]
17-09-2016 [12:00:00] / 17-09-2016 [18:00:00]
11-09-2017 [12:00:00] / 30-09-2017 [18:00:00]
Soort activiteit: Naaldwijk - Centrum (Westland Koren Festival), Evenement
Omschrijving: Afsluiting enkele straten i.v.m. Westland Koren Festival van 12.00 - 18.00 uur.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Sander van Wijngaarden, gemeente Westland, tel: (0174) 672 240
Vierschaar, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Vierschaar, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
08-10-2011 [05:00:00] / 08-10-2011 [14:00:00]
20-10-2012 [04:00:00] / 20-10-2012 [14:00:00]
05-10-2013 [00:00:00] / 05-10-2013 [23:59:00]
04-10-2014 [08:00:00] / 04-10-2014 [17:00:00]
03-10-2015 [08:00:00] / 03-10-2015 [17:00:00]
01-10-2016 [08:00:00] / 10-10-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Naaldwijk - 112 dag Westland (Vierschaar), Evenement
Omschrijving: Gehele rijbaanafsluiting i.v.m. het evenement 112 dag Westland.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Remon Geurts, organisatie evenement, tel: 06 4626 2645
Herenstraat, Molenstraat, Rembrandtstraat, Wilhelminaplein, Prins Hendrikstraat, Willem van Hooffstraat, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Herenstraat, Molenstraat, Rembrandtstraat, Wilhelminaplein, Prins Hendrikstraat, Willem van Hooffstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
28-10-2011 [15:00:00] / 28-10-2011 [18:00:00]
26-10-2012 [15:00:00] / 26-10-2012 [18:00:00]
31-10-2013 [18:00:00] / 31-10-2013 [21:00:00]
01-11-2013 [18:00:00] / 01-11-2013 [21:00:00]
31-10-2014 [18:00:00] / 31-10-2014 [21:00:00]
30-10-2015 [18:00:00] / 30-10-2015 [21:00:00]
21-10-2016 [08:00:00] / 31-10-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Naaldwijk - Halloweenoptocht, Evenement
Omschrijving: Halloweenoptocht door centrum Naaldwijk van 18.00 tot 21.00 uur.
Contact publiek: Contact informatie: BIZ Naaldwijk Winkelrijk, mevrouw S. de Goeij, tel: 06-41215155
Poeldijksevaart, Rijsenburgerweg, Voorstraat, Verburghlaan, Jan Barendselaan, Irisstraat, Fresiastraat, Rozenstraat, Dahliastraat, Irenestraat, Julianastraat, Beatrixstraat, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Poeldijksevaart, Rijsenburgerweg, Voorstraat, Verburghlaan, Jan Barendselaan, Irisstraat, Fresiastraat, Rozenstraat, Dahliastraat, Irenestraat, Julianastraat, Beatrixstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
12-11-2011 [13:00:00] / 12-11-2011 [14:00:00]
17-11-2012 [13:00:00] / 17-11-2012 [14:00:00]
31-10-2013 [00:00:00] / 19-11-2013 [23:59:00]
15-11-2014 [13:00:00] / 15-11-2014 [14:00:00]
14-11-2015 [13:00:00] / 14-11-2015 [14:00:00]
01-11-2016 [08:00:00] / 20-11-2016 [17:00:00]
01-11-2017 [08:00:00] / 20-11-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Poeldijk - Sinterklaasintocht, Evenement
Omschrijving: Sinterklaasintocht door diverse straten in Poeldijk van 13.00 tot 14.00 uur.
Contact publiek: Contact informatie: W.J.A. van Heijningen-Scheffers,tel: 06 1066 4561
s-Gravenzandseweg, Prins Hendrikstraat, Herenstraat, Wilhelminaplein, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: s-Gravenzandseweg, Prins Hendrikstraat, Herenstraat, Wilhelminaplein, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
12-11-2011 [13:00:00] / 12-11-2011 [16:00:00]
17-11-2012 [13:00:00] / 17-11-2012 [16:00:00]
16-11-2013 [13:00:00] / 16-11-2013 [16:00:00]
15-11-2014 [13:00:00] / 15-11-2014 [16:00:00]
14-11-2015 [12:00:00] / 14-11-2015 [16:00:00]
11-11-2016 [08:00:00] / 30-11-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Naaldwijk - Sinterklaasintocht, Evenement
Omschrijving: Intocht van Sinterklaas van 13.00 ? 16.00 uur. Afsluiting van Prins Hendrikstraat tussen Koningstraat en Zuideinde van 13.45 -14.15 uur.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Naaldwijkse Winkeliers Federatie, mevrouw Wil Poort, tel: 06-51763607, e-mail: pom@kabelfoon.nl
Poeldijkseweg, Harry Hoekstraat, Dr. Schaepmanstraat, Julianastraat, Kerklaan, Plein, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Poeldijkseweg, Harry Hoekstraat, Dr. Schaepmanstraat, Julianastraat, Kerklaan, Plein, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
19-11-2011 [09:30:00] / 19-11-2011 [11:30:00]
17-11-2012 [13:00:00] / 17-11-2012 [15:30:00]
16-11-2013 [00:00:00] / 16-11-2013 [23:59:00]
22-11-2014 [13:00:00] / 22-11-2014 [15:30:00]
21-11-2015 [13:00:00] / 21-11-2015 [15:30:00]
01-11-2016 [08:00:00] / 20-11-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Wateringen - Sinterklaasintocht, Evenement
Omschrijving: Sinterklaasintocht van 13.00 - 15.30 uur.
Contact publiek: Contact informatie: Sander van Wijngaarden, gemeente Westland, tel:0174 672240
Hoofdstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Hoofdstraat, Veilingweg, Kerklaan, Bleijenburg, Van Rijnstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
09-12-2011 [07:00:00] / 09-12-2011 [22:00:00]
12-12-2013 [14:00:00] / 12-12-2013 [23:30:00]
11-12-2014 [14:00:00] / 11-12-2014 [23:30:00]
18-12-2015 [07:00:00] / 18-12-2015 [23:00:00]
11-12-2016 [08:00:00] / 20-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: De Lier - Winterwonderland / Kerstmarkt , Evenement
Omschrijving: Afsluiting van de Hoofdstraat i.v.m. de jaarlijkse Lampionnenoptocht en Kerstmarkt van 14.00 uur tot 22.00 uur.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: De heer Ton Koene, tel: 06-41118181, e-mail: agzijlst@xs4all.nl
Veilingweg, Sportlaan, Hoofdstraat, Bleijenburg, Van Rijnstraat, Kerklaan, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Veilingweg, Sportlaan, Hoofdstraat, Bleijenburg, Van Rijnstraat, Kerklaan, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2012 [12:30:00] / 18-02-2012 [15:00:00]
09-02-2013 [12:30:00] / 09-02-2013 [15:00:00]
01-03-2014 [12:30:00] / 01-03-2014 [15:00:00]
14-02-2015 [13:00:00] / 14-02-2015 [15:00:00]
06-02-2016 [00:00:00] / 06-02-2016 [23:59:00]
01-02-2017 [08:00:00] / 20-02-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Evenement:
De Lier - Carnavalsoptocht, Carnavalsoptocht
Omschrijving: Carnavalsoptocht van de Theebukkers in De Lier.
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: 0174 672 120
Beatrixstraat, Voorstraat, Jan Barendselaan, Irenestraat, Julianastraat, Verburghlaan, De Backerstraat, Van de Graafstraat, De Noorderhoek, A.J. van Reststraat, Dijkpolderlaan, Dr. Weitjenslaan, Margrietlaan, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Voorstraat, Rijsenburgerweg, Kerklaan, Verburghlaan, De Backerstraat, Van de Graafstraat, De Boerstraat, Van de Graafstraat, De Noorderhoek, A.J. van Reststraat, Dijkpolderlaan, Dr. Weitjenslaan, Margrietlaan, Irenestraat, Jan Barendselaan, Voorstraat, Beatrixstraat, Marijkestraat, Julianastraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2012 [13:00:00] / 18-02-2012 [15:00:00]
09-02-2013 [09:00:00] / 09-02-2013 [11:00:00]
01-03-2014 [13:00:00] / 01-03-2014 [15:00:00]
14-02-2015 [13:00:00] / 14-02-2015 [15:00:00]
06-02-2016 [13:30:00] / 06-02-2016 [15:00:00]
01-02-2017 [08:00:00] / 20-02-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Evenement:
Poeldijk - Carnavalsoptocht, Carnavalsoptocht
Omschrijving: Carnavalsoptocht van canavalsvereniging De Blauwkonters Poeldijk van 13.00 - 15.00 uur.
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovich, gemeente Westland, tel: 0174 672 120
Bachlaan, Verdilaan, Kruisweg, Koningstraat, Herenstraat, Wilhelminaplein, , Westland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Bachlaan, Verdilaan, Kruisweg, Koningstraat, Herenstraat, Wilhelminaplein, Stokdijkkade, Pijle Tuinenweg, Dreeslaan, Anne Vondelingplantsoen, Oudlaan, Frederik Hendrikstraat, Dijkweg, Grote Woerdlaan, Grote Achterweg, Hoge Geest, Baakwoning, Rijnsburgerweg, Zwartendijk, Dortlaan, Bospolder, Pouwelslaan, Jupiter, De Poel, Monsterseweg, De Zeeuwlaan, Papelaan, Gantellaan, Meloenlaan, Parallelweg, Kersenlaan, Tuinveldlaan, Boerenlaan, Hoflaan, Maesemundeweg, Rijnvaartweg, Poelkade, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
24-03-2012 [04:00:00] / 24-03-2012 [14:00:00]
23-03-2013 [12:00:00] / 23-03-2013 [16:30:00]
29-03-2014 [00:00:00] / 29-03-2014 [23:59:00]
28-03-2015 [00:00:00] / 28-03-2015 [23:59:00]
02-04-2016 [08:00:00] / 02-04-2016 [18:00:00]
25-03-2017 [08:00:00] / 25-03-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Naaldwijk - Arcade Halve marathon (hardloopwedstrijd), Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Halve marathon, 10 km, 5 km en kidsrun. Dit evenement heeft tot gevolg dat verschillende wegen tijdelijk voor het autoverkeer afgesloten worden. Halve marathon loopt via Uranus en De Zeeuwlaan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Cora Bliek, tel: (0174) 672 144
Mari?ndijk, Kerkstraat, Hollewatering, Groenepad, Poeldijkseweg, Wateringseweg, Voorstraat, Jan Barendselaan, Verburghlaan, Kerklaan, Rijsenburgerweg, Monsterseweg, Molenweg, Madeweg, Madepolderweg, Madesteinweg, Haagweg, , s-Gravenhage, Westland Midden-Delfland, Westland

Hinder
evenement
Locatie: Mari?ndijk, Kerkstraat, Hollewatering, Groenepad, Poeldijkseweg, Wateringseweg, Voorstraat, Jan Barendselaan, Verburghlaan, Kerklaan, Rijsenburgerweg, Monsterseweg, Molenweg, Madeweg, Madepolderweg, Madesteinweg, Haagweg, Emmastraat, s-Gravenzandseweg, Monsterseweg, Zeestraat, Noordlandseweg, Maasdijk, Pettendijk, Klaas Engelbrechtsweg, Woudseweg, Burgemeester v.d. Goeslaan, Zijtwende, Laan van Koop, Dorppolderweg, Nieuweweg, Lozerlaan, Erasmusweg, Kerklaan, Poeldijksepad, Endeldijk, Molenlaan, Molenbroeklaan, Broekpolderlaan, Zwethlaan, Middel Broekweg, Kerkstraat, , 's-Gravenhage, Westland Midden-Delfland, Westland
Wanneer: Van                         Tot
01-04-2012 [13:00:00] / 01-04-2012 [17:00:00]
07-04-2013 [12:00:00] / 07-04-2013 [17:00:00]
06-04-2014 [12:00:00] / 06-04-2014 [17:00:00]
12-04-2015 [12:00:00] / 12-04-2015 [17:00:00]
10-04-2016 [11:00:00] / 10-04-2016 [18:00:00]
09-04-2017 [11:00:00] / 09-04-2017 [18:00:00]
Soort activiteit: Westland - Omloop Glazen Stad, Wielerwedstrijd
Omschrijving: Wielerwedstrijd Omloop van de Glazen Stad.
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: 0174 672 120
Populierenstraat, Lindenstraat, Berkenstraat, Oudelandstraat, Van Lennepstraat, Van de Kasteelestraat, Pompe van Meerdervoortstraat, Pompe v. Meerdervoortstraat, Langestraat, Marktplein, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Populierenstraat, Lindenstraat, Berkenstraat, Oudelandstraat, Van Lennepstraat, Van de Kasteelestraat, Pompe van Meerdervoortstraat, Pompe v. Meerdervoortstraat, Langestraat, Marktplein, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
30-04-2012 [06:30:00] / 30-04-2012 [07:30:00]
26-04-2014 [00:00:00] / 26-04-2014 [23:59:00]
27-04-2015 [00:00:00] / 27-04-2015 [23:59:00]
27-04-2016 [08:00:00] / 27-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: 's-Gravenzande - Koningsdag, Evenement
Omschrijving: Kinderoptocht.
Contact publiek: Contact informatie: ph. immerzeel Tel:06-20211291 E-mail:phimmerzeel@hetnet.nl
Noordwind, Sand-Ambachtstraat, Van Straalenstraat, Langestraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Noordwind, Sand-Ambachtstraat, Van Straalenstraat, Langestraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
30-04-2012 [10:00:00] / 30-04-2012 [12:00:00]
26-04-2014 [00:00:00] / 26-04-2014 [23:59:00]
27-04-2015 [00:00:00] / 27-04-2015 [23:59:00]
27-04-2016 [08:00:00] / 27-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: 's-Gravenzande - Koningsdag (Oranjeloop), Evenement
Omschrijving: Oranje dorpsloop van 13.00 - 15.00 uur.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Ph. Immerzeel. Tel:06-20211291 E-mail: phimmerzeel@hetnet.nl
Verdilaan, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Verdilaan, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
04-05-2012 [16:00:00] / 04-05-2012 [17:15:00]
04-05-2013 [19:30:00] / 04-05-2013 [20:30:00]
04-05-2014 [19:30:00] / 04-05-2014 [20:30:00]
04-05-2015 [19:30:00] / 04-05-2015 [20:30:00]
04-05-2016 [19:30:00] / 04-05-2016 [20:30:00]
04-05-2017 [19:30:00] / 04-05-2017 [20:30:00]
04-05-2018 [19:30:00] / 04-05-2018 [20:30:00]
04-05-2019 [19:30:00] / 04-05-2019 [20:30:00]
04-05-2020 [19:30:00] / 04-05-2020 [20:30:00]
04-05-2021 [19:30:00] / 04-05-2021 [20:30:00]
04-05-2022 [19:30:00] / 04-05-2022 [20:30:00]
Soort activiteit: Naaldwijk - Nationale Herdenking, Evenement
Omschrijving: Nationale Herdenking.
19.00 ? 19.30uur Ontvangst in het Hervormd Centrum De Kandelaar aan de Dijkweg 19, met onder meer een toespraak door een afvaardiging van het gemeentebestuur.
19.30 uur Stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Verdilaan.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Elian van der Voort, gemeente Westland, tel: 14 0174
Vaartstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Vaartstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
04-05-2012 [16:00:00] / 04-05-2012 [17:15:00]
04-05-2013 [19:30:00] / 04-05-2013 [20:30:00]
04-05-2014 [19:30:00] / 04-05-2014 [20:30:00]
04-05-2015 [19:30:00] / 04-05-2015 [20:30:00]
04-05-2016 [19:30:00] / 04-05-2016 [20:30:00]
04-05-2017 [19:30:00] / 04-05-2017 [20:30:00]
04-05-2018 [19:30:00] / 04-05-2018 [20:30:00]
04-05-2019 [19:30:00] / 04-05-2019 [20:30:00]
04-05-2020 [19:30:00] / 04-05-2020 [20:30:00]
04-05-2021 [19:30:00] / 04-05-2021 [20:30:00]
04-05-2022 [19:30:00] / 04-05-2022 [20:30:00]
Soort activiteit: 's-Gravenzande - Nationale Herdenking, Evenement
Omschrijving: Nationale Herdenking.
19.00 ? 19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk aan de Langestraat, met onder meer een toespraak door een afvaardiging van het gemeentebestuur.
19.40 uur Stille tocht naar het herdenkingsmonument in het park van de Dorpskerk.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Elian van der Voort, gemeente Westland, tel: 14 0174
Sportlaan, Hoofdstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Sportlaan, Hoofdstraat, t Perron, Hoofdstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
04-05-2012 [16:00:00] / 04-05-2012 [17:15:00]
04-05-2013 [19:30:00] / 04-05-2013 [20:30:00]
04-05-2014 [19:30:00] / 04-05-2014 [20:30:00]
04-05-2015 [19:30:00] / 04-05-2015 [20:30:00]
04-05-2016 [19:30:00] / 04-05-2016 [20:30:00]
04-05-2017 [19:30:00] / 04-05-2017 [20:30:00]
04-05-2018 [19:30:00] / 04-05-2018 [20:30:00]
04-05-2019 [19:30:00] / 04-05-2019 [20:30:00]
04-05-2020 [19:30:00] / 04-05-2020 [20:30:00]
04-05-2021 [19:30:00] / 04-05-2021 [20:30:00]
04-05-2022 [19:30:00] / 04-05-2022 [20:30:00]
Soort activiteit: De Lier - Nationale Herdenking, Evenement
Omschrijving: Nationale Herdenking.
19.00 - 19.45 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Domkerk aan de Hoofdstraat 51.
19.45 uur Stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Sportlaan, ingang Hoofdstraat.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Elian van der Voort, gemeente Westland, tel: 14 0174
Burgemeester Kampsch?erstraat, Van Bemmellaan, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Burgemeester Kampsch?erstraat, Van Bemmellaan, Larixlaan, Van Bemmellaan, Burg. Woutersplein, Acaciastraat, Burg. Woutersplein, Lijsterbesstraat, Ahornstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
04-05-2012 [16:00:00] / 04-05-2012 [17:15:00]
04-05-2013 [19:30:00] / 04-05-2013 [20:30:00]
04-05-2014 [19:30:00] / 04-05-2014 [20:30:00]
04-05-2015 [19:30:00] / 04-05-2015 [20:30:00]
04-05-2016 [19:30:00] / 04-05-2016 [20:30:00]
04-05-2017 [19:30:00] / 04-05-2017 [20:30:00]
04-05-2018 [19:30:00] / 04-05-2018 [20:30:00]
04-05-2019 [19:30:00] / 04-05-2019 [20:30:00]
04-05-2020 [19:30:00] / 04-05-2020 [20:30:00]
04-05-2021 [19:30:00] / 04-05-2021 [20:30:00]
04-05-2022 [19:30:00] / 04-05-2022 [20:30:00]
Soort activiteit: Monster - Nationale Herdenking, Evenement
Omschrijving: Nationale Herdenking.
19.15 ? 19.50 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Protestantse Kerk aan de Burg. Kampsch?erstraat, met onder meer een toespraak door burgemeester J. van der Tak.
19.50 uur Stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Van Bemmellaan hoek Larixlaan
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Elian van der Voort, gemeente Westland, tel: 14 0174
Plein, Pleinwand, Heulweg, Dorpskade, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Plein, Pleinwand, Heulweg, Dorpskade, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
04-05-2012 [16:00:00] / 04-05-2012 [17:15:00]
04-05-2013 [19:30:00] / 04-05-2013 [20:30:00]
04-05-2014 [19:30:00] / 04-05-2014 [20:30:00]
04-05-2015 [19:30:00] / 04-05-2015 [20:30:00]
04-05-2016 [19:30:00] / 04-05-2016 [20:30:00]
04-05-2017 [19:30:00] / 04-05-2017 [20:30:00]
04-05-2018 [19:30:00] / 04-05-2018 [20:30:00]
04-05-2019 [19:30:00] / 04-05-2019 [20:30:00]
04-05-2020 [19:30:00] / 04-05-2020 [20:30:00]
04-05-2021 [19:30:00] / 04-05-2021 [20:30:00]
04-05-2022 [19:30:00] / 04-05-2022 [20:30:00]
Soort activiteit: Wateringen - Nationale Herdenking, Evenement
Omschrijving: Nationale Herdenking.
19.00 ? 19.40 uur Oecumenische herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk aan het Plein.
19.40 uur Stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Dorpskade.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Elian van der Voort, gemeente Westland, tel: 14 0174
Leeuwerik, Weideland, Hoenderparklaan, Lange Wateringkade, Hooghe Beer, Harteveldlaan, Middel Broekweg, Kerkstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Leeuwerik, Weideland, Hoenderparklaan, Lange Wateringkade, Hooghe Beer, Harteveldlaan, Middel Broekweg, Kerkstraat, Hoenderparklaan, Plein 1957, De Raaphorst, De Imker, Kievit, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
22-06-2012 [15:00:00] / 22-06-2012 [19:00:00]
20-06-2014 [00:00:00] / 20-06-2014 [23:59:00]
19-06-2015 [19:00:00] / 19-06-2015 [21:00:00]
17-06-2016 [19:00:00] / 17-06-2016 [23:59:00]
11-06-2017 [08:00:00] / 30-06-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Kwintsheul - Hardloopwedstrijd (Oranjeloop), Sportevenement
Omschrijving: Afsluiting diverse straten i.v.m. Oranjeloop.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Sander van Wijngaarden, gemeente Westland, tel: 0174 672 240
Graaf Florisplein, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Graaf Florisplein, Langestraat, Gravenstraat, Van de Kasteelestraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
04-07-2012 [08:00:00] / 08-07-2012 [17:00:00]
10-07-2013 [10:00:00] / 14-07-2013 [12:00:00]
09-07-2014 [00:00:00] / 13-07-2014 [23:59:00]
08-07-2015 [00:00:00] / 12-07-2015 [23:59:00]
06-07-2016 [08:00:00] / 10-07-2016 [17:00:00]
01-07-2017 [08:00:00] / 20-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: 's-Gravenzande - Feestweek, Evenement
Omschrijving: Afsluiting diverse strateni.v.m. feestweek.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: L. van Es, Tel: 0174-412495, E-mail: info@koopstadaanzee.nl
Rembrandtstraat, Wilhelminaplein, Herenstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Rembrandtstraat, Wilhelminaplein, Herenstraat, Havenstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
15-09-2012 [05:00:00] / 15-09-2012 [21:30:00]
13-09-2014 [08:00:00] / 13-09-2014 [17:00:00]
05-09-2015 [09:30:00] / 05-09-2015 [18:00:00]
03-09-2016 [13:00:00] / 03-09-2016 [23:59:00]
01-09-2017 [13:00:00] / 20-09-2017 [23:59:00]
Soort activiteit: Naaldwijk - Podium Westland, Evenement
Omschrijving: Afsluiting enkele straten i.v.m. Stichting Podium Westland.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: De heer B. Klumpers, organisatie, 06-22807625
Van Weelystraat, Hoofdstraat, Bleijenburg, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Van Weelystraat, Hoofdstraat, Bleijenburg, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
17-11-2012 [12:30:00] / 17-11-2012 [16:00:00]
16-11-2013 [13:00:00] / 16-11-2013 [15:00:00]
15-11-2014 [13:00:00] / 15-11-2014 [15:00:00]
14-11-2015 [12:30:00] / 14-11-2015 [17:00:00]
11-11-2016 [08:00:00] / 30-11-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Evenement:
De Lier - Sinterklaasintocht, Sinterklaasoptocht
Omschrijving: Sinterklaas intocht door de Bleijenburg, Hoofdstraat tussen Oranjestraat en M.A. de Ruijterstraat.
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: 0174 672120
Gantellaan, Havenstraat, Emmastraat, Kerkplein, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Gantellaan, Havenstraat, Emmastraat, Kerkplein, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
17-11-2012 [13:00:00] / 17-11-2012 [14:30:00]
15-11-2014 [13:00:00] / 15-11-2014 [16:00:00]
14-11-2015 [14:00:00] / 14-11-2015 [16:00:00]
01-11-2016 [08:00:00] / 20-11-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Monster - Sinterklaasintocht, Evenement
Omschrijving: Intocht van Sinterklaas van 13.30 - 15.45 uur.

Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Sander van Wijngaarden, gemeente Westland, tel: (0174) 672 240
Prins Clausstraat, Noordweg, Kerklaan, Plein, Pleinwand, Heulweg, Dorpskade, Windmolen, Lange Spruit, Woudveen, Molenweer, Gagelland, Kruidenlaan, Groentelaan, Guldeland, Het Tolland, Herenstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Prins Clausstraat, Noordweg, Kerklaan, Plein, Pleinwand, Heulweg, Dorpskade, Windmolen, Lange Spruit, Woudveen, Molenweer, Gagelland, Kruidenlaan, Groentelaan, Guldeland, Het Tolland, Herenstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
09-02-2013 [10:00:00] / 09-02-2013 [15:00:00]
01-03-2014 [10:00:00] / 01-03-2014 [15:00:00]
14-02-2015 [10:00:00] / 18-02-2015 [15:00:00]
06-02-2016 [10:00:00] / 06-02-2016 [15:00:00]
01-02-2017 [08:00:00] / 28-02-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Evenement:
Wateringen - Carnavalsoptocht, Carnavalsoptocht
Omschrijving: Carnavalsoptocht georganiseerd door C.V. De Jolige Druif.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Sander Nieuwenhuizen 06-24807161 en/of Hans Kok 06-13394592
Van Speykstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Van Speykstraat, Pietersonstraat, Arie Tukstraat, Kortenaerstraat, Evertsenstraat, Karel Doormanweg, Pietersonstraat, Slaperdijk, Schelpenpad, Strandweg, Trompstraat, Pietersonstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
31-05-2013 [00:00:00] / 31-05-2013 [23:59:00]
16-05-2014 [00:00:00] / 16-05-2014 [17:00:00]
05-06-2015 [19:00:00] / 05-06-2015 [23:00:00]
27-05-2016 [19:00:00] / 27-05-2016 [23:30:00]
11-05-2017 [08:00:00] / 31-05-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Ter Heijde - Hardloopwedstrijd Omloop Ter Heijde, Evenement
Omschrijving: Hardloopwedstrijd van 18.00 - 23.00 uur.
Extra: Voor meer informatie over dit evenement kijkt u op:
www.omloopterheijde.nl
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Leonard van der Starre, organisatie Omloop Ter Heijde, tel: 06 5581 3728
Lange Broekweg, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Lange Broekweg, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
22-07-2013 [00:00:00] / 24-07-2013 [23:59:00]
23-07-2013 [08:00:00] / 25-07-2013 [17:00:00]
22-07-2014 [08:00:00] / 24-07-2014 [17:00:00]
14-07-2015 [00:00:00] / 16-07-2015 [23:59:00]
12-07-2016 [08:00:00] / 14-07-2016 [17:00:00]
01-07-2017 [08:00:00] / 20-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Honselersdijk - Lange Broekweg (huttenbouwen), Evenement
Omschrijving: Afsluiting gehele rijbaan op diverse tijden in ochtend en middag i.v.m. evenement Huttenbouwen op Wollebrand.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Erwin Grootscholten, St. kindervakantiewerk Naaldwijk, tel: 06 5343 8476
Jogchem van der Houtweg, Nieuwe Tuinen, Burgemeester Cramerlaan, Veilingweg, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Jogchem van der Houtweg, Nieuwe Tuinen, Burgemeester Cramerlaan, Veilingweg, Veilingweg, Kerklaan, Kanaalweg, Burgemeester Cramerlaan, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
24-08-2013 [14:00:00] / 24-08-2013 [16:00:00]
23-08-2014 [13:00:00] / 23-08-2014 [16:00:00]
15-08-2015 [13:00:00] / 15-08-2015 [16:00:00]
01-08-2016 [08:00:00] / 31-08-2016 [17:00:00]
01-08-2017 [08:00:00] / 31-08-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: De Lier - Feestweek (Bradelierloop), Evenement
Omschrijving: Afsluiting enkele straten i.v.m. Bradelierloop.
Extra: http://www.bradelierloop.nl/

Starttijden
13:00 uur Split-Start jongens en meisjes tot en met 11 jaar 1.000 meter
13:00 uur Split-Start jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar 2.500 meter
14:00 uur Start dames en heren 5.000 meter
14:00 uur Start dames en heren 10.000 meter. LET OP! 10 km start gelijk met de 5 km
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Gert van der Schee, organisatie Bradelierloop, tel: 06-17806435
Van Lennepstraat, Hoflaan, Vaartplein, Vreeburghlaan, Gasthuislaan, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Van Lennepstraat, Hoflaan, Vaartplein, Vreeburghlaan, Gasthuislaan, Graaf Florisplein, Pompe v. Meerdervoortstraat, Van de Kasteelestraat, Langestraat, Marktplein, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
23-11-2013 [13:45:00] / 23-11-2013 [14:30:00]
22-11-2014 [12:45:00] / 22-11-2014 [14:30:00]
21-11-2015 [13:15:00] / 21-11-2015 [15:00:00]
01-11-2016 [08:00:00] / 30-11-2016 [17:00:00]
01-11-2017 [08:00:00] / 30-11-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Evenement:
's-Gravenzande - Sinterklaas intocht, Sinterklaasoptocht
Omschrijving: Tijdelijke afsluiting rijbaan i.v.m. intocht Sinterklaas.
Contact publiek: Contact informatie: Jeffrey Heemskerk, gemeente Westland, tel: 140174
Molenslag, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Molenslag, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2014 [13:00:00] / 01-01-2014 [16:00:00]
01-01-2015 [13:00:00] / 01-01-2015 [16:00:00]
01-01-2016 [13:00:00] / 01-01-2016 [16:00:00]
01-01-2017 [13:00:00] / 01-01-2017 [15:00:00]
Soort activiteit: Monster - Nieuwjaarsduik, Evenement
Omschrijving: Mogelijke verkeershinder i.v.m. Nieuwjaarsduik.
Contact publiek: Contact informatie: Theo van Leeuwen, Monsterse reddingsbrigade, tel: 0633168518
Hoofdstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Hoofdstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
25-04-2014 [08:00:00] / 27-04-2014 [17:00:00]
27-04-2015 [08:00:00] / 27-04-2015 [17:00:00]
27-04-2016 [08:00:00] / 27-04-2016 [17:00:00]
27-04-2017 [08:00:00] / 27-04-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: De Lier - Hoofdstraat / Rankplein (Koningsdag), Evenement
Omschrijving: Afsluiting van de rijbaan i.v.m. Koningsdag.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovich, gemeente Westland, tel: 0174 672 120
Herenstraat, Pleinwand, Vliethof, Struyck van Bergenstraat, Duijvesteijnstraat, Van Egmondlaan, Kerklaan, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Herenstraat, Pleinwand, Vliethof, Struyck van Bergenstraat, Duijvesteijnstraat, Van Egmondlaan, Kerklaan, Pleinwand, Heulweg, Hofzicht, Hoflaan, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
26-04-2014 [09:30:00] / 26-04-2014 [10:00:00]
27-04-2014 [08:00:00] / 27-04-2014 [17:00:00]
27-04-2015 [08:00:00] / 27-04-2015 [17:00:00]
27-04-2016 [08:00:00] / 27-04-2016 [17:00:00]
27-04-2017 [08:00:00] / 27-04-2017 [17:00:00]
27-04-2018 [08:00:00] / 27-04-2018 [17:00:00]
Soort activiteit: Wateringen - Koningsdag (kinderoptocht), Evenement
Omschrijving: Kinderoptocht door Herenstraat, Plein, Vliethof, Struijk van Bergenstraat, Duijvesteinstraat, Van Egmondlaan, Plein, Heulweg en Dorpkade.
Extra: -
Contact publiek: Contact informatie: Sander van Wijngaarden, gemeente Westland, tel: 0174 672 240
Hoofdstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Hoofdstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
05-05-2014 [08:00:00] / 05-05-2014 [17:00:00]
05-05-2015 [08:00:00] / 05-05-2015 [17:00:00]
05-05-2016 [08:00:00] / 05-05-2016 [17:00:00]
05-05-2017 [08:00:00] / 05-05-2017 [17:00:00]
05-05-2018 [08:00:00] / 05-05-2018 [17:00:00]
05-05-2019 [08:00:00] / 05-05-2019 [17:00:00]
Soort activiteit: De Lier - Hoofdstraat (Bevrijdingsdag), Evenement
Omschrijving: Afsluiting van de rijbaan i.v.m. Bevrijdingsdag.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Miodrag Radovanovic, gemeente Westland, tel: 0174 672 120
Coldenhovelaan, , Midden-Delfland, Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Coldenhovelaan, , Midden-Delfland, Westland
Wanneer: Van                         Tot
07-06-2014 [17:00:00] / 07-06-2014 [17:45:00]
23-05-2015 [17:00:00] / 23-05-2015 [17:45:00]
14-05-2016 [10:00:00] / 14-05-2016 [17:00:00]
01-05-2017 [08:00:00] / 31-05-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: De Lier - Coldenhovelaan (Tekno Event), Evenement
Omschrijving: Afsluiting rijbaan i.v.m. evenement Tekno event. Dit evenement wordt altijd op de zaterdag van het Pinksterweekend gehouden.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Robbert Verbeek, organisatie Tekno Event, tel: 06 5336 7187
Nolweg, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Nolweg, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
05-07-2014 [12:00:00] / 05-07-2014 [23:30:00]
04-07-2015 [12:00:00] / 04-07-2015 [23:30:00]
09-07-2016 [12:00:00] / 09-07-2016 [23:00:00]
01-07-2017 [08:00:00] / 20-07-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Maasdijk - Nolweg (Dijkrock), Evenement
Omschrijving: Afsluiting Nolweg i.v.m. Dijkrock.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Karel Doormanweg, Pietersonstraat, Van Speykstraat, Kortenaerstraat, Arie Tukstraat, Van Luikstraat, Prins Willem III-plein, Michiel de Ruijterstraat, Strandweg, Trompstraat, , Westland

Hinder
evenement
Locatie: Karel Doormanweg, Pietersonstraat, Van Speykstraat, Kortenaerstraat, Arie Tukstraat, Van Luikstraat, Prins Willem III-plein, Michiel de Ruijterstraat, Strandweg, Trompstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
22-11-2014 [08:00:00] / 22-11-2014 [17:00:00]
21-11-2015 [10:30:00] / 21-11-2015 [12:15:00]
11-11-2016 [10:30:00] / 30-11-2016 [12:15:00]
Soort activiteit: Ter Heijde - Sinterklaasintocht, Evenement
Omschrijving: Kortstondige afsliuiting van de rijbaan i.v.m. de intocht van Sinterklaas.
Extra: -
Contact publiek: Contact informatie: -
Herenstraat, Kerkplein, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Herenstraat, Kerkplein, Onder de Toren, Zeestraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
25-04-2015 [08:00:00] / 25-04-2015 [17:00:00]
27-04-2015 [08:00:00] / 27-04-2015 [17:00:00]
23-04-2016 [08:00:00] / 23-04-2016 [17:00:00]
27-04-2016 [08:00:00] / 27-04-2016 [17:00:00]
22-04-2017 [08:00:00] / 22-04-2017 [17:00:00]
27-04-2017 [08:00:00] / 27-04-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Monster - Koningsdag/Koningsmarkt, Evenement
Omschrijving: Afsluiting rijbaan i.v.m. Koningsdag en Koningsmarkt.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: F.H. Boers, organisatie Koningsdag, mobiel: 06 222 59 790
Boelhouwerstraat, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Boelhouwerstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
27-04-2015 [09:30:00] / 27-04-2015 [14:00:00]
27-04-2016 [09:30:00] / 27-04-2016 [14:00:00]
27-04-2017 [09:30:00] / 27-04-2017 [14:00:00]
27-04-2018 [09:30:00] / 27-04-2018 [14:00:00]
27-04-2019 [09:30:00] / 27-04-2019 [14:00:00]
27-04-2020 [09:30:00] / 27-04-2020 [14:00:00]
27-04-2015 [09:30:00] / 27-04-2015 [12:00:00]
Soort activiteit: Heenweg - Boelhouwerstraat (Koningsdag), Evenement
Omschrijving: Gehele rijbaanafsluiting i.v.m. Koningsdag.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Mevrouw B. van de Laar, organisatie evenement, tel: 06 5199 1858
Vliethof, Struyck van Bergenstraat, Gantelplein, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Vliethof, Struyck van Bergenstraat, Gantelplein, Plein, Pleinwand, Herenstraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
05-06-2015 [10:00:00] / 06-06-2015 [18:00:00]
03-06-2016 [08:00:00] / 04-06-2016 [17:00:00]
01-06-2017 [08:00:00] / 20-06-2017 [17:00:00]
03-06-2017 [08:00:00] / 04-06-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Wateringen - Streekmarkt/Braderie (Kerklaan / Herenstraat / Vliethof), Evenement
Omschrijving: Afsluiting rijbaan i.v.m. het evenement Streekmarkt.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Sander van Wijngaarden, gemeente Westland, tel: 0174 672240
Zonneblok, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Zonneblok, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
10-06-2015 [08:00:00] / 10-06-2015 [17:00:00]
11-06-2016 [08:00:00] / 20-06-2016 [17:00:00]
11-06-2017 [08:00:00] / 20-06-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Wateringen - Zonneblok, Evenement
Omschrijving: Gehele afsluiting i.v.m. Straatspeeldag.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Arjan van der Enden, organisatie, tel: 06 5111 0562, e-mail: enden@caiway.nl
Kievit, , Westland

Afsluiting
evenement
Locatie: Kievit, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
20-06-2015 [12:00:00] / 22-06-2015 [17:00:00]
11-06-2016 [12:00:00] / 20-06-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Kwintsheul - Kievit (feestweek), Evenement
Omschrijving: Afsluiting van de Kievit i.v.m. feestweek Kwintsheul.
Afsluiting op weg,
De Ruyterstraat, , Westland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: De Ruyterstraat, Van Kinsbergenstraat, Prinsenlaan, Tuindersweg, Doormanstraat, Prinsenlaan, Trompstraat, Willem III straat Trompstraat, Willem III straat, Van Beuningenstraat, Prinsenlaan, Witte de Withstraat, Cornelis Houtmanplein, Abel Tasmanstraat, Keyserstraat, Jan Evertsenstraat, Prinsenlaan, De Ruyterstraat, Trompstraat, Van Wassenaerstraat, Kortenaerstraat, Callenburghstraat, De Ruyterstraat, Piet Heinstraat, Prinsenlaan, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
18-08-2015 [00:00:00] / 30-04-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Maasdijk - Kortenaerstraat, Prinsenlaan, De Ruyterstraat en omgeving, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Gehele rijbaanafsluitingen i.v.m. bestratingswerkzaamheden.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Jack van Veen, gemeente Westland, tel: 0174 672 845 / Marcel Steegers, gemeente Westland, tel: 0174 672 848
Rusthovenlaan, , Westland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Rusthovenlaan, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
24-08-2015 [08:00:00] / 31-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
's-Gravenzande - Rusthovelaan, Onderhoud fietspaden
Omschrijving: Afsluiting fietsbrug voor fietsers en voetgangers i.v.m. herstructurering en nieuwe gebiedsontwikkeling De Groene Schakel.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Stefan van Genetevoort, Waalparnters Civil Engineering, tel: 06 2041 9465
Dr. Schaepmanstraat, Julianastraat, , Westland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Julianastraat, Emmastraat, Beatrixstraat, Emmastraat, Wilhelminastraat, Julianastraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
19-10-2015 [00:00:00] / 29-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Wateringen - Oranjewijk, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting rijbaan i.v.m. herstraatwerkzaamheden.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Peter Zuiderwijk, gemeente Westland, tel: 0174 672 829
Prinses Marijkestraat, Prinses Marianneplein, Nassaustraat, , Westland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Prinses Marijkestraat, Prinses Marianneplein, Nassaustraat, Waldeck Pyrmontstraat, Prinses Beatrixstraat, Tuindersweg, De vierde Hoeve, Prins Mauritsstraat, Prinses Wilhelminastraat, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
26-10-2015 [00:00:00] / 31-07-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Maasdijk - Waldeck Pyremontstraat / Korte Kruisweg e.o., Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting rijbaan i.v.m. herstraatwerkzaamheden.

Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Jack van Veen, gemeente Westland, tel: 0174 672 845 / Marcel Steegers, gemeente Westland, tel: 0174 672 848
Dijkweg, , Westland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Dijkweg, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
23-11-2015 [00:00:00] / 20-06-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Naaldwijk - Dijkweg (brug), Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Afsluiting rijbaan en fietspad i.v.m. vervanging brug en damwand.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Bert Vissers, Wallaard, tel: 06 5134 2778
Mari?nweerdpad, , Westland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Mari?nweerdpad, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [00:00:00] / 30-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Honselersdijk - Mari?nweerdpad (fietspad), Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Gehele afsluiting fietspad i.v.m. verleggen leidingen.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Jan Rietveld, Visser & Smit Hanab, tel: 06 1187 9334
Haagweg, Schelpenpad, Westland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Haagweg, Schelpenpad, Westland
Wanneer: Van                         Tot
05-01-2016 [08:00:00] / 20-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Monster - Haagweg, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Afsluiting van zijpoot Haagweg i.v.m. bouwrijp maken De Duinen.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Hans Dogger, Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom, tel: 06 1490 8779
Bovendijk, , Westland

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Bovendijk, , Westland
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [00:00:00] / 19-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Kwintsheul - Bovendijk, Overige
Omschrijving: Halve rijbaanafsluiting i.v.m. plaatsen duiker.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Patrick Vellekoop, Kroes aannemingsbedrijf BV, tel: 0622245582
N315 Ruurlo - Borculo - Neede

Wanneer: van 26-10-2015 t/m 22-04-2016
N315 (Ruurloseweg/Rondweg), Borculo

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van kruising met Wessel van Eyllaan, Berkelland
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [00:00] / 22-04-2016 [00:00]
Soort activiteit: Aanleg rotonde.
De werkzaamheden worden buiten het verkeer uitgevoerd. Er wordt in 2015 een bypass aangelegd. In 2016 wordt aangevangen met de aanleg van een rotonde. De Ruurloseweg wordt hiervoor afgesloten
Contact publiek: Provincie Gelderland
Projectleider: Marco Boekhorst
N822, Haarlo

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Kuipersdijk en Bussinkdijk, Berkelland
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [07:00] / 18-12-2015 [16:00]
11-01-2016 [07:00] / 30-06-2016 [16:00]
Soort activiteit: Rioleringwerkzaamheden
Contact publiek: Gemeente Berkelland
De heer DHJ (Dick) Esselink
0545-250 268
Dorpsstraat en Keppelseweg, Hummelo

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van dorpskern, Bronckhorst
Wanneer: Van                         Tot
14-09-2015 [07:00] / 01-04-2016 [17:00]
Soort activiteit: Reconstructie "Huiskamer van Hummelo"
Contact publiek: http://www.bronckhorst.nl/plannen-en-projecten/alle-plannen_44700/item/huiskamer-hummelo_82981.html
Ruurloseweg/de Horsterkamp, Vorden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen de Bleek en Groeneweg, Bronckhorst
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [07:30] / 01-07-2016 [17:00]
Soort activiteit: Verplaatsing Rotonde Ruurloseweg/Horsterkamp
Contact publiek: Gemeente Bronckhorst
Rijksweg Noord, , Sittard-Geleen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Rijksweg Noord, , Sittard-Geleen
Wanneer: Van                         Tot
18-08-2014 [08:00:00] / 10-06-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: Ligne, Overige
Omschrijving: Ligne
Extra: ??nrichtingsverkeer Noord - Zuid op Rijksweg Noord tussen Linde en Voorstad
??nrichtingsverkeer Oost - West op Linde
Afsluiting op weg,
Kummenaedestraat, , Sittard-Geleen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kummenaedestraat, , Sittard-Geleen
Wanneer: Van                         Tot
11-02-2016 [08:00:00] / 05-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
riool Kummenaedestraat oost, Vervanging riool
Omschrijving: riool Kummenadestraat van Glanerbrook tot de Kluis
Afsluiting op weg,
Provinciale weg, , Kaag en Braassem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provinciale weg, , Kaag en Braassem
Wanneer: Van                         Tot
01-09-2015 [08:00:00] / 11-08-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N207-Drechtbrug-Leimuiden, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Vervanging Drechtbrug.
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Kaag en Braassem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Kaag en Braassem
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2016 [08:00:00] / 31-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N445-Brug Rijpwetering-Kaag en Braassem, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Groot onderhoud Brug Rijpwetering
Afsluiting op weg,
Rijksweg, Westbaan, Zuidplas

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A20,Li 48,225 tot A20,Li 47,3 Rijksweg, Westbaan, Zuidplas
Wanneer: Van                         Tot
01-01-2015 [00:00:00] / 31-12-2016 [00:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Fase: Project: WNZ VAROH 2015-2016 (IVOD)
Fase: Diverse werkzaamheden aan weg en wegkant
Hinder: Hindercategorie C
Dorpsstraat, , Zuidplas

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Dorpsstraat, , Zuidplas
Wanneer: Van                         Tot
12-10-2015 [07:00:00] / 29-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Dorpstraat te Zevenhuizen, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het reconstrueren van de Dorpstraat te Zevenhuizen.
Werk wordt gefasseerd uitgevoerd.
Afsluiting op weg,
Zuidelijke Dwarsweg, , Zuidplas

Hinder
wegwerk
Locatie: Zuidelijke Dwarsweg, , Zuidplas
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [09:00:00] / 18-03-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
N219-Zuidelijke Dwarsweg-Zuidplas, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Op de kruising N219-Zuidelijke Dwarsweg wordt een bermafzetting langs het fietspad geplaatst in verband met het leggen van kabels en leidingen.
Raadhuisstraat, , Zuidplas

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Raadhuisstraat, , Zuidplas
Wanneer: Van                         Tot
25-01-2016 [07:00:00] / 07-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Raadhuisstraat, Vervanging riool
Omschrijving: Vernieuwen van het hoofdriool
Afsluiting op weg,
Meester Lallemanstraat, , Zuidplas

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Meester Lallemanstraat, , Zuidplas
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [07:00:00] / 26-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Meester Lallemanstraat Fase 4, Vervanging riool
Omschrijving: Vernieuwen hoofdriool
Afsluiting op weg,
Emmastraat, , Oldambt

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Emmastraat, , Oldambt
Wanneer: Van                         Tot
28-04-2015 [07:00:00] / 30-12-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Bouw LTS locatie, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Sloop en nieuwbouw LTS-locatie te Winschoten
Afsluiting op weg,
Reconstructie fietspad Kokosstraat

Afsluiting
wegwerk
Locatie: tussen Industriehaven en Cellemuiden, Zwartewaterland
Wanneer: Van                         Tot
09-11-2015 [07:00] / 15-04-2016 [18:00]
Soort activiteit: Reconstructie, fietpad van asfalt vervangen door beton, en tevens aanleg gedeelte nieuw fietspad ter hoogte van de Industriehaven. Industriehaven blijft bereikbaar. Fietsers worden terplaatse omgeleid.

De werkzaamheden liggen vanwege de weersomstandigheden stil tot nader order. Het fietspad blijft in de tussentijd afgesloten.
Contact publiek: Gemeente Zwartewaterland
Wouter van Tol
Postbus 23, 8060 AA te Hasselt
T. 038 385 3410
E. info@zwartewaterland.nl
Heeg, verkeersstremming It Eil?n, 30-11 t/m 11-03

Afsluiting
wegwerk
Locatie: It Eilan Heeg, S?dwest-Frysl
Wanneer: Van                         Tot
30-11-2015 [07:00] / 11-03-2016 [17:00]
Soort activiteit: Rioleringwerkzaamheden
Contact publiek: Gemeenteloket 14 0515
Burgemeester Kremerweg, Burgemeester Crolesbrug, Noordzijde, Weijland, De Bree, , Bodegraven-Reeuwijk

Hinder
wegwerk
Locatie: Burgemeester Kremerweg, Burgemeester Crolesbrug, Noordzijde, Weijland, De Bree, , Bodegraven-Reeuwijk
Wanneer: Van                         Tot
23-09-2015 [00:00:00] / 15-12-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N458a/b-Noordzijde-Bodegraven, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Trajectonderhoud
Goudsestraatweg, Goudseweg, , Bodegraven-Reeuwijk

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Goudsestraatweg, Goudseweg, , Bodegraven-Reeuwijk
Wanneer: Van                         Tot
11-02-2016 [08:00:00] / 20-05-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N459a-Goudsestraatweg-Bodegraven, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Trajectonderhoud
Afsluiting op weg,
Trekwei, Westergoawei, Menameradiel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Trekwei, Westergoawei, Menameradiel
Wanneer: Van                         Tot
28-12-2015 [00:00:00] / 20-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Trekwei Ritsumasyl, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Fietsroute afgesloten ivm sloop Westergobrug Deinum
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Hollands Kroon

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Hollands Kroon
Wanneer: Van                         Tot
01-11-2014 [09:00:00] / 30-12-2017 [17:00:00]
Soort activiteit: N241 Schagen-Verlaat. Tijdelijk in- uitrit ketenterrein Boskalis t.b.v. van " herinrichting N241", Overige
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Tijdelijk in- uitrit ketenterrein Boskalis t.b.v. van " herinrichting N241"
Extra: Het vrachtverkeer maakt gebruik van de In- Uirit via de N241.
Personenauto's maken gebruik van de In- Uirit via de Havenstraat te Zijdewind.
Contact publiek: Contact informatie: -
Provincialeweg, , Hollands Kroon

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Hollands Kroon
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [07:00:00] / 08-07-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N241 Schagen-Verlaat. Het plaatsen van een bermafzetting aan de west- en oostzijde, t.b.v. project "herinrichting N241", Overige
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Het plaatsen van een bermafzetting aan de west- en oostzijde, t.b.v. project "herinrichting N241"
Extra: Verkeersmaatregelen blijven gehele periode staan in wegvak 6 van 'herinrichting N241'.

Werkzaamheden:

Verleggen watergangen
Dempen watergangen
Aanbrengen overhoogte
Medemblikkerweg, , Hollands Kroon

Hinder
wegwerk
Locatie: Medemblikkerweg, , Hollands Kroon
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [07:00:00] / 01-03-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N240 (2) - Het plaatsen van (omleidings)borden in de berm van de N240 en het gebruik van een gedeelte van de N240 als omleidingsroute., Overige
Omschrijving: N240 -(2) Het plaatsen van (omleidings)borden in de berm van de N240 en het gebruik van een gedeelte van de N240 als omleidingsroute ivm de afsluiting/vervanging van de brug naar de Westermiddenmeerweg.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: W. Bouman, tel. 06-01975082.
Projectleider: W. Vorsteveld, tel. 06-35118956.
Slootweg, , Hollands Kroon

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Slootweg, , Hollands Kroon
Wanneer: Van                         Tot
02-11-2015 [07:00:00] / 01-03-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N240 (3) - Het plaatsen van (omleidings)borden in de berm van de N240 en het gebruik van een gedeelte van de N240 als omleidingsroute., Overige
Omschrijving: N240 -(3) Het plaatsen van (omleidings)borden in de berm van de N240 en het gebruik van een gedeelte van de N240 als omleidingsroute ivm de afsluiting/vervanging van de brug in de Schelpenbolweg.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: W. Bouman, tel. 06-01975082.
Projectleider: W. Vorsteveld, tel. 06-35118956.
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Hollands Kroon

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Hollands Kroon
Wanneer: Van                         Tot
08-02-2016 [09:00:00] / 02-12-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: N241 Schagen-Verlaat. Tijdelijke wegversmalling en verplaatsing van het (brom)fietspad., Overige
Omschrijving: N241 Schagen-Verlaat. Tijdelijke wegversmalling en verplaatsing van het (brom)fietspad in wegvak 6.
Extra: N241 wegvak 6 wordt tijdelijk versmald tot 6,50 m1. vanaf hmp.5.300 tot hmp.6.500.
Aan de westzijde wordt een barrier geplaatst.
Fietspad wordt over deze lengte ook verlegd tegen N241 aan.
Medemblikkerweg, , Hollands Kroon

Hinder
wegwerk
Locatie: Medemblikkerweg, , Hollands Kroon
Wanneer: Van                         Tot
09-02-2016 [08:00:00] / 01-01-2021 [17:00:00]
Soort activiteit: N240 - Het plaatsen van borden "aslastbeperking" in de bermen tbv een drietal bruggen in zijwegen., Overige
Omschrijving: N240 - Het plaatsen van borden "aslastbeperking" in de bermen tbv een drietal bruggen in zijwegen van de N240, te weten het Wagenpad, Tussenweg en de Oostermiddenmeerweg.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: Niels Groen, tel.: 06 20406584.
Projectleider: Niels Groen, tel.: 06 20406584.
Provincialeweg, , Hollands Kroon

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Hollands Kroon
Wanneer: Van                         Tot
11-02-2016 [09:00:00] / 11-02-2016 [15:00:00]
12-02-2016 [09:00:00] / 12-02-2016 [15:00:00]
15-02-2016 [09:00:00] / 15-02-2016 [15:00:00]
16-02-2016 [09:00:00] / 16-02-2016 [15:00:00]
17-02-2016 [09:00:00] / 17-02-2016 [15:00:00]
18-02-2016 [09:00:00] / 18-02-2016 [15:00:00]
19-02-2016 [09:00:00] / 19-02-2016 [15:00:00]
22-02-2016 [09:00:00] / 22-02-2016 [15:00:00]
23-02-2016 [09:00:00] / 23-02-2016 [15:00:00]
24-02-2016 [09:00:00] / 24-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Kap- of snoeiwerkzaamheden:
N242 Bomen snoeiwerkzaamheden., Kappen van bomen
Omschrijving: N242 Bomen snoeiwerkzaamheden op het gedeelte Verlaat ri. Middenmeer.
Afsluiting op weg,
Stationsplein, , Pijnacker-Nootdorp

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Stationsplein, , Pijnacker-Nootdorp
Wanneer: Van                         Tot
15-06-2015 [00:00:00] / 07-10-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Stationsplein, Bouwactiviteiten
Omschrijving: bouw van woningen
Extra: Tijdens de bouw van de woningen is verkeer in 2 richtingen mogelijk tot 1 mei 2015.
Vanaf 4 mei 2015 tot augustus 2016 is het gebied afgesloten t.b.v. het woonrijpmaken.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Fred Maas, telefoonnummer 14015
Meidoornlaan, , Pijnacker-Nootdorp

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Meidoornlaan, , Pijnacker-Nootdorp
Wanneer: Van                         Tot
05-01-2016 [00:00:00] / 19-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Meidoornlaan, Vervanging riool
Omschrijving: vervanging riolering op rotonde
Extra: Het riool in de Meidoornlaan wordt vervangen. de weg wordt daarna weer tijdelijk geasfalteerd. Van der Helmlaan is altijd bereikbaar via de omleiding.
Afsluiting op weg,
Oudelandseweg, , Krimpenerwaard

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Oudelandseweg, Kerkweg, Lekkerkerkse Kerkweg, , Krimpenerwaard
Wanneer: Van                         Tot
11-04-2015 [08:00:00] / 20-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Oudelandseweg, Loetweg te Ouderkerk en Bergambacht, Herinrichting
Omschrijving: Reconstructie van het gehele wegvak.
Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer regelmatig gestremd worden in beide richtingen.
Extra: -
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: -
Provincialeweg West, , Krimpenerwaard

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg West, , Krimpenerwaard
Wanneer: Van                         Tot
18-11-2015 [00:00:00] / 20-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N228-Provincialeweg West-Haastrecht, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Tijdelijke in- en uitrit met aangepaste snelheid ivm bouwactiviteiten/bouwrijp maken Vingerling, te Haastrecht.
Tiendweg-West, , Krimpenerwaard

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tiendweg-West, , Krimpenerwaard
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 18-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Tiendweg West-Krimpen aan de Lek, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: volledige afsluiting van de Tiendweg West t.h.v. huisnummers 28B t/m 31. omleidingsroute N477/N210/N476/Boezemweg en omgekeerd.
Afsluiting op weg,
Wetering-Oost, , Krimpenerwaard

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wetering-Oost, , Krimpenerwaard
Wanneer: Van                         Tot
04-01-2016 [07:00:00] / 19-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Wetering Oost-Krimpen aan de Lek, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: volledige afsluiting van de Wetering Oost t.h.v. huisnummers 11 t/m 1B.
Omleidingsroute voor autoverkeer gaat via Hoekseweg/Opperduit/Kerkweg/Boezemweg.
Omleidingsroute voor vrachtverkeer gaat via Hoekseweg/Opperduit/Lekdijk West/ N478/ N210 en omgekeerd.
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Krimpenerwaard

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Krimpenerwaard
Wanneer: Van                         Tot
11-01-2016 [08:00:00] / 20-09-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N207-Aanleg parallelweg-Bergambacht, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Aanleg parallelweg thv Bergambacht.
Afsluiting op weg,
Provincialeweg, , Krimpenerwaard

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Krimpenerwaard
Wanneer: Van                         Tot
10-02-2016 [09:00:00] / 10-02-2016 [16:00:00]
11-02-2016 [09:00:00] / 11-02-2016 [16:00:00]
12-02-2016 [09:00:00] / 12-02-2016 [16:00:00]
15-02-2016 [09:00:00] / 15-02-2016 [16:00:00]
16-02-2016 [09:00:00] / 16-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N210-Rotonde de Wetering-Bergambacht (fase 4-3), Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: In deze fase wordt de parallelweg + markering aangebracht
Herinrichting Nekkum

Hinder
wegwerk
Locatie: s-Heerenberg, Montferland
Wanneer: Van                         Tot
01-05-2015 [00:00] / 02-05-2016 [00:00]
Soort activiteit: Reconstructie
Contact publiek: Gertjan Gerards 0316-291675
Herinrichting Nekkum

Wanneer: van 01-05-2015 t/m 03-06-2016
Fase 8, Nekkum

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Latkampstraat, Montferland
Wanneer: Van                         Tot
01-02-2016 [07:00] / 25-03-2016 [19:00]
Soort activiteit: Reconstructie
Contact publiek: Gertjan Gerards 0316-291675
Stekkenberg-West, Groesbeek

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Ter hoogte van Wijnbeshof, Groesbeek
Wanneer: De gehele dag van 16-06-2010 t/m 01-06-2016
Soort activiteit: Herinrichting
Contact publiek: Gemeente Groesbeek
In de komende weken beginnen er 291 wegwerkzaamheden
Werkzaamheden welke binnen nu en 4 weken beginnen
Floriadepark, ,

Hinder
wegwerk
Locatie: Floriadepark,
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [00:00:00] / 26-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Vijfhuizen, Poort 5, rioolwerkzaamheden t.b.v. nieuwbouwproject, Vervanging riool
Omschrijving: halve wegafzetting
Contact publiek: Contact informatie: Dhr.T. Schoone 0900 1852
Van N57,Li 3,0 tot A15,b 36,1

Hinder
wegwerk
Locatie: Van N57,Li 3,0 tot A15,b 36,1
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [20:00:00] / 16-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een toe- en/of afrit
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: tunnel
Afsluiting op rijbaan, 1 rijstroken gesloten
0 rijstroken beschikbaar
(normaliter 1 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Van A15,Li 37,61 tot A15,Li 34,78

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A15,Li 37,61 tot A15,Li 34,78
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [20:30:00] / 17-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Overige (complexe) afzettingen
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: tunnel
Afsluiting op rijbaan, 4 rijstroken gesloten
0 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Van Eyckstraat, ,

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van Eyckstraat,
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2016 [07:00:00] / 18-02-2016 [12:00:00]
Soort activiteit: Van Eyckstraat, Overige
Omschrijving: Deze weg is gestremd i.v.m. hijswerkzaamheden
Afsluiting op weg,
Van A15,Li 28,8 tot A15,Li 27,0

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A15,Li 28,8 tot A15,Li 27,0
Wanneer: Van                         Tot
19-02-2016 [21:00:00] / 20-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-311 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Van A15,Li 28,8 tot A15,Li 27,0

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A15,Li 28,8 tot A15,Li 27,0
Wanneer: Van                         Tot
20-02-2016 [21:00:00] / 21-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-311 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Hein Leemhuisstraat, , Groningen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hein Leemhuisstraat, , Groningen
Wanneer: Van                         Tot
19-02-2016 [07:00:00] / 19-02-2016 [12:00:00]
Soort activiteit: Hein Leemhuisstraat, Overige
Omschrijving: Deze weg is gestremd i.v.m. hijswerkzaamheden
Afsluiting op weg,
Lutherstraat, , Groningen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Lutherstraat, , Groningen
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [07:00:00] / 29-02-2016 [12:00:00]
Soort activiteit: Lutherstraat, Overige
Omschrijving: Deze weg is gestremd i.v.m. kraanwerkzaamheden
Afsluiting op weg,
Beneluxweg, , Groningen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Beneluxweg, , Groningen
Wanneer: Van                         Tot
11-03-2016 [19:00:00] / 14-03-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N46 - Viaduct Meedenpad - Inrijden, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Het dek van het viaduct Meedenpad wordt geplaatst.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Afdeling Wegenbouw, tel.nr 050-3164206 / info@provinciegroningen.nl
ALMERE STAD 36, Houtsnippad, Kathedralenbos, Kievitsweg, KP ALMERE, Paradijsvogelweg, Priempad, STICHTSEWEG, Tureluurweg, Vogelpad, Vogelweg, Waterlandseweg, Almere, Zeewolde

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A27,Re 109,2 tot A27,Re 118,0 ALMERE STAD 36, Houtsnippad, Kathedralenbos, Kievitsweg, KP ALMERE, Paradijsvogelweg, Priempad, STICHTSEWEG, Tureluurweg, Vogelpad, Vogelweg, Waterlandseweg, Almere, Zeewolde
Wanneer: Van                         Tot
02-03-2016 [21:00:00] / 03-03-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Oorzaak: Plaatsen van afzettingen (verkeerssysteem) op de A27.
Fase: Project: Renovatie A27 Flevoland (Stichtsebrug-kp.Almere)
Fase: Diverse werkzaamheden aan weg en wegkant
Hinder: Hindercategorie C: De A27 is dicht tussen afrit AlmereHaven (36) (Waterlandseweg) en knooppunt Almere. Omleiding vanaf afrit 36 via de Waterlandseweg richting de A6 (Almere).
Houtsnippad, Kathedralenbos, Paradijsvogelweg, Prieelvogelweg, STICHTSEWEG, Tureluurweg, Vogelpad, Vogelweg, Almere

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A27,Li 117,5 tot A27,Li 110,0 Houtsnippad, Kathedralenbos, Paradijsvogelweg, Prieelvogelweg, STICHTSEWEG, Tureluurweg, Vogelpad, Vogelweg, Almere
Wanneer: Van                         Tot
02-03-2016 [21:00:00] / 03-03-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Oorzaak: Plaatsen van afzettingen (verkeerssysteem) op de A27.
Fase: Project: Renovatie A27 Flevoland (Stichtsebrug-kp.Almere)
Fase: Diverse werkzaamheden aan weg en wegkant
Hinder: Hindercategorie C: De A27 is dicht tussen knooppunt Almere en afrit Almere Haven (36). Omleiding vanaf knooppunt Almere via de A6 richting Amsterdam en de A1 richting Amersfoort. Verkeer richting Zeewolde en Huizen kan via de N305 rijden (Waterlandseweg).
Goudplevierweg, Houtsnippad, Kathedralenbos, STICHTSEWEG, Tureluurweg, Vogelpad, Vogelweg, Almere

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A27,Li 114,2 tot A27,Li 111,5 Tussen afrit 36 Almere-Stad en afrit 37 Almere-Hout, Almere
Wanneer: Van                         Tot
03-03-2016 [06:00:00] / 02-06-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Oorzaak: Grootschalig onderhoud aan de weg.
Fase: Project: Renovatie A27 Flevoland (Stichtsebrug-kp.Almere)
Fase: Diverse werkzaamheden aan weg en wegkant
Hinder: Hindercategorie C: Verschoven en versmalde rijstroken. Maximumsnelheid is 70 km/uur.
Goudplevierweg, Houtsnippad, Kathedralenbos, STICHTSEWEG, Tureluurweg, Vogelpad, Vogelweg, Almere

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A27,Re 111,5 tot A27,Re 114,2 Tussen afrit 36 Almere-Stad en afrit 37 Almere-Hout, Almere
Wanneer: Van                         Tot
03-03-2016 [06:00:00] / 15-06-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Oorzaak: Grootschalig onderhoud aan de weg.
Fase: Project: Renovatie A27 Flevoland (Stichtsebrug-kp.Almere)
Fase: Diverse werkzaamheden aan weg en wegkant
Hinder: Hindercategorie C: Verschoven en versmalde rijstroken. Maximumsnelheid is 70 km/uur.
Nijverheidslaan, , Stadskanaal

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Nijverheidslaan, , Stadskanaal
Wanneer: Van                         Tot
09-03-2016 [08:00:00] / 19-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Nijverheidslaan, Musselkanaal, Klein onderhoud wegen
Omschrijving: Herstraten rijbaan Nijverheidslaan
Afsluiting op weg,
Harderdijk, Harderbosweg, , Dronten, Zeewolde

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Harderdijk, Harderbosweg, , Dronten, Zeewolde
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [00:00:00] / 23-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
16121 N306 Harderbosweg, onderhoud verharding rijbaan, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Onderhoud verharding rijbaan
Extra: Doorgaand verkeer wordt belemmerd en wordt d.m.v. omleidingsborden omgeleid. Aanwonenden Strandweg bereikbaar.
Afsluiting op weg,
Heliconweg, , Leeuwarden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Heliconweg, , Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
24-02-2016 [00:00:00] / 28-02-2016 [23:59:00]
27-02-2016 [00:00:00] / 28-02-2016 [23:59:00]
29-02-2016 [00:00:00] / 03-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Hermesbrug onderhoud, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Onderhoud
Afsluiting op weg,
Br?dyk, KP WERPSTERHOEK, RYKSWG, Leeuwarden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van N31,e 49,463 tot N31,e 50,3 Br?dyk, KP WERPSTERHOEK, RYKSWG, Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
24-02-2016 [19:00:00] / 24-02-2016 [21:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een toe- en/of afrit
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: verlichting
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Lange Marktstraat, , Leeuwarden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Lange Marktstraat, , Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
26-02-2016 [19:00:00] / 27-02-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Lange Marktstraat, Overige
Omschrijving: Kraan werkzaamheden
Afsluiting op weg,
Tearnserdyk, , Leeuwarden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tearnserdyk, , Leeuwarden
Wanneer: Van                         Tot
07-03-2016 [00:00:00] / 06-05-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Tearnserdyk Goutum, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: brugverhoging
Afsluiting op weg,
Patatrace

Afsluiting
evenement
Locatie: De Veltkamp, Meppel, Meppel
Wanneer: De gehele dag op 20-02-2016, 10:00 - 16:00
Soort activiteit: Clubcross
Contact publiek: A. Klomp
tel. 0522-442895 / 06-55820892
G.W. van Marleweg, Nieuwleusen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Spoorweg overgang, Dalfsen
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [07:00] / 16-02-2016 [13:00]
Soort activiteit: Onderhoud spoorlijn
Contact publiek: Gemeente Dalfsen Dhr. P. Linthorst 0529 - 488268 / 06 - 43026695
Van Mouwijckstraat, Deventer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Deventer
Wanneer: Van                         Tot
22-02-2016 [07:00] / 01-03-2016 [16:00]
Soort activiteit: renovatie woningen
Contact publiek: Leon van Nie 14 0570
le.van.nie@deventer.nl
Boevinckstraat, Deventer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Deventer
Wanneer: Van                         Tot
02-03-2016 [07:00] / 25-03-2016 [16:00]
Soort activiteit: renovatie woningen
Contact publiek: Leon van Nie 14 0570
le.van.nie@deventer.nl

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Jacob Kapteynstraat, Hellendoorn
Wanneer: Van                         Tot
26-02-2016 [07:00] / 31-03-2016 [16:00]
Soort activiteit: Rioleringwerkzaamheden
Contact publiek: Loket Bouwen, Milieu en Openbare ruimte
tel.0548-630214
Email: bmo@hellendoorn.nl
Rommelmarkt

Hinder
evenement
Locatie: manege de Hoogeweg RAALTE, Raalte
Wanneer: Van                         Tot
13-03-2016 [08:00] / 13-03-2016 [18:00]
Soort activiteit: In verband met de rommelmarkt in manege De Hoogeweg geldt op 13 maart 2016 van 8.00 tot 18.00 uur een stopverbod aan beide kanten van de Hogeweg vanaf Stobbenbroekerweg tot Tu?nksweg
Contact publiek: Gemeente Raalte
0572-347799
Klaas Kloosterweg Oost

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Spoorwegovergang, Staphorst
Wanneer: Van                         Tot
17-02-2016 [07:00] / 17-02-2016 [13:00]
Soort activiteit: Onderhoud aan de spoorwegovergang
Contact publiek: Gemeente Staphorst
Dhr. R. Voerman
Tel: (0522) 46 75 41
Wielerwedstrijd rondom het gat!

Afsluiting
evenement
Locatie: Enter, Elsenerbroekweg, Wierden
Wanneer: Van                         Tot
06-03-2016 [10:00] / 06-03-2016 [13:30]
13-03-2016 [10:00] / 13-03-2016 [13:30]
20-03-2016 [10:00] / 20-03-2016 [13:30]
Soort activiteit: Wielerronde
Contact publiek: bouwenenwonen@wierden.nl
Nitro Circus 2016, Arnhem

Hinder
evenement
Locatie: Ter hoogte van Gelredome, Arnhem
Wanneer: Van                         Tot
20-02-2016 [17:30] / 21-02-2016 [00:30]
Soort activiteit: Nitro Circus,In de show worden stunts uitgevoerd gebaseerd op "extreme sports". 20.000 bezoekers
Contact publiek: GelreDome Parkeren en Vervoer
Blankenweg, Arnhem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: thv de kruising met de P. Calandweg, Arnhem
Wanneer: Van                         Tot
22-02-2016 [07:00] / 01-04-2016 [17:00]
Soort activiteit: Ivm werkzaamheden aan het gasleidingennetwerk
Contact publiek: Gemeente Arnhem
Vitesse-Willem II, Arnhem

Hinder
evenement
Locatie: Ter hoogte van Gelredome, Arnhem
Wanneer: Van                         Tot
27-02-2016 [18:45] / 27-02-2016 [23:30]
Soort activiteit: Eredivisiewedstrijd tussen Vitesse en Willem II. 14.000 bezoekers. Aanvang: 20:45 uur
Contact publiek: Vitesse
Schelmseweg, Arnhem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Tussen Cattepoelseweg en Julius Rontgenweg, Arnhem
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [07:00] / 14-03-2016 [05:00]
Soort activiteit: Werkzaamheden aan het gasleidingennetwerk.
Uitsluitend in richting Apeldoornseweg. Verkeer in de richting van de Amsterdamseweg kan wel door gaan
Contact publiek: Gemeente Arnhem
Vitesse-Feyenoord, Arnhem

Hinder
evenement
Locatie: Ter hoogte van Gelredome, Arnhem
Wanneer: Van                         Tot
13-03-2016 [12:30] / 13-03-2016 [17:15]
Soort activiteit: Eredivisiewedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord. 18.000 bezoekers. Aanvang: 14:30 uur
Contact publiek: Vitesse
Schoneveldsdijk, Barchem

Hinder
wegwerk
Locatie: Schoneveldsdijk, Lochem
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [08:00] / 29-02-2016 [17:00]
Soort activiteit: Kappen bomen
Contact publiek: Gemeente Lochem
trainingsritten

Afsluiting
evenement
Locatie: exel, Lochem
Wanneer: Van                         Tot
21-02-2016 [08:00] / 21-02-2016 [13:00]
Contact publiek: Gemeente Lochem
trainingsritten

Afsluiting
wegwerk
Locatie: exel, Lochem
Wanneer: Van                         Tot
28-02-2016 [08:00] / 28-02-2016 [13:00]
Contact publiek: Gemeente Lochem
Stevensloop, Nijmegen

Afsluiting
evenement
Locatie: Centrum en Oversteek en Nijmegen Noord, Ubbergen
Wanneer: Van                         Tot
13-03-2016 [10:00] / 13-03-2016 [17:00]
Soort activiteit: Wedstrijdloop over 5,10 en 21 km.de omleidingen worden met borden en drips(dynamisch,route informatie panelen)
aangegeven. de afsluitingstijden per straat verschillend. het tijd venster is 10.00u-17.00u
Contact publiek: Gemeente Nijmegen
Pearsonlaan, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Pearsonlaan, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [00:00:00] / 30-05-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Pearsonlaan, Herinrichting
Omschrijving: Herinrichting van de Openbare Ruimte.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. L. brouwer, l.brouwer@utrecht.nl, 06044980128
Wilhelminalaan, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Wilhelminalaan, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [00:00:00] / 19-02-2016 [23:59:00]
19-02-2016 [09:30:00] / 19-02-2016 [15:30:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Wilhelminalaan, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het veiliger maken van de fiets- en voetgangersoversteek nabij de spoorwegonderdoorgang.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. R. Spijkerman, 06-15559895
Vredenburg, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Vredenburg, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [07:00:00] / 16-02-2016 [19:00:00]
15-02-2016 [07:00:00] / 15-02-2016 [16:00:00]
16-02-2016 [07:00:00] / 16-02-2016 [16:00:00]
17-02-2016 [07:00:00] / 17-02-2016 [16:00:00]
18-02-2016 [07:00:00] / 18-02-2016 [16:00:00]
19-02-2016 [07:00:00] / 19-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Vredenburg, brug Zuid, fase 1, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het vervangen van de tijdelijke verharding en het aanbrengen van de definitieve verharding.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. P. manten,p.manten@utrecht.nl
Twijnstraat, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Twijnstraat, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [00:00:00] / 01-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Twijnstraat fase 1, Herinrichting
Omschrijving: Het herinrichten van het Twijnstraat en Nicolaasstraat.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. Alec Bergsma, 06-15012291 a.bergsma@utrecht.nl
Adriaen van Ostadelaan, Mecklenburglaan, Julianabrug, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Jan van Scorelstraat, Adriaen van Ostadelaan, Bosboomstraat, Mecklenburglaan, Adriaen van Ostadelaan, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [00:00:00] / 16-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Adriaen van Ostadelaan fase 1, Herinrichting
Omschrijving: Herinrichting kruising Adriaen van Ostadelaan/Jan van Scorelstraat.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. Stefan Poot, 06-13143940, s.poot@utrecht.nl
Kernweg, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kernweg, Reactorweg, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
17-02-2016 [00:00:00] / 17-02-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Reactorweg, Overige
Omschrijving: Het uitvoeren van een transformatiewissel
Afsluiting op weg,
Bisschopssteeg, Bolognalaan, Co?mbrapad, Gen?velaan, Heidelberglaan, Oxfordpad, Padualaan, Universiteitsweg, Uppsalalaan, Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Bisschopssteeg, Bolognalaan, Co?mbrapad, Gen?velaan, Heidelberglaan, Oxfordpad, Padualaan, Universiteitsweg, Uppsalalaan, Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
20-02-2016 [00:00:00] / 20-02-2016 [23:59:00]
23-02-2016 [00:00:00] / 23-02-2016 [23:59:00]
24-02-2016 [00:00:00] / 24-02-2016 [23:59:00]
27-02-2016 [00:00:00] / 27-02-2016 [23:59:00]
05-03-2016 [00:00:00] / 05-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Uithof, Overige
Omschrijving: Het kappen van bomen in het Uithofgebied.
Afsluiting op weg,
Vredenburg, , Utrecht

Hinder
wegwerk
Locatie: Vredenburg, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
22-02-2016 [19:00:00] / 26-02-2016 [07:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Vredenburg, brug Zuid, fase 2 (nacht), Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het vervangen van de tijdelijke verharding en het aanbrengen van de definitieve verharding.
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. P. Manten,p.manten@utrecht.nl
Vredenburg, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Vredenburg, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [19:00:00] / 01-03-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Vredenburg, brug Zuid, fase 3, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Het vervangen van de tijdelijke verharding en het aanbrengen van de definitieve asfalt.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. P. Manten,p.manten@utrecht.nl
Kromme Nieuwegracht, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kromme Nieuwegracht, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [00:00:00] / 30-06-2016 [23:59:00]
01-07-2016 [00:00:00] / 30-12-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Kromme Nieuwegracht, Overige
Omschrijving: Het vervangen van de bestaande walmuur.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Mevr. J. van Straaten. J.van.straaten@utrecht.nl
Twijnstraat, , Utrecht

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Twijnstraat, , Utrecht
Wanneer: Van                         Tot
02-03-2016 [00:00:00] / 22-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Twijnstraat fase 2, Herinrichting
Omschrijving: Het herinrichten van het Twijnstraat en Nicolaasstraat.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. Alec Bergsma, 06-15012291 a.bergsma@utrecht.nl
Biltseveste, , Nieuwegein

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Biltseveste, , Nieuwegein
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [08:00:00] / 25-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Biltseveste Herstraten , Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Biltseveste Herstraten
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: S.Stoit 14 030
Burgemeester Kasteleinweg, , Aalsmeer, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Burgemeester Kasteleinweg, Kruisweg, Burgemeester Kasteleinweg, , Aalsmeer, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2016 [20:00:00] / 19-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: N196 Aalsmeer werkzaamheden aan een staander in de middenberm , Overige
Omschrijving: Het verkeer richting Aalsmeer heeft 1 rijstrook minder ter beschikking
Extra: verkeersmaatregelen volgens tekening
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Traffic Service Nederland, dhr.Schuurmans, tel: (020) 502 23 00
Huigendijk, Rustenburgerweg, , Alkmaar, Koggenland

Hinder
wegwerk
Locatie: Huigendijk, Rustenburgerweg, , Alkmaar, Koggenland
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [09:00:00] / 16-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N508 Algemene bruginspectie aan de Gerard Veldmanbrug., Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: N508 Algemene bruginspectie aan de Gerard Veldmanbrug.
Amsterdamseweg, BOVENKERKERPOLDERPAD, Bovenkerkerweg, Provincialeweg N201, Amstelveen

Hinder
wegwerk
Locatie: Amsterdamseweg, BOVENKERKERPOLDERPAD, Bovenkerkerweg, Provincialeweg N201, Amstelveen
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [09:00:00] / 15-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
N201 Uithoorn onderhoud van Camera's fase 5, Verkeersregelinstallaties, onderhoud/aanleg
Omschrijving: De linksaffer wordt uit het verkeer gehaald, verkeer richting Middenweg wordt omgeleid. De werkzaamheden duren ca. 30 minuten.
Extra: De linksaffer wordt uit het verkeer gehaald, verkeer richting Middenweg wordt via de rotonde bij de Johan Enschedeweg omgeleid. De werkzaamheden duren ca. 30 minuten.
Contact publiek: Contact informatie: Vermeulen Groep, dhr. Ren? Hoogteijling, tel: (079) 331 94 54
AMSTELVEEN-OOST 4, Beneluxbaan, Burgemeester Boersweg, Burgemeester van Sonweg, Keerpuntweg, Ouverture, Amstelveen

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Li 28,1 tot A9,Li 26,2 AMSTELVEEN-OOST 4, Beneluxbaan, Burgemeester Boersweg, Burgemeester van Sonweg, Keerpuntweg, Ouverture, Amstelveen
Wanneer: Van                         Tot
17-02-2016 [22:30:00] / 18-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-440 : Rijdende maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: mobiel
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 3 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Amsteldijk Zuid, Boterbloem, Burgemeester van Sonweg, Holendrechterweg, Jan Benninghweg, Madelief, Polderweg, Rondehoep Oost, Rondehoep West, RYKSWG, Schoolweg, Amstelveen, Ouder-Amstel

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Li 26,3 tot A9,Li 24,1 Amsteldijk Zuid, Boterbloem, Burgemeester van Sonweg, Holendrechterweg, Jan Benninghweg, Madelief, Polderweg, Rondehoep Oost, Rondehoep West, RYKSWG, Schoolweg, Amstelveen, Ouder-Amstel
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2016 [22:30:00] / 19-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-440 : Rijdende maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie D
Mobiliteit: mobiel
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 3 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Amsterdamseweg, Bleekerskade, Bolwerk, Burgemeester van Sonweg, BURGEMEESTER VAN SONWEG, Kazernepad, Nieuwe Meerlaan, Amstelveen, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Li 31,4 tot A9,Li 29,1 Amsterdamseweg, Bleekerskade, Bolwerk, Burgemeester van Sonweg, BURGEMEESTER VAN SONWEG, Kazernepad, Nieuwe Meerlaan, Amstelveen, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2016 [22:30:00] / 19-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-440 : Rijdende maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie D
Mobiliteit: mobiel
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 3 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Abcouderpad, AMSTERDAM-ZUIDOOST 3, Gaasperdammerweg, Muntbergweg, Amsterdam

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A9,Re 9,66 tot A9,Re 11,006 Abcouderpad, AMSTERDAM-ZUIDOOST 3, Gaasperdammerweg, Muntbergweg, Amsterdam
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [23:00:00] / 17-02-2016 [01:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een toe- en/of afrit
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: vangrail
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Provincialeweg, , Amsterdam

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Amsterdam
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [09:30:00] / 16-02-2016 [14:30:00]
17-02-2016 [09:30:00] / 17-02-2016 [14:30:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N236 Amsterdam ZO Tijdelijke bebording t.b.v. afsluiting Provincialeweg, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Tijdelijke borden D/4 en versmallen rijbaan vanwege afsluiting Provincialeweg en fietspad in beheersgebied gemeente Amsterdam
Contact publiek: Contact informatie: (Ixas ) - g.van.heijst@ixas.nl
HET AMSTERDAMSE PAD, IJdoornlaan, KADOELEN 17, Kadoelenweg, Ringweg-Noord, Amsterdam

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A10,Re 32,8 tot A10,Re 2,6 HET AMSTERDAMSE PAD, IJdoornlaan, KADOELEN 17, Kadoelenweg, Ringweg-Noord, Amsterdam
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2016 [22:00:00] / 19-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-440 : Rijdende maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: mobiel
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 3 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP AMSTEL, Nieuwe Utrechtseweg, Ringweg-Zuid, RINGWG Z/RIJKSWG A10, RYKSWG, Amsterdam, Ouder-Amstel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A2,Re 30,75 tot A2,Re 31,315 KP AMSTEL, Nieuwe Utrechtseweg, Ringweg-Zuid, RINGWG Z/RIJKSWG A10, RYKSWG, Amsterdam, Ouder-Amstel
Wanneer: Van                         Tot
25-02-2016 [23:00:00] / 26-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een verbindingsweg
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: vangrail
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
A8, Amsterdam - Zaandam Amsterdam, Oostzaan

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A8,f 2,0 tot A8,f 0,879 Verbindingsweg A8 vanuit Zaandam (A10 richting Den Haag), Amsterdam, Oostzaan
Wanneer: Van                         Tot
07-03-2016 [23:00:00] / 08-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een verbindingsweg
Hinder: Hindercategorie D
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: tunnel
Afsluiting op rijbaan, 3 rijstroken gesloten
0 rijstroken beschikbaar
(normaliter 3 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
A10, De Nieuwe Meer - Volendam Amsterdam

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A10,Li 32,655 tot A10,Li 31,0 Tussen knooppunt Coenplein en afrit 18 Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan, Amsterdam
Wanneer: Van                         Tot
08-03-2016 [23:00:00] / 09-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: tunnel
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
AMSTERDAM-WESTPOORT 3, WESTRANDWEG, Amsterdam

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A5,Re 14,949 tot A5,Re 14,949 Afrit 3 Amsterdam-Westpoort, Amsterdam
Wanneer: Van                         Tot
09-03-2016 [22:30:00] / 10-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a - 10 : Werken op de rechter rijstrook op rijbaan met verkeerssignalering
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: tunnel
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
AMSTERDAM-BOS EN LOMMER 3, Coenhavenweg, Condensatorweg, Dynamostraat, EINSTEINWG, Generatorstraat, Haarlemmerweg, Isolatorweg, Kabelweg, Molenwerf, Nieuwe Hemweg, Schakelstraat, Sloterdijkerweg, Spaarndammerdijk, Transformatorweg, Westerhoofd, Westhavenweg, Zekeringstraat, Amsterdam

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A10,Re 26,3 tot A10,Re 29,4 Tussen afrit 3 Haarlem en tunnel Coentunnel, Amsterdam
Wanneer: Van                         Tot
09-03-2016 [23:00:00] / 10-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a - 14 : Werken op linker rijstrook op rijbaan met verkeerssignalering
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: tunnel
Afsluiting op rijstroken, 4 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 5 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Hoeverweg, , Bergen NH

Hinder
wegwerk
Locatie: Hoeverweg, , Bergen NH
Wanneer: Van                         Tot
17-02-2016 [09:00:00] / 17-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
N512 Bergen Werkzaamheden aan kabels en leidingen, Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Werkzaamheden aan kabels en leidingen ter hoogte van nr.29
Contact publiek: Contact informatie: (Hoka NW) - l.bloodshoofd@hoka.nl
P.C. Boutensstraat, Jan Campertstraat, , Haarlem

Afsluiting
wegwerk
Locatie: P.C. Boutensstraat, Jan Campertstraat, , Haarlem
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [08:00:00] / 01-05-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
P.C. Boutensstraat, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Herinrichting
Afsluiting op weg,
Hoofdweg, , Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Hoofdweg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [07:00:00] / 15-02-2016 [16:00:00]
16-02-2016 [07:00:00] / 16-02-2016 [16:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Lijnden, Hoofdweg-Oostzijde, inhijsen liggers van het nieuwe viaduct omlegging A9, Bouwactiviteiten
Omschrijving: Meerdere verkeersstops van max. 5 min.(tijd tussen de stops:20 ? 30 min.)
Contact publiek: Contact informatie: De heer S. van Dam (A(CBB) 06-51623985
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,1 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [23:00:00] / 16-02-2016 [04:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 3 rijstroken gesloten
3 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,1 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [21:00:00] / 16-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
4 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Re 4,6 tot A4,Re 4,9 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [23:00:00] / 16-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Fokkerweg, Rijkerdreef, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Fokkerweg, Rijkerdreef, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [09:00:00] / 15-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N201 Schiphol zuid Oost Onderhoud Camera's, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Hiervoor wordt 1 rechtsaffer uit het verkeer gehaald.
Extra: Hiervoor wordt 1 rechtsaffer uit het verkeer gehaald. Verkeersmaatregelen volgens tekening.
De werkzaamheden duren ca. 30 minuten.
Contact publiek: Contact informatie: Vermeulen Groep, dhr.Ren? Hoogteijling, tel: (079) 331 94 54
Fokkerweg, , Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Fokkerweg, Rijkerdreef, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [09:00:00] / 15-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N201 Schiphol Rijk Het uitvoeren van onderhoud aan de camera's, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Hiervoor wordt op de N201 1 rijstrook uit het verkeer gehaald en op de N232 wordt de rechter linksafopstelstrook uit het vervkeer gehaald.
Extra: Verkeersmaatregelen volgens Crow96b figuur 1306a met botsabsorbtiewagen
- Het nulpunt van de verkeersmaatregelen op de N201 voor de bocht ( ongeveer bij hmp 35,0 ) geplaatst.
Contact publiek: Contact informatie: Vermeulen Groep, dhr.Ren? Hoogteijling, tel: (079) 331 94 54
Fokkerweg, , Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Fokkerweg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [09:00:00] / 15-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N232 Schiphol zuid Oost Onderhoud Camera's, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Hiervoor wordt rijstrook 2 uit het verkeer gehaald om een opstelruimte te cre?ren voor het rechtsafslaande verkeer.
Extra: Rijstrook 2 wordt met Crow96b figuur 1322b uit het verkeer gehaald om een opstelruimte te cre?ren voor het rechtsafslaande verkeer.
De werkzaamheden duren ca 30 minuten.
Contact publiek: Contact informatie: Vermeulen Groep, dhr.Ren? Hoogteijling, tel: (079) 331 94 54
Fokkerweg, , Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Fokkerweg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [09:00:00] / 15-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N232 Schiphol zuid Oost Onderhoud Camera's Fase 1, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Hiervoor wordt 1 rechtsaf opstelstrook naar de N201 uit het verkeer gehaald.
Extra: Verkeersmaatregelen volgens tekening
De werkzaamheden duren ca. 30 minuten
Contact publiek: Contact informatie: Vermeulen Groep, dhr.Ren? Hoogteijling, tel: (079) 331 94 54
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,1 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [21:00:00] / 17-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
4 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Re 4,6 tot A4,Re 4,9 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [23:00:00] / 17-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,1 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [23:00:00] / 17-02-2016 [04:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 3 rijstroken gesloten
3 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Assumburg, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Assumburg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [10:00:00] / 16-02-2016 [13:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Hoofddorp, Assumburg, aanleg kabels en leidingen (trek 4+5), Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: gehele afsluiting ter hoogte van Altenburg.
Extra: Ivm kabelwerkzaamheden wordt er langs Altenburg een leiding getrokken over Assumburg heen. De parkeerplaats van de school en de parkeerplaats achter het zwembad zijn bereikbaar via Klunderburg.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. P. van Oeveren 0881154600
Cateringweg, KP BADHOEVEDORP, RYKSWG, ZUIDTANGENT ZTK, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Li 33,4 tot A9,Li 32,85 Cateringweg, KP BADHOEVEDORP, RYKSWG, ZUIDTANGENT ZTK, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
17-02-2016 [22:00:00] / 18-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,0 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
17-02-2016 [21:00:00] / 18-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een verbindingsweg
Mobiliteit: stilstaand
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Kruisweg, Cruquiusweg, , Haarlemmermeer, Heemstede

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Kruisweg, Cruquiusweg, Cruquiusweg, Kruisweg, Bennebroekerdijk, Cruquiusdijk, Cruquiusweg, Kruisweg, Haarlemmermeer, Heemstede
Wanneer: Van                         Tot
17-02-2016 [09:00:00] / 17-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N201 - Cruquius Smeerronde Cruquiusbruggen feb. 2016, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: N201 - Cruquius Smeerronde Cruquiusbruggen
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dover verkeersmaatregelen, dhr. Coen van Dalen, tel: (0345) 61 22 52
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,1 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
17-02-2016 [23:00:00] / 18-02-2016 [04:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 4 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
J PLATFORM, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Schiphol Boulevard, Zuidtangent, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Re 7,7 tot A4,Re 10,2 J PLATFORM, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Schiphol Boulevard, Zuidtangent, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2016 [23:59:00] / 19-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-440 : Rijdende maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie D
Mobiliteit: mobiel
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
3 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,1 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2016 [23:30:00] / 19-02-2016 [04:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 4 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Drie Merenweg, Schipholweg, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Drie Merenweg, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
18-02-2016 [20:00:00] / 19-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N205 De Liede het terugplaatsen van een "schade" mast, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Tijdens de werkzaamheden gaat de busbaan uit het verkeer de bussen rijden dan in het verkeer op de rijbaan mee.
Extra: Verkeersmaatregelen volgens tekening
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Traffic Service Nederland, dhr. Schuurmans, tel: (020) 502 23 00
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,1 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
20-02-2016 [00:00:00] / 20-02-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 4 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Re 4,6 tot A4,Re 4,9 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
20-02-2016 [22:00:00] / 21-02-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,1 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
21-02-2016 [00:00:00] / 21-02-2016 [07:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 4 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 5,1 tot A4,Li 4,8 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
21-02-2016 [00:00:00] / 21-02-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Algemene bouwwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 3 rijstroken gesloten
3 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
RYKSWG, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A9,Re 32,7 tot A9,Re 33,1 RYKSWG, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
24-02-2016 [23:00:00] / 25-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 3 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
RYKSWG, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A9,Li 33,1 tot A9,Li 32,7 RYKSWG, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
24-02-2016 [23:00:00] / 25-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 3 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 6,0 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
24-02-2016 [23:00:00] / 25-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een verbindingsweg
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
4 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Drie Merenweg, Schipholweg, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Drie Merenweg, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
24-02-2016 [09:00:00] / 24-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N205 De Liede het vervangen van een OV voedingskast, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Tijdens de werkzaamheden heeft het verkeer een snelheidbeperking tot 70km/uur
Extra: Verkeersmaatregelen volgens Crow96b figuur 1402a
Contact publiek: Contact informatie: Traffic Service Nederland, dhr. Schuurmans, tel: (020) 502 23 00
RYKSWG, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A9,Li 33,1 tot A9,Li 32,7 RYKSWG, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
25-02-2016 [23:00:00] / 26-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 3 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 6,0 tot A4,Li 4,0 KP BADHOEVEDORP, Rijksweg A4, Schipholweg, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
25-02-2016 [23:00:00] / 26-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een verbindingsweg
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
4 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
RYKSWG, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A9,Re 32,7 tot A9,Re 33,1 RYKSWG, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
25-02-2016 [23:00:00] / 26-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 3 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Adrianahoeve, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Adrianahoeve, Van Heuven Goedhartlaan, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [00:00:00] / 29-04-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Hoofddorp, van Heuven Goedhartlaan, verplaatsen waterleiding, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: afsluiting fietspad en beperking rijstroken
Extra: Route werkverkeer: Komende vanuit de richting Heemstede, rijdt het werkverkeer vanaf de N201, over de busbaan, het werkvak in en uit. Het werkvak bevindt zich tussen de R-netbaan, de N201 en de van Heuven Goedhartlaan. De exacte route voor het werkverkeer wordt nader onderzocht.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. S. Goossens (projectleider PWN) 0651281556
IJweg, , Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: IJweg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [00:00:00] / 01-04-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Nieuw Vennep, IJweg, bermwerkzaamheden onderhoud bekabeling , Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: Werkzaamheden vinden plaats tussen fietspad en weg
Contact publiek: Contact informatie: De heer K. Bruijn 0655387025
Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Re 5,5 tot A4,Re 6,5 Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [22:00:00] / 01-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 4 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 6,4 tot A4,Li 5,5 Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [21:00:00] / 01-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Versmalling op rijstroken,
Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Re 5,5 tot A4,Re 6,5 Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
01-03-2016 [22:00:00] / 02-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 4 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A4,Re 5,5 tot A4,Re 6,5 Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
01-03-2016 [00:00:00] / 01-03-2016 [04:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 5 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A4,Li 6,4 tot A4,Li 5,5 Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
01-03-2016 [21:00:00] / 02-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Versmalling op rijstroken,
Cateringweg, KP BADHOEVEDORP, RYKSWG, ZUIDTANGENT ZTK, Haarlemmermeer

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A9,Li 33,4 tot A9,Li 33,1 Cateringweg, KP BADHOEVEDORP, RYKSWG, ZUIDTANGENT ZTK, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
02-03-2016 [22:00:00] / 03-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A4,Re 5,5 tot A4,Re 6,5 Holiday Avenue, Loevesteinse Randweg, Rijksweg A4, SCHIPHOL 2, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
02-03-2016 [00:00:00] / 02-03-2016 [04:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 5 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 6 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Cateringweg, KP BADHOEVEDORP, RYKSWG, ZUIDTANGENT ZTK, Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A9,Re 33,1 tot A9,Re 33,4 Cateringweg, KP BADHOEVEDORP, RYKSWG, ZUIDTANGENT ZTK, Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
02-03-2016 [23:00:00] / 03-03-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a-240 : Stationaire maatregel (korter dan 1 dag)
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: rijbrug over de weg
Afsluiting op rijstroken, 3 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Liniepad, Paviljoenlaan, IJweg, , Haarlemmermeer

Afsluiting
evenement
Locatie: Liniepad, Paviljoenlaan, IJweg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
05-03-2016 [00:00:00] / 06-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Vijfhuizen, De Groene weelde en Haarlemmermeerse Bos, Mudmasters, Evenement
Omschrijving: enige verkeershinder op voet en fietspaden
Afsluiting op weg,
Hoofdweg, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hoofdweg, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
08-03-2016 [00:00:00] / 24-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Hoofddorp, Hoofdweg-oostzijde, voet-fietspad, aanleg kabels en leidingen (trek 10), Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: afsluiting
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. J. Verkleij (firma van Gelder) 06236882193
Graan voor Visch|0, , Haarlemmermeer

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Graan voor Visch|0, , Haarlemmermeer
Wanneer: Van                         Tot
08-03-2016 [00:00:00] / 24-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
Hoofddorp, Graan voor Visch, aanleg kabels en leidingen (trek 10), Leggen van kabels en leidingen
Omschrijving: afsluiting fietspad richting de Hoofdweg
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Dhr. J. Verkleij (firma van Gelder) 06236882193
Hoofdgracht, , Den Helder

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Hoofdgracht, , Den Helder
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [11:00:00] / 16-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Installation of new equipments or systems on or along-side the roadway.:
N250 Hoofdgracht. Zweepmast draaien van verkeersregelinstallatie. , Verkeersregelinstallaties, onderhoud/aanleg
Omschrijving: N250 Hoofdgracht. Zweepmast draaien van verkeersregelinstallatie.
Afsluiting op weg,
Westfrisiaweg, , Medemblik

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Westfrisiaweg, , Medemblik
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [20:00:00] / 16-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N302/N23 - Het uitvoeren van meetwerkzaamheden., Klein onderhoud wegen
Omschrijving: N302/N23 - Het uitvoeren van meetwerkzaamheden.
Extra: Contactpersoon verkeersmaatregelen: M. Flier, tel. 06-53782617.
Projectleider: P. Spruit, tel. 06-51005698.

Afsluiting op weg,
HONSWIJCK, RYKSWG, Muiden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A1,Re 13,5 tot A1,Re 14,5 HONSWIJCK, RYKSWG, Muiden
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [23:00:00] / 16-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een verbindingsweg
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 3 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
HONSWIJCK, RYKSWG, Muiden

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A1,Re 13,5 tot A1,Re 14,5 HONSWIJCK, RYKSWG, Muiden
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [23:00:00] / 17-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een verbindingsweg
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 3 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Burgemeester Stramanweg, , Ouder-Amstel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Burgemeester Stramanweg, , Ouder-Amstel
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [09:00:00] / 15-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Reparatiewerkzaamheden:
N522 Ouderkerk aan de Amstel kabelwerkzaamheden, Kabels en leidingen, herstel na werkzaamheden
Omschrijving: Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad afgesloten, worden de fietsers en bromfietsers omgeleid en rijden de bussen in het verkeer
Extra: Verkeersmaatregelen volgens tekening, het fietspad wordt afgesloten en het fiets- en bromfietsverkeer wordt omgeleid.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: Zwambag Verkeerstechniek, mevr. Bakx, tel: (030) 608 10 25
Buitensingel, Joan Muyskenweg, KP AMSTEL, RINGWG Z/RIJKSWG A10, RYKSWG, Van der Madeweg, Verbindingsweg, Ouder-Amstel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A2,Li 32,24 tot A2,f 30,9 Buitensingel, Joan Muyskenweg, KP AMSTEL, RINGWG Z/RIJKSWG A10, RYKSWG, Van der Madeweg, Verbindingsweg, Ouder-Amstel
Wanneer: Van                         Tot
24-02-2016 [23:00:00] / 25-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een verbindingsweg
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: vangrail
Afsluiting op rijstroken, 2 rijstroken gesloten
2 rijstroken beschikbaar
(normaliter 4 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Afsluiting op rijbaan,
Provincialeweg, , Schagen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [10:00:00] / 15-02-2016 [13:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N248 Plaatsen lichtmast nabij rotonde De Stolpen., Openbare verlichting
Omschrijving: N248 Plaatsen lichtmast nabij rotonde De Stolpen oostzijde van het NH kanaal.
Afsluiting op weg,
Helmweg, , Schagen

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Helmweg, , Schagen
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [07:00:00] / 11-03-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
Schagen, Callantsoog Helweg Fietspad herstraten, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Schagen, Callantsoog Helweg Fietspad herstraten
Afsluiting op weg,
Amsterdamseweg, BEVERWIJK 2, IJMUIDEN 1, Oude Pontweg, RYKSWG, Wijkermeerweg, Velsen

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A22,Re 11,0 tot A22,Re 13,0 Amsterdamseweg, BEVERWIJK 2, IJMUIDEN 1, Oude Pontweg, RYKSWG, Wijkermeerweg, Velsen
Wanneer: Van                         Tot
19-02-2016 [20:00:00] / 22-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Oorzaak: In de verkeersbuis is asbest aangetroffen en dit moet verwijderd worden voor de grote renovatie en deze werkzaamheden gaan 6 weekenden duren. 3 weekenden oostbuis en 3 weekenden westbuis.
Fase: Project: Renovatie Velsertunnel
Hinder: Hindercategorie C: Tunnelbuis in de rijrichting Haarlem naar Beverwijk is afgesloten, verkeer wordt omgeleid via de andere Velsertunnel buis (westbuis).
Amsterdamseweg, Oude Pontweg, RYKSWG, Wijkermeerweg, Velsen

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A22,Li 12,9 tot A22,Li 11,25 Tussen tunnel Velsertunnel en afrit 2 Beverwijk, Velsen
Wanneer: Van                         Tot
23-02-2016 [20:00:00] / 24-02-2016 [01:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een hoofdrijbaan
Hinder: Hindercategorie E
Fase: Onderhoud uitgevoerd door Hyacint
Fase: Onderhoud Velsertunnel
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: tunnel
Afsluiting op rijbaan, 2 rijstroken gesloten
0 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Amsterdamseweg, Oude Pontweg, RYKSWG, Wijkermeerweg, Velsen

Hinder
wegwerk
Locatie: Van A22,Re 11,25 tot A22,Re 12,9 Tussen tunnel Velsertunnel en afrit 2 Beverwijk, Velsen
Wanneer: Van                         Tot
24-02-2016 [01:00:00] / 24-02-2016 [05:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: 96a - 29 : Werken op (bijna) volledige rijbaanbreedte, 2-0 systeem op rijbaan met verkeerssignalering
Hinder: Hindercategorie E
Fase: Werkzaamheden uitgevoerd door Hyacint.
Fase: Onderhoud Velsertunnel
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: tunnel
Afsluiting op rijstroken, 1 rijstroken gesloten
1 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Gooilandseweg, , Weesp

Hinder
wegwerk
Locatie: Gooilandseweg, , Weesp
Wanneer: Van                         Tot
15-02-2016 [09:30:00] / 15-02-2016 [14:30:00]
16-02-2016 [09:30:00] / 16-02-2016 [14:30:00]
17-02-2016 [09:30:00] / 17-02-2016 [14:30:00]
18-02-2016 [09:30:00] / 18-02-2016 [14:30:00]
19-02-2016 [09:30:00] / 19-02-2016 [14:30:00]
22-02-2016 [09:30:00] / 22-02-2016 [14:30:00]
23-02-2016 [09:30:00] / 23-02-2016 [14:30:00]
24-02-2016 [09:30:00] / 24-02-2016 [14:30:00]
25-02-2016 [09:30:00] / 25-02-2016 [14:30:00]
26-02-2016 [09:30:00] / 26-02-2016 [14:30:00]
29-02-2016 [09:30:00] / 29-02-2016 [14:30:00]
Soort activiteit: Kap- of snoeiwerkzaamheden:
N236 Weesp Kappen bomen, Kappen van bomen
Omschrijving: Het verwijderen van de bomen in de berm langs het fietspad
Contact publiek: Contact informatie: (Boskalis Nederland Infra BV ) - abe.schuring@boskalis.com
Provincialeweg, , Zaanstad

Hinder
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [09:00:00] / 16-02-2016 [15:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
N203 - Krommenie smeerronde brug Krommenie feb. 2016, Bruggen en Tunnels (kunstwerken)
Omschrijving: Voor uitvoering van de werkzaamheden zal een rijstrook uit het verkeer worden gehaald.
Extra: Betreft brug A
Contact publiek: Contact informatie: Dover B.V., dhr. Coen van Dalen, tel: (0345) 61 22 52
Coentunnelweg, KP ZAANDAM, Prins Bernhardweg, RYKSWG, Zaanstad

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A7,Re 4,45 tot A7,Re 7,0 Coentunnelweg, KP ZAANDAM, Kruidpad, Prins Bernhardweg, RYKSWG, Sportlaan, ZAANDIJK 2, Zuiderweg, Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [23:05:00] / 17-02-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Wegwerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een hoofdrijbaan
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Afsluiting op rijbaan, 2 rijstroken gesloten
0 rijstroken beschikbaar
(normaliter 2 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
KP ZAANDAM, Zaanstad

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Van A8,w 5,2 tot A8,w 5,1 KP ZAANDAM, Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
16-02-2016 [23:00:00] / 17-02-2016 [06:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Fase: Afzet systeem: Complete afsluiting van een verbindingsweg
Hinder: Hindercategorie E
Mobiliteit: stilstaand
Betreft: weg
Afsluiting op rijbaan, 1 rijstroken gesloten
0 rijstroken beschikbaar
(normaliter 1 rijstroken)
Versmalling op rijstroken,
Provincialeweg, , Zaanstad

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Provincialeweg, , Zaanstad
Wanneer: Van                         Tot
21-02-2016 [00:00:00] / 31-03-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N203a - Onderhoud en reconstructie fase 4, afsluiting zuidelijke rijbaan N203, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: N203a - Fase 4, algehele afsluiting van de zuidelijke rijbaan. Verkeer zal worden omgeleid via de N246, N515 en Wandelweg.
Afsluiting op weg,
Contact publiek: Contact informatie: PNH
Oostkanaalweg, , Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop

Hinder
wegwerk
Locatie: Oostkanaalweg, , Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop
Wanneer: Van                         Tot
29-02-2016 [00:00:00] / 29-04-2016 [23:59:00]
Soort activiteit: Asfalteringswerkzaamheden:
N460A-Oostkanaalweg-Ter Aar, Asfaltering / wegverharding
Omschrijving: Trajectonderhoud
Dorpsstraat, , Capelle aan den IJssel

Afsluiting
wegwerk
Locatie: Dorpsstraat, , Capelle aan den IJssel
Wanneer: Van                         Tot
11-03-2016 [07:00:00] / 20-07-2016 [17:00:00]
Soort activiteit: Onderhoudswerkzaamheden:
Dorpsstraat - dijkverzwaring, Kortdurende stremmingen
Omschrijving: Afsluiting Dorpsstraat als gevolg van maken van sonderingen
Afsluiting op weg,